Umieszczanie filmów i playlist na stronach

Możesz umieścić film lub playlistę z YouTube na stronie internetowej lub blogu.

 
Korzystanie z umieszczonego odtwarzacza YouTube i dostęp do niego podlega warunkom korzystania z interfejsu API YouTube i zasadom dla deweloperów.

Umieszczanie filmu lub playlisty

 1. Na komputerze otwórz film lub playlistę w YouTube, które chcesz umieścić.
 2. Kliknij UDOSTĘPNIJ Udostępnij.
 3. Z listy opcji udostępniania wybierz Umieść.
 4. Skopiuj kod HTML z pola, które się pojawi.
 5. Wklej go do kodu HTML swojej strony internetowej.
 6. Informacja dla administratorów sieci: dodaj youtube.com do białej listy zapory sieciowej.
 7. Ważne: jeśli Twoja witryna lub aplikacja jest skierowana do dzieci i umieszczasz w niej treści z YouTube, musisz samodzielnie oznaczyć taką witrynę lub aplikację za pomocą tych narzędzi. Dzięki temu Google nie będzie wyświetlać spersonalizowanych reklam w tych witrynach i aplikacjach, a w umieszczonym odtwarzaczu nie będą dostępne niektóre funkcje.
Uwaga: filmów z ograniczeniem wiekowym nie można oglądać na większości stron zewnętrznych. Po odtworzeniu tych filmów widzowie zostaną przekierowani z powrotem do YouTube.

Zarządzanie opcjami umieszczania filmów

Włączanie rozszerzonego trybu prywatności

Dzięki rozszerzonemu trybowi prywatności wyświetlenia treści YouTube umieszczonych na zewnętrznej stronie nie wpływają na przeglądanie filmów w serwisie YouTube. Oznacza to, że wyświetlenie filmu w rozszerzonym trybie prywatności w odtwarzaczu umieszczonym w zewnętrznej witrynie nie będzie używane do personalizowania sposobu przeglądania YouTube ani w tym odtwarzaczu, ani w samym serwisie.

Jeśli w filmie wyświetlanym w rozszerzonym trybie prywatności umieszczonego odtwarzacza pojawiają są reklamy, to one również nie będą personalizowane. Dodatkowo wyświetlenie filmu prezentowanego w rozszerzonym trybie prywatności w umieszczonym odtwarzaczu nie będzie używane do personalizacji reklam wyświetlanych użytkownikom poza Twoją witryną lub aplikacją.

Pamiętaj, że dostęp do umieszczonego odtwarzacza YouTube i korzystanie z niego podlega warunkom korzystania z interfejsu API YouTube i zasadom dla deweloperów.

Aby korzystać z rozszerzonego trybu prywatności:

 1. Zmień domenę adresu URL umieszczonego filmu w kodzie HTML z https://www.youtube.com na https://www.youtube-nocookie.com.
 2. Informacja dla administratorów sieci: dodaj youtube-nocookie.com do białej listy zapory sieciowej.  
 3. W przypadku aplikacji używaj instancji WebView umieszczonego odtwarzacza. Rozszerzony tryb prywatności jest obecnie dostępny tylko w przypadku odtwarzaczy umieszczonych na stronach internetowych. 
 4. Ważne: jeśli witryna lub aplikacja jest skierowana do dzieci, musisz samodzielnie oznaczyć witrynę lub aplikację za pomocą tych narzędzi zgodnie z warunkami korzystania z interfejsu API YouTube i zasadami dla deweloperów także w przypadku umieszczania filmów z YouTube za pomocą odtwarzacza w rozszerzonym trybie prywatności.

Przykład:

Przed

<iframe width="1440" height="762" 

src="https://www.youtube.com/embed/7cjVj1ZyzyE"

frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

Po

<iframe width="1440" height="762" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/7cjVj1ZyzyE"

frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

 

Uwaga: jeśli widz kliknie obszar poza umieszczonym filmem i zostanie przeniesiony do innej witryny lub aplikacji, może ona śledzić jego aktywność zgodnie z obowiązującymi w jej przypadku warunkami i zasadami.

Włączanie autoodtwarzania umieszczonego filmu

Aby włączyć funkcję autoodtwarzania umieszczonego filmu, dodaj „&autoplay=1” do kodu, który służy do umieszczenia filmu na stronie, zaraz po identyfikatorze filmu (seria liter, która następuje po „embed/”).

Umieszczone filmy, które mają włączoną funkcję autoodtwarzania, nie zwiększają liczby wyświetleń filmu.

Przykład:

<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/D6Ac5JpCHmI?&autoplay=1"frameborder="0" 
allowfullscreen></iframe>
Uruchamianie umieszczonego filmu od określonego momentu

Aby odtwarzanie filmu zaczęło się od określonego momentu, dodaj „?start=” do kodu służącego do umieszczenia filmu, a następnie podaj czas (w sekundach), od którego film ma być odtwarzany.

Jeśli na przykład chcesz, by film rozpoczynał się od 1 minuty i 30 sekundy, kod do umieszczenia filmu wyglądałby mniej więcej tak:

<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/UkWd0azv3fQ?start=90" width="420"></iframe>
Dodawanie napisów do umieszczonego filmu

W umieszczonych filmach napisy mogą wyświetlać się automatycznie – wystarczy dodać ciąg „&cc_load_policy=1” do kodu służącego do umieszczenia filmu.

Możesz też wybrać, w jakim języku będą te napisy. Aby go określić, po prostu dodaj ciąg „&cc_lang_pref=fr&cc_load_policy=1” do kodu filmu.

 • Ciąg „cc_lang_pref” określa język napisów wyświetlanych w filmie.
 • Ciąg „cc_load_policy=1” powoduje domyślne włączenie napisów.
 • Ciąg „fr” oznacza kod języka, w tym przypadku francuskiego. Listę dwuliterowych kodów języków można znaleźć w standardzie ISO 639-1.
Wyłączanie umieszczania Twoich filmów
Jeśli nie chcesz, aby inni mogli umieszczać przesłany przez Ciebie film na zewnętrznych stronach, wykonaj te czynności:
 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. W menu po lewej wybierz Treści.
 3. Obok filmu, którym chcesz zarządzać, kliknij Szczegóły .
 4. Na górze strony wybierz POKAŻ WIĘCEJ.
 5. Odznacz pole obok opcji „Zezwalaj na umieszczanie na innych stronach” i kliknij ZAPISZ.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
59
false
false