Nhúng video và danh sách phát

Bạn có thể thêm video hoặc danh sách phát trên YouTube vào trang web hoặc blog bằng cách nhúng video/danh sách phát.

Hãy đăng ký kênh Trợ giúp YouTube của chúng tôi để khai thác tối đa YouTube. Đăng ký

Nhúng video

 1. Trên máy tính, hãy chuyển đến video YouTube mà bạn muốn nhúng.
 2. Bên dưới video, hãy nhấp vào Chia sẻ Chia sẻ.
 3. Nhấp vào Nhúng.
 4. Từ hộp xuất hiện, hãy sao chép mã HTML.
 5. Dán mã vào HTML của blog hoặc trang web.

Nhúng danh sách phát

 1. Đăng nhập vào tài khoản YouTube của bạn trên máy tính.
 2. Ở bên trái trang, hãy chọn danh sách phát mà bạn muốn nhúng.
 3. Sao chép ID danh sách phát từ URL.
 4. Sửa đổi mã nhúng cho từng video bằng cách làm như sau:
  1. Tại vị trí của ID video (sau "embed/"), hãy thay thế "videoeries?list = ".
  2. Sau đó dán ID danh sách phát vào sau ký tự "=".
  3. Dán mã vào HTML của blog hoặc trang web.

Ví dụ:

 • ​<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLx0sYbCqOb8TBPRdmBHs5Iftvv9TPboYG" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

Quản lý tùy chọn nhúng video

Bật chế độ tăng cường bảo mật

Khi bạn bật chế độ tăng cường bảo mật, YouTube sẽ không lưu trữ thông tin về khách truy cập trên trang web của bạn trừ khi họ phát video.

Tự động phát video được nhúng

Để tự động phát video được nhúng, hãy thêm "&autoplay=1" vào mã nhúng của video đó ngay sau ID video (chuỗi chữ cái theo sau "embed/").

Các video được nhúng khi phát tự động sẽ không làm tăng lượt xem video.

Ví dụ:

<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/D6Ac5JpCHmI?&autoplay=1" frameborder="0" 
allowfullscreen></iframe>
Bắt đầu phát video được nhúng tại thời điểm cụ thể

Để video bắt đầu phát từ một thời điểm cụ thể, hãy thêm "?start = " vào mã nhúng của video, sau đó điền thời gian theo giây mà bạn muốn video bắt đầu phát từ đó.

Ví dụ: nếu bạn muốn video bắt đầu phát từ đoạn 1 phút 30 giây, thì mã nhúng của bạn sẽ có định dạng như sau:

<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/UkWd0azv3fQ?start=90" width="420"></iframe>
Thêm phụ đề vào video được nhúng

Giúp phụ đề tự động xuất hiện cho video được nhúng bằng cách thêm "&cc_load_policy=1" vào mã nhúng của video.

Bạn cũng có thể chọn ngôn ngữ phụ đề cho video được nhúng. Để chỉ định ngôn ngữ phụ đề cho video bạn muốn nhúng, chỉ cần thêm "&cc_lang_pref=fr&cc_load_policy=1" vào mã nhúng của video.

 • "cc_lang_pref" đặt ngôn ngữ cho phụ đề được hiển thị trong video.
 • "cc_load_policy=1" bật phụ đề theo mặc định.
 • "fr" biểu thị mã ngôn ngữ tiếng Pháp. Bạn có thể tra cứu các mã ngôn ngữ gồm 2 chữ cái trong Chuẩn ISO 639-1.
Tắt nhúng cho video của bạn
Nếu bạn đã tải video lên và không muốn cho người khác nhúng video của mình trên các trang web bên ngoài, hãy làm theo các bước sau:
 1. Chuyển đến Trình quản lý video.
 2. Chuyển đến video bạn muốn tắt nhúng và nhấp vào Chỉnh sửa.
 3. Bên dưới video, hãy nhấp vào Cài đặt nâng cao.
 4. Trong "Tùy chọn phân phối", hãy bỏ chọn hộp kiểm Cho phép nhúng.
 5. Nhấp vào Lưu thay đổi.

 

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?