Προτεινόμενες ρυθμίσεις κωδικοποίησης μεταφόρτωσης

Ακολουθούν οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κωδικοποίησης μεταφόρτωσης για τα βίντεό σας στο YouTube. 

Κοντέινερ: MP4
 • Δεν υπάρχουν λίστες επεξεργασίας (ή η επεξεργασία του βίντεο μπορεί να μην έγινε σωστά)
 • moov atom στο μπροστινό τμήμα του αρχείου (Γρήγορη εκκίνηση)
Κωδικοποιητής ήχου: AAC-LC
 • Κανάλια: Στερεοφωνικό ή στερεοφωνικό + 5.1
 • Δείγμα συχνότητας 96 khz ή 48 khz
Κωδικοποιητής βίντεο: H.264
 • Προοδευτική σάρωση (χωρίς σύμπλεξη)
 • Υψηλό προφίλ
 • 2 συνεχόμενα καρέ Β
 • Κλειστή ομάδα εικόνων GOP. GOP στη μισή ταχύτητα καρέ.
 • CABAC
 • Μεταβλητός ρυθμός bit. Δεν απαιτείται ο ορισμός ορίου ρυθμού bit, παρόλο που παρακάτω διατίθενται προτεινόμενοι ρυθμοί bit
 • Υποδειγματοληψία χρώματος: 4: 2: 0
Ρυθμός καρέ

Η κωδικοποίηση και η μεταφόρτωση του περιεχομένου θα πρέπει να έχουν την ίδια ταχύτητα καρέ με την ταχύτητα καρέ εγγραφής.

Οι συνηθισμένες ταχύτητες καρέ είναι οι εξής: 24, 25, 30, 48, 50, 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο (υπάρχουν κι άλλες αποδεκτές ταχύτητες καρέ).

Το πεπλεγμένο περιεχόμενο θα πρέπει να αποπλεχθεί πριν από τη μεταφόρτωση. Για παράδειγμα, το περιεχόμενο 1080i60 πρέπει να είναι αποπλεγμένο στα 1080p30. Τα 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο σε πεπλεγμένη σάρωση πρέπει να μετατραπεί σε μορφή 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο με προοδευτική σάρωση.

Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων

Οι ρυθμοί bit παρακάτω αποτελούν προτάσεις για μεταφορτώσεις. Ο ρυθμός bit αναπαραγωγής ήχου δεν σχετίζεται με την ανάλυση βίντεο.

Προτεινόμενοι ρυθμοί bit βίντεο για μεταφορτώσεις SDR

Για να δείτε νέες μεταφορτώσεις 4Κ σε 4Κ, χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης ή μια συσκευή που να υποστηρίζει τον κωδικοποιητή VP9.

Τύπος Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων βίντεο, Βασικός ρυθμός καρέ
(24, 25, 30)
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων βίντεο, Υψηλός ρυθμός καρέ
(48, 50, 60)
2160p (4K) 35-45 Mbps 53-68 Mbps
1440p (2k) 16 Mbps 24 Mbps
1080p 8 Mbps 12 Mbps
720p 5 Mbps 7,5 Mbps
480p 2,5 Mbps 4 Mbps
360p 1 Mbps 1,5 Mbps

Προτεινόμενοι ρυθμοί bit βίντεο για μεταφορτώσεις HDR

Τύπος Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων βίντεο, Βασικός ρυθμός καρέ
(24, 25, 30)
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων βίντεο, Υψηλός ρυθμός καρέ
(48, 50, 60)
2160p (4K) 44-56 Mbps 66-85 Mbps
1440p (2k) 20 Mbps 30 Mbps
1080p 10 Mbps 15 Mbps
720p 6,5 Mbps 9,5 Mbps
480p

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται
360p Δεν υποστηρίζεται Δεν υποστηρίζεται

Προτεινόμενοι ρυθμοί bit ήχου για μεταφορτώσεις

Τύπος Ρυθμός bit ήχου
Μονοφωνικός ήχος 128 kbps
Στερεοφωνικός ήχος 384 kbps
5.1 512 kbps
Ανάλυση και λόγος διαστάσεων

Ο τυπικός λόγος διαστάσεων για το YouTube σε υπολογιστή είναι 16:9. Κατά τη μεταφόρτωση εικόνων με άλλο λόγο διαστάσεων (κάθετη, τετράγωνη κ.λπ.), η συσκευή αναπαραγωγής προσαρμόζεται αυτόματα στο μέγεθος του βίντεο, παρέχοντας τη βέλτιστη εμπειρία προβολής με βάση τον λόγο διαστάσεων και τη συσκευή.

Μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιείτε σωστά την ανάλυση και τον λόγο διαστάσεων.

Χώρος χρωμάτων

Προτεινόμενος χώρος χρωμάτων για μεταφορτώσεις SDR

Το YouTube προτείνει το BT.709 ως τον τυπικό χώρο χρωμάτων για μεταφορτώσεις SDR:
Χώρος χρωμάτων Χαρακτηριστικά μεταφοράς χρωμάτων (TRC) Βασικά χρώματα Συντελεστές πίνακα χρωμάτων
BT.709 BT.709 (τιμή H.273: 1) BT.709 (τιμή H.273: 1) BT.709 (τιμή H.273: 1)


Το YouTube ενοποιεί λειτουργικά παρόμοιους πίνακες χρωμάτων και βασικά χρώματα πριν επεξεργαστεί το βίντεο. Για παράδειγμα, τα TRC των BT.601 και BT.709 είναι πανομοιότυπα και το YouTube τα ενοποιεί σε BT.709. Αντίστοιχα, τα BT.601 NTSC και PAL έχουν λειτουργικά παρόμοιους πίνακες χρωμάτων και το YouTube τα ενοποιεί σε BT.601 NTSC. Επιπλέον, το YouTube μπορεί να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες για να ερμηνεύσει τις τιμές του χώρου χρωμάτων:

Πότε Ενέργεια του YouTube
Ο χώρος χρωμάτων της μεταφόρτωσης έχει μη καθορισμένο TRC. Λαμβάνει το TRC του BT.709.
Ο χώρος χρωμάτων της μεταφόρτωσης έχει άγνωστο ή μη καθορισμένο πίνακα χρωμάτων και βασικά χρώματα. Λαμβάνει τον πίνακα χρωμάτων και τα βασικά χρώματα του BT.709.
Ο χώρος χρωμάτων της μεταφόρτωσης αναμιγνύει τα βασικά χρώματα και τον πίνακα χρωμάτων των BT.601 και BT.709 με τις καθορισμένες τιμές. Χρησιμοποιεί τον πίνακα χρωμάτων για να παρακάμψει τα βασικά χρώματα και να τα κάνει ομοιόμορφα.
Ο χώρος χρωμάτων της μεταφόρτωσης αναμιγνύει τα βασικά χρώματα και τον πίνακα χρωμάτων των BT.601 και BT.709, και είτε τα βασικά χρώματα είτε ο πίνακας χρωμάτων είναι μη καθορισμένα. Χρησιμοποιεί την καθορισμένη τιμή των βασικών χρωμάτων ή του πίνακα χρωμάτων για να ρυθμίσει και να παρακάμψει το μη καθορισμένο στοιχείο.


Μετά την ενοποίηση του χώρου χρωμάτων της μεταφόρτωσης, το YouTube ελέγχει αν ο χώρος χρωμάτων αντιστοιχεί στο BT.709 ή το BT.601. Αν ναι, ο χώρος χρωμάτων εφαρμόζεται. Διαφορετικά, το YouTube μετατρέπει τους μη υποστηριζόμενους χώρους χρωμάτων σε BT.709 αντιστοιχίζοντας τις τιμές pixel.

Σημείωση: Το YouTube μετατρέπει τα βασικά χρώματα που απαιτούν υψηλό βάθος bit (το οποίο δεν χρησιμοποιεί υποστηριζόμενη λειτουργία μεταφοράς HDR), ώστε να αποφεύγεται ο απότομος διαχωρισμός των αποχρώσεων, π.χ. από BT.2020 σε BT.709 (8 bit). Το YouTube μετατρέπει το πλήρες εύρος χρωμάτων σε περιορισμένο εύρος χρωμάτων.
Προειδοποίηση: Το YouTube δεν προτείνει τον πίνακα χρωμάτων RGB στις μεταφορτώσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, το YouTube αρχικά ορίζει τον πίνακα χρωμάτων ως μη καθορισμένο πριν από την ενοποίηση. Στη συνέχεια, προσδιορίζει τον πίνακα χρωμάτων, χρησιμοποιώντας τα βασικά χρώματα κατά την ενοποίηση. Επισημαίνεται ότι το TRC του sRGB θα μετατραπεί στο TRC του BT.709. Το YouTube ορίζει τα βασικά χρώματα, τον πίνακα χρωμάτων και το TRC του BT.709, αν δεν υποστηρίζονται από το φίλτρο μετατροπής χώρου χρωμάτων του Ffmpeg.

Προτεινόμενος χώρος χρωμάτων για μεταφορτώσεις HDR

Ανατρέξτε στο άρθρο Μεταφόρτωση βίντεο HDR.

Μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χωρικό ήχο , τα πανοραμικά βίντεο και τα βίντεο εικονικής πραγματικότητας, για να μπορούν οι θεατές σας να ακούνε τον ήχο του βίντεό σας από όλες τις κατευθύνσεις, ακριβώς όπως στην πραγματικότητα.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;