Nhúng video và danh sách phát

Bạn có thể thêm video hoặc danh sách phát trên YouTube vào trang web hoặc blog bằng cách nhúng video/danh sách phát.

Hãy đăng ký kênh TeamYouTube để nhận trợ giúp, mẹo hay và thông tin cập nhật mới nhất.

Nhúng video

 1. Trên máy tính, hãy chuyển đến video YouTube mà bạn muốn nhúng.
 2. Bên dưới video đó, hãy nhấp vào biểu tượng CHIA SẺ Chia sẻ.
 3. Nhấp vào Nhúng.
 4. Từ hộp xuất hiện, hãy sao chép mã HTML.
 5. Dán mã vào HTML của blog hoặc trang web.

Nhúng danh sách phát

 1. Đăng nhập vào tài khoản YouTube của bạn trên máy tính.
 2. Ở bên trái trang, hãy chọn danh sách phát mà bạn muốn nhúng.
 3. Sao chép ID danh sách phát từ URL.
 4. Sửa đổi mã nhúng cho từng video bằng cách làm như sau:
  • Tại vị trí của ID video (sau "embed/"), hãy thay thế "videoeries?list = ".
  • Sau đó dán ID danh sách phát vào sau ký tự "=".
  • Dán mã vào HTML của blog hoặc trang web.

Ví dụ:

 • <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLx0sYbCqOb8TBPRdmBHs5Iftvv9TPboYG" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

Quản lý tùy chọn nhúng video

Bật chế độ tăng cường bảo mật

Chế độ tăng cường bảo mật cho phép bạn nhúng video trên YouTube mà không cần sử dụng cookie để theo dõi hành vi xem. Điều này có nghĩa là hệ thống sẽ không thu thập dữ liệu về hoạt động xem video nhúng để tùy chỉnh trải nghiệm xem phù hợp với từng người xem. Thay vào đó, các đề xuất video sẽ dựa trên ngữ cảnh và có liên quan đến video hiện đang phát. Video phát trong trình phát nhúng trong Chế độ nâng cao bảo mật sẽ không ảnh hưởng đến trải nghiệm duyệt qua của người xem trên YouTube.


(Chế độ tăng cường bảo mật chỉ liên quan đến quá trình theo dõi hành vi của người xem chứ không liên quan đến hành vi phân phối quảng cáo. Để tắt tính năng theo dõi cho mục đích quảng cáo, bạn có thể thêm chính mình vào trang Gắn thẻ để được coi là trang web dành cho trẻ em.)

Lưu ý:

 • Nếu người xem nhấp hoặc nhấn vào video nhúng và được chuyển hướng đến trang web hoặc ứng dụng khác, thì trang web hoặc ứng dụng đó có thể theo dõi hành vi của người xem theo chính sách và điều khoản của trang web hoặc ứng dụng đó.
 • Chế độ tăng cường bảo mật hiện chỉ hoạt động với trình phát nhúng trên trang web. Nhà phát triển sẽ phải thêm trình phát Chế độ tăng cường bảo mật trong phiên bản xem trên web để dùng chế độ này trong ứng dụng.

Để sử dụng Chế độ tăng cường bảo mật, hãy thay đổi miền cho URL nhúng trong HTML của bạn từ https://www.youtube.com thành https://www.youtube-nocookie.com như trong ví dụ sau:

Trước
<iframe width="1440" height="762" 
src="https://www.youtube.com/embed/7cjVj1ZyzyE"
frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

Sau
<iframe width="1440" height="762" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/7cjVj1ZyzyE"
frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

Vì đây là một miền khác nên ngoài youtube.com, quản trị viên mạng cũng cần phải thêm miền youtube-nocookie.com vào danh sách trắng của tường lửa.

Tự động phát video nhúng

Để tự động phát video nhúng, hãy thêm "&autoplay=1" vào mã nhúng của video đó ngay sau ID video (chuỗi chữ cái theo sau "embed/").

Các video nhúng khi phát tự động sẽ không làm tăng lượt xem video.

Ví dụ:

<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/D6Ac5JpCHmI?&autoplay=1"frameborder="0" 
allowfullscreen></iframe>
Bắt đầu phát video đã nhúng tại thời điểm cụ thể

Để video bắt đầu phát từ một thời điểm cụ thể, hãy thêm “?start=” vào mã nhúng của video, sau đó điền thời gian theo giây mà bạn muốn video bắt đầu phát từ đó.

Ví dụ: nếu bạn muốn video bắt đầu phát từ đoạn 1 phút 30 giây, thì mã nhúng của bạn sẽ có định dạng như sau:

<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/UkWd0azv3fQ?start=90" width="420"></iframe>
Thêm phụ đề vào video được nhúng

Giúp phụ đề tự động xuất hiện cho video được nhúng bằng cách thêm "&cc_load_policy=1" vào mã nhúng của video.

Bạn cũng có thể chọn ngôn ngữ phụ đề cho video được nhúng. Để chỉ định ngôn ngữ phụ đề cho video bạn muốn nhúng, chỉ cần thêm "&cc_lang_pref=fr&cc_load_policy=1" vào mã nhúng của video.

 • "cc_lang_pref" đặt ngôn ngữ cho phụ đề được hiển thị trong video.
 • "cc_load_policy=1" bật phụ đề theo mặc định.
 • "fr" biểu thị mã ngôn ngữ tiếng Pháp. Bạn có thể tra cứu các mã ngôn ngữ gồm 2 chữ cái trong Chuẩn ISO 639-1.
Tắt nhúng cho video của bạn
Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng phiên bản YouTube Studio thử nghiệm, hãy chọn Creator Studio phiên bản cũ ở trình đơn bên trái để làm theo các bước sau.
Nếu bạn đã tải video lên và không muốn cho người khác nhúng video của mình trên các trang web bên ngoài, hãy làm theo các bước sau:
 1. Chuyển đến Trình quản lý video.
 2. Chuyển đến video mà bạn muốn tắt tính năng nhúng rồi nhấp vào Chỉnh sửa.
 3. Bên dưới video, hãy nhấp vào Cài đặt nâng cao.
 4. Trong "Tùy chọn phân phối", hãy bỏ chọn hộp kiểm Cho phép nhúng.
 5. Nhấp vào Lưu thay đổi.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?