Vložené videá a zoznamy

Videá alebo zoznamy na YouTube môžete vložiť na web alebo blog.

Ak ste pedagóg, obráťte sa na svoju vzdelávaciu technologickú platformu, kde získate informácie o postupe vkladania obsahu YouTube pre vaše triedy.

Na prístup k vloženému prehrávaču YouTube a jeho používanie sa vzťahujú zmluvné podmienky rozhrania YouTube API a pravidlá pre vývojárov.

Vloženie videa alebo zoznamu

 1. V počítači prejdite na zoznam alebo video na YouTube, ktoré chcete vložiť.
 2. Kliknite na ZDIEĽAŤ .
 3. V zozname možností zdieľania kliknite na Vložiť.
 4. Skopírujte kód HTML zo zobrazeného poľa.
 5. Kód vložte do kódu HTML svojho webu.
 6. Správcovia siete: Do zoznamu povolených adries brány firewall musíte pridať youtube.com.
 7. Dôležité: Ak je váš web určený pre deti a vkladáte naň obsah zo služby YouTube, web musíte samostatne označiť pomocou týchto nástrojov. To isté platí aj v prípade, že obsah vkladáte do aplikácie určenej pre deti. Samostatné označovanie zabezpečí, že Google nebude na týchto weboch a v týchto aplikáciách zobrazovať prispôsobené reklamy a niektoré funkcie vo vloženom prehrávači budú vypnuté.
Poznámka: Na väčšine webov tretích strán nie je možné pozerať vekovo obmedzené videá. Keď sa spustí prehrávanie takéhoto videa, divák bude presmerovaný naspäť na YouTube.

Správa možností vloženia videa

Zapnutie režimu zvýšenej ochrany súkromia

Režim zvýšenej ochrany súkromia vloženého prehrávača YouTube zabraňuje tomu, aby používanie zhliadnutí vloženého obsahu YouTube ovplyvňovalo divácke prehliadanie na YouTube. To znamená, že zhliadnutie videa zobrazeného v režime zvýšenej ochrany súkromia vloženého prehrávača sa nebude používať na prispôsobenie prehliadania na YouTube, a to ani v režime zvýšenej ochrany súkromia vloženého prehrávača, ani pri následnom pozeraní obsahu na YouTube.

Reklamy zobrazené vo videu prehrávanom v režime zvýšenej ochrany súkromia vloženého prehrávača tiež nebudú prispôsobené. Zhliadnutie videa zobrazeného v režime zvýšenej ochrany súkromia vloženého prehrávača sa navyše nepoužije na prispôsobenie reklamy zobrazovanej divákovi mimo webu či aplikácie.

Pripomíname, že na prístup a používanie vloženého prehrávača YouTube sa vzťahujú zmluvné podmienky rozhrania YouTube API a pravidlá pre vývojárov.

Ak chcete používať režim zvýšenej ochrany súkromia:

 1. V kóde HTML zmeňte doménu webovej adresy na vloženie z https://www.youtube.com na https://www.youtube-nocookie.com.
 2. Správcovia siete: Do zoznamu povolených adries brány firewall musíte pridať youtube-nocookie.com.
 3. Pri používaní v aplikáciách použite inštanciu WebView vloženého prehrávača. Režim zvýšenej ochrany súkromia je dostupný iba pre prehrávače vložené na weboch.
 4. Dôležité: Ak sú váš web alebo vaša aplikácia určené pre deti, musíte ich označovať samostatne pomocou týchto nástrojov tak, ako to vyžadujú zmluvné podmienky rozhrania YouTube API a pravidlá pre vývojárov, a to aj v prípade, že videá zo služby YouTube vkladáte s prehrávačom s režimom zvýšenej ochrany súkromia.

Príklad:

Predtým

<iframe width="1440" height="762"

src="https://www.youtube.com/embed/7cjVj1ZyzyE"

frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

Potom

<iframe width="1440" height="762" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/7cjVj1ZyzyE"

frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

Poznámka: Ak je divák po kliknutí alebo klepnutí na vložený odkaz presmerovaný na iný web alebo do inej aplikácie, jeho správanie môže byť sledované v súlade s pravidlami a zmluvnými podmienkami daného webu alebo danej aplikácie.

Nastavenie vloženého videa tak, aby sa prehralo automaticky

Ak chcete, aby sa vložené video prehrávalo automaticky, vložte do kódu na vloženie videa hneď za identifikátor videa (písmená za slovom „embed/“) príkaz „&autoplay=1“.

Automatickými prehratiami vloženého videa sa nezvyšuje počet jeho zhliadnutí.

Príklad:

<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/D6Ac5JpCHmI?&autoplay=1"frameborder="0"
allowfullscreen></iframe>
Spustenie vloženého videa od určitého časového bodu

Ak chcete video spustiť od konkrétneho bodu, pridajte „?start=“ do kódu na vloženie videa a uveďte v sekundách čas, od ktorého sa má video začať prehrávať.

Ak napríklad chcete, aby sa video začalo prehrávať v čase 1 minúta a 30 sekúnd od začiatku videa, váš kód na vloženie bude vyzerať asi takto:

<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/UkWd0azv3fQ?start=90" width="420"></iframe>
Pridanie titulkov do vloženého videa

Keď do kódu na vloženie videa pridáte príkaz „&cc_load_policy=1“, titulky sa vo videu zobrazia automaticky.

Môžete tiež vybrať jazyk titulkov vloženého videa. Ak chcete určiť jazyk titulkov vloženého videa, ku kódu na vloženie videa pridajte „&cc_lang_pref=fr&cc_load_policy=1“.

 • „cc_lang_pref“ nastaví jazyk titulkov zobrazených vo videu.
 • „cc_load_policy=1“ predvolene zapne titulky.
 • „fr“ je kód jazyka, v tomto prípade francúzštiny. Dvojpísmenové kódy jednotlivých jazykov nájdete v norme ISO 639-1.
Vypnutie vkladania vašich videí
Ak ste nahrali video a nechcete, aby ho niekto iný mohol vložiť na externé weby, postupujte takto:
 1. Prihláste sa do Štúdia YouTube.
 2. V ponuke vľavo vyberte Obsah.
 3. Vedľa videa, ktoré chcete spravovať, vyberte Podrobnosti .
 4. Dole vyberte ZOBRAZIŤ VIAC.
 5. Zrušte začiarknutie políčka Povoliť vkladanie a vyberte ULOŽIŤ.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
1173666427065590506
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
59