Nhúng video và danh sách phát

Bạn có thể thêm video hoặc danh sách phát trên YouTube vào một trang web hoặc bài blog bằng tính năng nhúng.

 
Điều khoản dịch vụ của API YouTubeChính sách dành cho nhà phát triển được áp dụng cho mọi hoạt động truy cập và sử dụng trình phát được nhúng của YouTube.

Nhúng video hoặc danh sách phát

 1. Trên máy tính, hãy chuyển đến video hoặc danh sách phát trên YouTube mà bạn muốn nhúng.
 2. Nhấp vào biểu tượng CHIA SẺ Chia sẻ.
 3. Trong danh sách các lựa chọn Chia sẻ, hãy nhấp vào Nhúng.
 4. Sao chép đoạn mã HTML trong hộp mới xuất hiện.
 5. Dán đoạn mã vào HTML của trang web của bạn.
 6. Dành cho quản trị viên mạng: Bạn cần thêm youtube.com vào danh sách cho phép của tường lửa.
 7. Quan trọng: Nếu trang web hoặc ứng dụng của bạn hướng tới trẻ em và bạn muốn nhúng nội dung trên YouTube, thì bạn phải tự chỉ định trang web hoặc ứng dụng của mình bằng những công cụ này. Việc tự chỉ định này sẽ đảm bảo Google không phân phát quảng cáo được cá nhân hóa trên các trang web hoặc ứng dụng này, đồng thời tắt một số tính năng trong trình phát được nhúng.
Lưu ý: Người dùng sẽ không xem được những video bị giới hạn về độ tuổi trên hầu hết các trang web của bên thứ ba. Khi người xem phát những video này, họ sẽ được chuyển hướng trở về YouTube.

Quản lý các lựa chọn nhúng video

Bật chế độ tăng cường bảo vệ quyền riêng tư

Với Chế độ tăng cường bảo vệ quyền riêng tư trong trình phát được nhúng của YouTube, hệ thống sẽ không sử dụng những lượt xem nội dung nhúng để điều chỉnh trải nghiệm duyệt xem của người dùng trên YouTube. Điều này có nghĩa là lượt xem một video xuất hiện trong Chế độ tăng cường bảo vệ quyền riêng tư của trình phát được nhúng sẽ không được dùng để cá nhân hóa trải nghiệm duyệt xem YouTube, trong trình phát được nhúng có Chế độ tăng cường bảo vệ quyền riêng tư hoặc trong phiên xem tiếp theo của người xem trên YouTube. 

Nếu quảng cáo được phân phát trên một video xuất hiện trong Chế độ tăng cường bảo vệ quyền riêng tư của trình phát được nhúng, những quảng cáo đó cũng sẽ không được cá nhân hóa. Ngoài ra, lượt xem một video xuất hiện trong Chế độ tăng cường bảo vệ quyền riêng tư của trình phát được nhúng sẽ không được dùng để cá nhân hóa quảng cáo mà người xem thấy bên ngoài trang web hoặc ứng dụng của bạn.

Xin nhắc lại, các quy định trong Điều khoản dịch vụ của API YouTubeChính sách dành cho nhà phát triển được áp dụng cho hoạt động truy cập và sử dụng trình phát nhúng của YouTube. 

Sử dụng chế độ tăng cường bảo vệ quyền riêng tư:

 1. Thay đổi miền của URL nhúng trong HTML từ https://www.youtube.com thành https://www.youtube-nocookie.com.
 2. Dành cho quản trị viên mạng: Bạn cần thêm youtube-nocookie.com vào danh sách cho phép của tường lửa.  
 3. Để sử dụng trong các ứng dụng, hãy sử dụng phiên bản WebView của trình phát được nhúng. Chế độ tăng cường quyền riêng tư chỉ có trong trình phát được nhúng trên trang web. 
 4. Quan trọng: Nếu trang web hoặc ứng dụng của bạn hướng tới trẻ em thì bạn phải tự chỉ định trang web hoặc ứng dụng của mình bằng những công cụ này, theo yêu cầu trong Điều khoản dịch vụ của API YouTube và Chính sách dành cho nhà phát triển, ngay cả khi bạn nhúng video trên YouTube bằng trình phát có Chế độ tăng cường bảo vệ quyền riêng tư.

Ví dụ:

Trước

<iframe width="1440" height="762" 

src="https://www.youtube.com/embed/7cjVj1ZyzyE"

frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

Sau

<iframe width="1440" height="762" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/7cjVj1ZyzyE"

frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

 

Lưu ý: Nếu người xem nhấp hoặc nhấn vào video nhúng và được chuyển hướng đến một trang web hoặc ứng dụng khác, thì hành vi của người xem có thể bị theo dõi theo chính sách và điều khoản của trang web hoặc ứng dụng đó.

Đặt chế độ tự động phát cho video nhúng

Để video nhúng tự động phát, hãy thêm "&autoplay=1" vào mã nhúng của video đó ngay sau mã video (chuỗi chữ cái theo sau "embed/").

Các lượt phát tự động của video nhúng sẽ không làm tăng số lượt xem video.

Ví dụ:

<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/D6Ac5JpCHmI?&autoplay=1"frameborder="0" 
allowfullscreen></iframe>
Bắt đầu phát video nhúng tại một thời điểm cụ thể

Để video nhúng bắt đầu phát từ một thời điểm cụ thể, hãy thêm cụm từ “?start=” vào đoạn mã nhúng của video, sau đó điền thời gian tính theo giây mà bạn muốn video bắt đầu phát từ đó.

Ví dụ: Nếu bạn muốn video bắt đầu phát từ đoạn 1 phút 30 giây, thì mã nhúng của bạn sẽ có định dạng như sau:

<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/UkWd0azv3fQ?start=90" width="420"></iframe>
Thêm phụ đề vào video nhúng

Cài đặt phụ đề tự động xuất hiện cho video nhúng bằng cách thêm "&cc_load_policy=1" vào mã nhúng của video.

Bạn cũng có thể chọn ngôn ngữ phụ đề cho video nhúng. Để chỉ định ngôn ngữ phụ đề cho video bạn muốn nhúng, chỉ cần thêm "&cc_lang_pref=fr&cc_load_policy=1" vào mã nhúng của video.

 • "cc_lang_pref" đặt ngôn ngữ cho phụ đề được hiển thị trong video.
 • "cc_load_policy=1" bật phụ đề theo mặc định.
 • "fr" biểu thị mã ngôn ngữ tiếng Pháp. Bạn có thể tra cứu các mã ngôn ngữ gồm 2 chữ cái trong Tiêu chuẩn ISO 639-1.
Tắt tính năng nhúng cho video của bạn
Nếu bạn đã tải video lên và không muốn cho người khác nhúng video của mình trên các trang web bên ngoài, hãy làm theo các bước sau:
 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn mục Nội dung.
 3. Chọn biểu tượng Chi tiết bên cạnh video bạn muốn quản lý.
 4. Ở phần trên cùng, hãy chọn HIỆN THÊM.
 5. Bỏ đánh dấu ô bên cạnh mục "Cho phép nhúng" rồi chọn LƯU.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
59
false