Doporučená nastavení kódování pro nahrávaní na YouTube

Tyto funkce jsou k dispozici pouze partnerům, kteří používají Správce obsahu ve Studiu YouTube.

Níže uvádíme doporučená nastavení kódování pro nahrávání videí na YouTube. 

Kontejner: MP4
 • Žádné seznamy úprav (zpracování videa jinak nemusí proběhnout správně)
 • Atom moov na začátku souboru (Fast Start)
Audiokodek: AAC-LC
 • Kanály: Stereo nebo Stereo + 5.1
 • Vzorkovací frekvence: 96 kHz nebo 48 kHz
Videokodek: H.264
 • Neprokládané snímky (Progressive)
 • Vysoká kvalita (High Profile)
 • 2 po sobě následující snímky B
 • Uzavřená skupina obrázků (GOP). Hodnota GOP by měla odpovídat polovině snímkové frekvence.
 • CABAC
 • Proměnlivý datový tok. Není požadován žádný minimální datový tok, ale pro představu vám níže nabízíme doporučené datové toky.
 • Barevné rozlišení: 4:2:0
Snímková frekvence

Obsah by měl být zakódován a nahrán ve stejné snímkové frekvenci, v jaké byl pořízen.

Obvyklé snímkové frekvence zahrnují: 24, 25, 30, 48, 50 a 60 snímků za sekundu (přípustné jsou ale i jiné snímkové frekvence).

U prokládaného obsahu je nutné před nahráním prokládání zrušit. Například u obsahu ve formátu 1080i60 je nutné zrušit prokládání a změnit formát na 1080p30. Počet snímků za sekundu se tak sníží z 60 prokládaných na 30 neprokládaných.

Datový tok

Pro nahrávání jsou doporučeny datové toky uvedené níže. Datový tok pro přehrávání zvuku nesouvisí s rozlišením videa.

Doporučené datové toky pro nahrávání videa v rozlišení SDR

Pro zobrazení nahrávek v rozlišení 4K používejte prohlížeče nebo zařízení, která podporují formát VP9.

Typ Datový tok videa, standardní snímková frekvence
(24, 25, 30)
Datový tok videa, vysoká snímková frekvence
(48, 50, 60)
8K 80–160 Mb/s 120–240 Mb/s
2160p (4K) 35–45 Mb/s 53–68 Mb/s
1440p (2K) 16 Mb/s 24 Mb/s
1080p 8 Mb/s 12 Mb/s
720p 5 Mb/s 7,5 Mb/s
480p 2,5 Mb/s 4 Mb/s
360p 1 Mb/s 1,5 Mb/s

Doporučené datové toky pro nahrávání videa v rozlišení HDR

Typ Datový tok videa, standardní snímková frekvence
(24, 25, 30)
Datový tok videa, vysoká snímková frekvence
(48, 50, 60)
8K 100–200 Mb/s 150–300 Mb/s
2160p (4K) 44–56 Mb/s 66–85 Mb/s
1440p (2K) 20 Mb/s 30 Mb/s
1080p 10 Mb/s 15 Mb/s
720p 6,5 Mb/s 9,5 Mb/s
480p

Nepodporováno

Nepodporováno
360p Nepodporováno Nepodporováno

Doporučené datové toky pro nahrávání zvuku

Typ Datový tok zvuku
Mono 128 kb/s
Stereo 384 kb/s
5.1 512 kb/s
Rozlišení videa a poměr stran

Standardní poměr stran YouTube na počítači je 16 : 9. Při nahrávání videí s jinými poměry stran (na výšku nebo čtvercový formát) se přehrávač automaticky přizpůsobí velikosti videa. Toto nastavení zajistí nejlepší zobrazení na základě poměru stran a zařízení.

Viz informace o tom, jak rozlišení a poměry stran správně používat.

Barevný prostor

Doporučený barevný prostor pro nahrávání videa v rozlišení SDR

YouTube doporučuje BT.709 jako standardní barevný prostor pro nahrávání videa v rozlišení SDR:
Barevný prostor Vlastnosti převodu barev (křivka reprodukce tónů, TRC) Primární barvy Koeficienty matice barev
BT.709 BT.709 (hodnota H.273: 1) BT.709 (hodnota H.273: 1) BT.709 (hodnota H.273: 1)


Před zpracováním videa YouTube standardizuje funkčně podobné matice barev a primární barvy. BT.601 a BT.709 například mají shodnou křivku TRC a YouTube je proto sjednotí na BT.709. BT.601 NTSC a PAL zase mají funkčně podobné matice barev a YouTube je sjednotí na BT.601 NTSC. Kromě toho může YouTube podniknout následující kroky k interpretaci hodnot barevného prostoru:

Když Postup YouTube
Barevný prostor nahraného videa nemá určenou křivku TRC. Předpokládá TRC BT.709.
Barevný prostor nahraného videa má neznámou nebo neurčenou matici barev a primární barvy. Předpokládá matici barev a primární barvy BT.709.
Barevný prostor nahraného videa míchá primární barvy a matice BT.601 a BT.709 s určenými hodnotami. K přepsání a sjednocení primárních barev použije matici barev.
Barevný prostor nahraného videa míchá primární barvy a matice barev BT.601 a BT.709 a buď primární barvy, nebo matice nemají určenou hodnotu. K nastavení a přepsání neurčené hodnoty použije určenou hodnotu primárních barev nebo matice.


Po standardizaci barevného prostoru YouTube zkontroluje, že odpovídá standardu BT.709 nebo BT.601. Pokud ne, YouTube nepodporované barevné prostory namapováním hodnot pixelů převede na standard BT.709.

Poznámka: Aby se zamezilo vzniku barevným pruhů, převádí YouTube primární barvy vyžadující vysokou bitovou hloubku (která nepoužívá podporovanou funkci převodu do HDR), jako je například BT.2020, na BT.709 (8bitový standard). YouTube převádí kompletní barevnou škálu na omezenou barevnou škálu.
Varování: YouTube nedoporučuje používat u nahraných videí matici RGB. V takovém případě nastaví YouTube nejprve barevnou matici jako neurčenou a následně provede standardizaci. Barevnou matici potom při standardizaci odvodí na základě primárních barev. Upozorňujeme, že křivka TRC barevného prostoru sRGB se převede na křivku TRC standardu BT.709. V případě primárních barev, matic barev nebo křivky TRC, které nejsou podporované ve filtru Ffmpeg pro konverzi barevného prostoru, změní YouTube nastavení na BT.709.

Doporučený barevný prostor pro nahrávání videí v rozlišení HDR

Prostudujte si článek o nahrávání videí HDR.

Seznamte se s používáním prostorového zvuku, 360° videívideí virtuální reality a nabídněte divákům zvuk vašich videí ve všech směrech jako ve skutečném světě.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
10429609880414903548
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
59