Σύνθετες ρυθμίσεις κωδικοποίησης

Προτεινόμενοι ρυθμοί bit, codec, αναλύσεις, και περισσότερα

Υποδοχέας: .mp4

 • Καμία λίστα επεξεργασίας (ή ενδεχόμενη απώλεια συγχρονισμού AV)
 • μετακίνηση ατόμου στο μπροστινό τμήμα του αρχείου (Γρήγορη εκκίνηση)

Codec ήχου: AAC-LC

 • Κανάλια: Στερεοφωνικό ή στερεοφωνικό + 5.1
 • Δείγμα συχνότητας 96khz ή 48 khz

Codec βίντεο: H.264

 • Progressive σάρωση (χωρίς σύμπλεξη)
 • Υψηλή προβολή
 • 2 συνεχόμενα καρέ Β
 • Κλειστή ομάδα εικόνων GOP. GOP στη μισή ταχύτητα καρέ.
 • CABAC
 • Μεταβλητός ρυθμός bit. Δεν απαιτείται ο ορισμός ορίου ρυθμού bit, παρόλο που παρέχουμε προτεινόμενους ρυθμούς bit παρακάτω για αναφορά
 • Χρωματικό διάστημα: 4.2.0

Ταχύτητες καρέ

Η ταχύτητα καρέ θα πρέπει να συμπίπτει με το αρχικό υλικό. Για παράδειγμα, ένα περιεχόμενο το οποίο έχει ληφθεί με ταχύτητα καρέ 24fps, θα πρέπει να κωδικοποιηθεί και να μεταφορτωθεί σε 24fps. Περιεχόμενο που έχει ληφθεί με ταχύτητα καρέ 30fps θα πρέπει να μεταφορτωθεί σε 30fps. Ένα περιεχόμενο το οποίο έχει ληφθεί με ταχύτητα καρέ 720p60, θα πρέπει να μεταφορτωθεί σε 720p60. Περιεχόμενο το οποίο έχει ληφθεί με ταχύτητα καρέ 1.080i 60, θα πρέπει να αποπλεχθεί και να μεταφορτωθεί σε 1.080i 30.

Ρυθμοί bit

Μεταφορτώσεις τυπικής ποιότητας
Τύπος Ρυθμός bit βίντεο Ρυθμός bit mono ήχου Ρυθμός bit stereo ήχου Ρυθμός bit ήχου 5.1
1.080p 8.000 kbps 128 kbps 384 kbps 512 kbps
720p 5.000 kbps 128 kbps 384 kbps 512 kbps
480p 2.500 kbps 64 kbps 128 kbps 196 kbps
360p 1.000 kbps 64 kbps 128 kbps 196 kbps

Μεταφορτώσεις υψηλής ποιότητας για δημιουργούς με εταιρικές συνδέσεις στο διαδίκτυο:

Τύπος Ρυθμός bit βίντεο Ρυθμός bit mono ήχου Ρυθμός bit stereo ήχου Ρυθμός bit ήχου 5.1
1.080p 50.000 kbps 128 kbps 384 kbps 512 kbps
720p 30.000 kbps 128 kbps 384 kbps 512 kbps
480p 15.000 kbps 128 kbps 384 kbps 512 kbps
360p 5.000 kbps 128 kbps 384 kbps 512 kbps

Αναλύσεις

Το YouTube χρησιμοποιεί προγράμματα αναπαραγωγής με αναλογία πλευρών 16:9. Αν μεταφορτώνετε κάποιο αρχείο το οποίο δεν έχει αναλογία 16:9, η επεξεργασία και η εμφάνισή του θα γίνουν εξίσου σωστά, με πλαίσια pillarbox (μαύρες κάθετες μπάρες εκατέρωθεν της εικόνας) ή πλαίσια letterbox (μαύρες μπάρες στο επάνω και κάτω μέρος) τα οποία παρέχονται από το πρόγραμμα αναπαραγωγής. Αν θέλετε το βίντεό σας να ενσωματώνεται τέλεια στο πρόγραμμα αναπαραγωγής, κάντε την κωδικοποίηση με τις εξής αναλύσεις:

 • 1.080p: 1.920x1080
 • 720p: 1.280x720
 • 480p: 854x480
 • 360p: 640x360
 • 240p: 426x240

Το πρόγραμμα αναπαραγωγής YouTube, προσθέτει αυτόματα μαύρες γραμμές, ώστε τα βίντεο να εμφανίζονται σωστά, χωρίς περικοπή ή παραμόρφωση, ανεξάρτητα από το μέγεθος του βίντεο ή από το πρόγραμμα αναπαραγωγής.

Για παράδειγμα, το πρόγραμμα αναπαραγωγής θα προσθέσει αυτόματα πλαίσια pillarbox σε βίντεο με αναλογία 4:3 στο νέο μέγεθος του προγράμματος αναπαραγωγής ευρείας οθόνης 16:9. Εάν το μέγεθος του προγράμματος αναπαραγωγής μεταβληθεί (π.χ., όταν ενσωματώνεται σε κάποιον άλλο ιστότοπο για παράδειγμα), εφαρμόζεται η ίδια διαδικασία, με αποτέλεσμα στα βίντεο με αναλογία 16:9 να εφαρμόζεται πλαίσιο letterbox όταν ο λόγος πλευρών του προγράμματος αναπαραγωγής είναι 4:3. Ομοίως, στα αναμορφικά βίντεο εφαρμόζονται αυτόματα πλαίσια letterbox όταν προβάλλονται σε προγράμματα αναπαραγωγής μεγέθους 16:9 ή 4:3. Το πρόγραμμα αναπαραγωγής μπορεί να το κάνει αυτό μόνο όταν διατηρείται ο εγγενής λόγος αναλογιών του βίντεο.

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ενσωμάτωση του βίντεό σας στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μας μετά τη μεταφόρτωση του βίντεο, χρησιμοποιώντας ετικέτες μορφοποίησης.

Εάν το πλαίσιο letterbox προστεθεί στο βίντεο πριν τη μεταφόρτωσή του (π.χ., σε περίπτωση δημιουργίας βίντεο 4:3 από αρχικό βίντεο 16:9), το πρόγραμμα αναπαραγωγής ευρείας οθόνης θα προσθέσει, επίσης, γραμμές pillarbox, με αποτέλεσμα την εμφάνιση μαύρων γραμμών γύρω από ολόκληρο το βίντεο (windowbox) και την κακή εμπειρία προβολής (δείτε το παρακάτω διάγραμμα).

Πώς να το κάνετε


Μεταφορτώστε το βίντεο 16:9 με την αρχική αναλογία πλευρών του (προτείνεται 1280x720)   Το βίντεο γεμίζει το πρόγραμμα αναπαραγωγής ευρείας οθόνης 16x9 YouTube. Τα καταφέρατε!
Μεταφορτώστε βίντεο 4:3 με την αρχική αναλογία πλευρών του (προτείνεται 640x480)   Το βίντεο προβάλλεται στο πρόγραμμα αναπαραγωγής ευρείας οθόνης στο σωστό μέγεθος και με τις σωστές αναλογίες με γραμμές letterbox. Φαίνεται πολύ καλό!

Τι να μην κάνετε

Προσθέστε γραμμές letterbox στην κορυφή και την κάτω πλευρά πριν μεταφόρτωσή του ώστε το βίντεο να εφαρμόζει σε πρόγραμμα αναπαραγωγής 4:3   Το πρόγραμμα αναπαραγωγής YouTube προσθέτει γραμμές pillarbox αριστερά και δεξιά από το βίντεο 4:3 ώστε να εφαρμόζει σε ευρεία οθόνη. Το βίντεο περικλείεται σε γραμμές. Χάλια!