Umieszczanie filmów i playlist na stronach

Możesz umieścić film lub playlistę z YouTube na stronie internetowej lub blogu.

Jeśli jesteś nauczycielem, skontaktuj się z platformą technologii nauczania, aby dowiedzieć się, jak wyświetlać na swoich zajęciach treści z YouTube.

Korzystanie z umieszczonego odtwarzacza YouTube i dostęp do niego podlega warunkom korzystania z interfejsu API YouTube i zasadom dla deweloperów.

Umieszczanie filmu lub playlisty

 1. Na komputerze otwórz film lub playlistę w YouTube, które chcesz umieścić.
 2. Kliknij UDOSTĘPNIJ "".
 3. Z listy opcji udostępniania wybierz Umieść.
 4. Skopiuj kod HTML z pola, które się pojawi.
 5. Wklej go do kodu HTML swojej strony internetowej.
 6. Informacja dla administratorów sieci: dodaj youtube.com do białej listy zapory sieciowej.
 7. Ważne: jeśli Twoja witryna lub aplikacja jest skierowana do dzieci i umieszczasz w niej treści z YouTube, musisz samodzielnie oznaczyć taką witrynę lub aplikację za pomocą tych narzędzi. Dzięki temu Google nie będzie wyświetlać spersonalizowanych reklam w tych witrynach i aplikacjach, a w umieszczonym odtwarzaczu nie będą dostępne niektóre funkcje.
Uwaga: filmów z ograniczeniem wiekowym nie można oglądać na większości stron zewnętrznych. Po odtworzeniu tych filmów widzowie zostaną przekierowani z powrotem do YouTube.

Zarządzanie opcjami umieszczania filmów

Włączanie rozszerzonego trybu prywatności

Dzięki rozszerzonemu trybowi prywatności wyświetlenia treści YouTube umieszczonych na zewnętrznej stronie nie wpływają na przeglądanie filmów w serwisie YouTube. Oznacza to, że wyświetlenie filmu w rozszerzonym trybie prywatności w odtwarzaczu umieszczonym w zewnętrznej witrynie nie będzie używane do personalizowania sposobu przeglądania YouTube ani w tym odtwarzaczu, ani w samym serwisie.

Jeśli w filmie wyświetlanym w rozszerzonym trybie prywatności umieszczonego odtwarzacza pojawiają są reklamy, to one również nie będą personalizowane. Dodatkowo wyświetlenie filmu prezentowanego w rozszerzonym trybie prywatności w umieszczonym odtwarzaczu nie będzie używane do personalizacji reklam wyświetlanych użytkownikom poza Twoją witryną lub aplikacją.

Pamiętaj, że dostęp do umieszczonego odtwarzacza YouTube i korzystanie z niego podlega warunkom korzystania z interfejsu API YouTube i zasadom dla deweloperów.

Aby korzystać z rozszerzonego trybu prywatności:

 1. Zmień domenę adresu URL umieszczonego filmu w kodzie HTML z https://www.youtube.com na https://www.youtube-nocookie.com.
 2. Informacja dla administratorów sieci: dodaj youtube-nocookie.com do białej listy zapory sieciowej.
 3. W przypadku aplikacji używaj instancji WebView umieszczonego odtwarzacza. Rozszerzony tryb prywatności jest dostępny tylko w przypadku odtwarzaczy umieszczonych na stronach internetowych.
 4. Ważne: jeśli witryna lub aplikacja jest skierowana do dzieci, musisz samodzielnie oznaczyć witrynę lub aplikację za pomocą tych narzędzi zgodnie z warunkami korzystania z interfejsu API YouTube i zasadami dla deweloperów także w przypadku umieszczania filmów z YouTube za pomocą odtwarzacza w rozszerzonym trybie prywatności.

Przykład:

Przed

<iframe width="1440" height="762"

src="https://www.youtube.com/embed/7cjVj1ZyzyE"

frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

Po

<iframe width="1440" height="762" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/7cjVj1ZyzyE"

frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

Uwaga: jeśli widz kliknie obszar poza umieszczonym filmem i zostanie przeniesiony do innej witryny lub aplikacji, może ona śledzić jego aktywność zgodnie z obowiązującymi w jej przypadku warunkami i zasadami.

Włączanie autoodtwarzania umieszczonego filmu

Aby włączyć funkcję autoodtwarzania umieszczonego filmu, dodaj „&autoplay=1” do kodu, który służy do umieszczenia filmu na stronie, zaraz po identyfikatorze filmu (seria liter, która następuje po „embed/”).

Umieszczone filmy, które mają włączoną funkcję autoodtwarzania, nie zwiększają liczby wyświetleń filmu.

Przykład:

<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/D6Ac5JpCHmI?&autoplay=1"frameborder="0"
allowfullscreen></iframe>
Uruchamianie umieszczonego filmu od określonego momentu

Aby odtwarzanie filmu zaczęło się od określonego momentu, dodaj „?start=” do kodu służącego do umieszczenia filmu, a następnie podaj czas (w sekundach), od którego film ma być odtwarzany.

Jeśli na przykład chcesz, by film rozpoczynał się od 1 minuty i 30 sekundy, kod do umieszczenia filmu wyglądałby mniej więcej tak:

<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/UkWd0azv3fQ?start=90" width="420"></iframe>
Dodawanie napisów do umieszczonego filmu

W umieszczonych filmach napisy mogą wyświetlać się automatycznie – wystarczy dodać ciąg „&cc_load_policy=1” do kodu służącego do umieszczenia filmu.

Możesz też wybrać, w jakim języku będą te napisy. Aby go określić, po prostu dodaj ciąg „&cc_lang_pref=fr&cc_load_policy=1” do kodu filmu.

 • Ciąg „cc_lang_pref” określa język napisów wyświetlanych w filmie.
 • Ciąg „cc_load_policy=1” powoduje domyślne włączenie napisów.
 • Ciąg „fr” oznacza kod języka, w tym przypadku francuskiego. Listę dwuliterowych kodów języków można znaleźć w standardzie ISO 639-1.
Wyłączanie umieszczania Twoich filmów
Jeśli nie chcesz, aby inni mogli umieszczać przesłany przez Ciebie film na zewnętrznych stronach, wykonaj te czynności:
 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. W menu po lewej wybierz Treści.
 3. Obok filmu, którym chcesz zarządzać, kliknij Szczegóły "".
 4. Na dole kliknij POKAŻ WIĘCEJ.
 5. Odznacz pole obok opcji „Zezwalaj na umieszczanie na innych stronach” i kliknij ZAPISZ.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
false
true
true
59
false
false