Ενσωμάτωση βίντεο και playlist

Μπορείτε να προσθέσετε ένα βίντεο ή playlist από το YouTube σε έναν ιστότοπο ή ένα ιστολόγιο με τη λειτουργία ενσωμάτωσης.

Αν είστε εκπαιδευτικός, επικοινωνήστε με την πλατφόρμα Educational Technology για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης περιεχομένου YouTube για τις τάξεις σας.

Οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών του YouTube API και οι Πολιτικές προγραμματιστών ισχύουν για κάθε πρόσβαση και χρήση του ενσωματωμένου προγράμματος αναπαραγωγής του YouTube.

Ενσωμάτωση βίντεο ή playlist

 1. Από υπολογιστή, μεταβείτε στο βίντεο ή στο playlist στο YouTube που θέλετε να ενσωματώσετε.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ .
 3. Από τη λίστα Επιλογές κοινοποίησης, κάντε κλικ στην επιλογή Ενσωμάτωση.
 4. Από το παράθυρο που εμφανίζεται, αντιγράψτε τον κώδικα HTML.
 5. Επικολλήστε τον κώδικα στο HTML του ιστοτόπου σας.
 6. Για διαχειριστές δικτύου: Θα πρέπει να προσθέσετε το youtube.com στη λίστα επιτρεπομένων του τείχους προστασίας.
 7. Σημαντικό: Αν ο ιστότοπος ή η εφαρμογή σας προορίζονται για παιδιά και ενσωματώσετε περιεχόμενο YouTube, πρέπει να προσδιορίσετε οι ίδιοι τον ιστότοπο ή την εφαρμογή σας χρησιμοποιώντας αυτά τα εργαλεία. Αυτός ο προσδιορισμός από εσάς τους ίδιους θα διασφαλίσει ότι το Google δεν θα προβάλλει εξατομικευμένες διαφημίσεις σε αυτούς τους ιστοτόπους ή τις εφαρμογές, ενώ ορισμένες λειτουργίες θα απενεργοποιηθούν στο ενσωματωμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής.
Σημείωση: Τα βίντεο με περιορισμό ηλικίας δεν μπορούν να προβληθούν στους περισσότερους ιστοτόπους τρίτου μέρους. Αυτά τα βίντεο θα ανακατευθύνουν τους θεατές στο YouTube όταν προβάλλονται.

Διαχείριση επιλογών ενσωμάτωσης βίντεο

Ενεργοποίηση της Λειτουργίας ενισχυμένου απορρήτου

Με τη Λειτουργία ενισχυμένου απορρήτου του ενσωματωμένου προγράμματος αναπαραγωγής του YouTube, η χρήση προβολών ενσωματωμένου περιεχομένου YouTube δεν μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία περιήγησης του θεατή στο YouTube. Αυτό σημαίνει ότι η προβολή ενός βίντεο που εμφανίζεται στη Λειτουργία ενισχυμένου απορρήτου του ενσωματωμένου προγράμματος αναπαραγωγής δεν θα χρησιμοποιηθεί για την εξατομίκευση της εμπειρίας περιήγησης στο YouTube, είτε στο ενσωματωμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής της Λειτουργίας ενισχυμένου απορρήτου είτε στην επόμενη εμπειρία προβολής στο YouTube του θεατή.

Αν οι διαφημίσεις προβάλλονται σε ένα βίντεο που εμφανίζεται στη Λειτουργία ενισχυμένου απορρήτου του ενσωματωμένου προγράμματος αναπαραγωγής, ούτε αυτές οι διαφημίσεις θα είναι εξατομικευμένες. Επιπλέον, η προβολή ενός βίντεο που εμφανίζεται στη Λειτουργία ενισχυμένου απορρήτου του ενσωματωμένου προγράμματος αναπαραγωγής δεν θα χρησιμοποιείται για την εξατομίκευση των διαφημίσεων που εμφανίζονται στον θεατή εκτός του ιστοτόπου ή της εφαρμογής σας.

Σας υπενθυμίζουμε ότι για την πρόσβαση και τη χρήση του ενσωματωμένου προγράμματος περιήγησης του YouTube ισχύουν οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών του YouTube API και οι Πολιτικές προγραμματιστών.

Για να χρησιμοποιήσετε τη Λειτουργία ενισχυμένου απορρήτου:

 1. Αλλάξτε τον τομέα για το URL ενσωμάτωσης στο HTML σας από https://www.youtube.com σε https://www.youtube-nocookie.com.
 2. Για διαχειριστές δικτύων: Θα χρειαστεί να προσθέσετε το youtube-nocookie.com στη λίστα επιτρεπομένων του τείχους προστασίας.
 3. Για χρήση σε εφαρμογές, χρησιμοποιήστε μια παρουσία Προβολή στον ιστό του ενσωματωμένου προγράμματος αναπαραγωγής. Η Λειτουργία ενισχυμένου απορρήτου είναι διαθέσιμη μόνο για ενσωματωμένα προγράμματα αναπαραγωγής σε ιστοτόπους.
 4. Σημαντικό: Αν ο ιστότοπος ή η εφαρμογή σας προορίζονται για παιδιά, πρέπει να προσδιορίσετε οι ίδιοι τον ιστότοπο ή την εφαρμογή σας χρησιμοποιώντας αυτά τα εργαλεία, όπως απαιτείται από τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του YouTube API και τις Πολιτικές προγραμματιστών, ακόμη και αν ενσωματώσετε βίντεο YouTube με το πρόγραμμα αναπαραγωγής της Λειτουργίας ενισχυμένου απορρήτου.

Παράδειγμα:

Πριν

<iframe width="1440" height="762"

src="https://www.youtube.com/embed/7cjVj1ZyzyE"

frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

Μετά

<iframe width="1440" height="762" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/7cjVj1ZyzyE"

frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

Σημείωση: Αν ο θεατής κάνει κλικ ή πραγματοποιήσει έξοδο από την ενσωμάτωση και ανακατευθυνθεί σε άλλον ιστότοπο ή εφαρμογή, ο συγκεκριμένος ιστότοπος ή η εφαρμογή μπορεί να παρακολουθήσει τη συμπεριφορά του θεατή σύμφωνα με τις πολιτικές και τους όρους αυτού του ιστοτόπου ή της εφαρμογής.

Ρύθμιση αυτόματης αναπαραγωγής ενσωματωμένου βίντεο

Για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη αναπαραγωγή ενός ενσωματωμένου βίντεο, προσθέστε το κείμενο "&autoplay=1" στον κώδικα ενσωμάτωσης του βίντεο ακριβώς μετά από το αναγνωριστικό του βίντεο (η σειρά των γραμμάτων μετά το "embed/").

Τα ενσωματωμένα βίντεο που προβάλλονται αυτόματα δεν υπολογίζονται στις προβολές βίντεο.

Παράδειγμα:

<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/D6Ac5JpCHmI?&autoplay=1"frameborder="0"
allowfullscreen></iframe>
Έναρξη ενσωματωμένου βίντεο σε συγκεκριμένη στιγμή

Για να ορίσετε την έναρξη αναπαραγωγής ενός βίντεο από ένα συγκεκριμένο σημείο, προσθέστε "?start=" στον κώδικα ενσωμάτωσης του βίντεο και μετά τη χρονική στιγμή σε δευτερόλεπτα στην οποία θέλετε να ξεκινήσει το βίντεο.

Για παράδειγμα, αν θέλετε το βίντεο να ξεκινά στο 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα, ο κώδικας ενσωμάτωσης θα πρέπει να έχει την ακόλουθη μορφή:

<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/UkWd0azv3fQ?start=90" width="420"></iframe>
Προσθήκη υπότιτλων σε ενσωματωμένο βίντεο

Για να εμφανίζονται αυτόματα οι υπότιτλοι σε ένα ενσωματωμένο βίντεο, προσθέστε το "&cc_load_policy=1" στον κώδικα ενσωμάτωσης του βίντεο.

Μπορείτε επίσης να επιλέξτε γλώσσα υπότιτλων για το ενσωματωμένο βίντεο. Για να καθορίσετε τη γλώσσα υπότιτλων για βίντεο που θέλετε να ενσωματώσετε, απλώς προσθέστε το "&cc_lang_pref=fr&cc_load_policy=1" στον κώδικα ενσωμάτωσης του βίντεο.

 • Το "cc_lang_pref" ορίζει τη γλώσσα των υπότιτλων που θα εμφανίζονται στο βίντεο.
 • Το "cc_load_policy=1" ενεργοποιεί από προεπιλογή τους υπότιτλους.
 • Το "fr" αντιπροσωπεύει τον κωδικό γλώσσας για τα Γαλλικά. Από το πρότυπο ISO 639-1, μπορείτε να αναζητήσετε τους κωδικούς γλώσσας 2 γραμμάτων.
Απενεργοποίηση ενσωμάτωσης για τα βίντεό σας
Αν ανεβάσατε ένα βίντεο και δεν θέλετε οι άλλοι χρήστες να το ενσωματώνουν σε εξωτερικούς ιστοτόπους, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Συνδεθείτε στο YouTube Studio.
 2. Από το μενού στα αριστερά, επιλέξτε Περιεχόμενο.
 3. Δίπλα στο βίντεο που θέλετε να διαχειριστείτε, επιλέξτε Λεπτομέρειες .
 4. Στο κάτω μέρος, επιλέξτε ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ.
 5. Αποεπιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στο στοιχείο Να επιτρέπεται η ενσωμάτωση και κάντε κλικ στην επιλογή ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Δοκιμάστε αυτά τα επόμενα βήματα:

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού