Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
true

Nhúng video và danh sách phát

Bạn có thể thêm video hoặc danh sách phát trên YouTube vào trang web hoặc blog bằng cách nhúng video/danh sách phát.

Đăng ký kênh Trợ giúp YouTube để biết mẹo, thủ thuật và hướng dẫn về video. Đăng ký

Nhúng video

 1. Trên máy tính, hãy chuyển đến video YouTube bạn muốn nhúng.
 2. Bên dưới video, nhấp vào Chia sẻ .
 3. Nhấp vào Nhúng.
 4. Từ hộp xuất hiện, hãy sao chép mã HTML.
 5. Dán mã vào HTML của blog hoặc trang web.

Nhúng danh sách phát

 1. Đăng nhập vào tài khoản YouTube của bạn trên máy tính.
 2. Ở bên trái trang, nhấp vào Danh sách phát.
 3. Đối với danh sách phát bạn muốn nhúng, hãy nhấp vào tiêu đề.
 4. Nhấp vào Chia sẻ .
 5. Nhấp vào Nhúng.
 6. Từ hộp xuất hiện, hãy sao chép mã HTML.
 7. Dán mã vào HTML của blog hoặc trang web.

Quản lý tùy chọn nhúng video

Bật chế độ tăng cường bảo mật

Khi bạn bật chế độ tăng cường bảo mật, YouTube sẽ không lưu trữ thông tin về khách truy cập trên trang web của bạn trừ khi họ phát video.

Tự động phát video được nhúng

Để tự động phát video được nhúng, hãy thêm "&autoplay=1" vào mã nhúng của video ngay sau ID video (chuỗi chữ cái theo sau "v/").

Những video nhúng được phát tự động không làm tăng lượt xem của video.

Ví dụ:

<iframe width="560" height="315" src=" 
https://www.youtube.com/embed/D6Ac5JpCHmI?&autoplay=1" frameborder="0" 
allowfullscreen></iframe>
Bắt đầu phát video đã nhúng vào thời điểm cụ thể

Để video bắt đầu phát từ một điểm cụ thể, hãy thêm “#t=” vào mã nhúng của video, theo sau là thời gian bạn muốn video bắt đầu phát.

Ví dụ: nếu bạn muốn video bắt đầu phát lúc 2 phút 30 giây, mã nhúng của bạn sẽ có định dạng như sau:

<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/UkWd0azv3fQ#t=2m30s" width="420"></iframe>
Thêm phụ đề vào video được nhúng

Giúp phụ đề tự động xuất hiện cho video được nhúng bằng cách thêm "&cc_load_policy=1" vào mã nhúng của video.

Bạn cũng có thể chọn ngôn ngữ phụ đề cho video được nhúng. Để chỉ định ngôn ngữ phụ đề cho video bạn muốn nhúng, chỉ cần thêm "&cc_lang_pref=fr&cc_load_policy=1" vào mã nhúng của video.

 • "cc_lang_pref" đặt ngôn ngữ cho phụ đề được hiển thị trong video.
 • "cc_load_policy=1" bật phụ đề theo mặc định.
 • "fr" biểu thị mã ngôn ngữ tiếng Pháp. Bạn có thể tra cứu các mã ngôn ngữ gồm 2 chữ cái trong Chuẩn ISO 639-1.
Tắt nhúng cho video của bạn
Nếu bạn đã tải video lên và không muốn cho người khác nhúng video của mình trên các trang web bên ngoài, hãy làm theo các bước sau:
 1. Chuyển đến Trình quản lý video.
 2. Chuyển đến video bạn muốn tắt nhúng và nhấp vào Chỉnh sửa.
 3. Bên dưới video, hãy nhấp vào Cài đặt nâng cao.
 4. Trong "Tùy chọn phân phối", bỏ chọn hộp kiểm Cho phép nhúng.
 5. Nhấp Lưu thay đổi.

 

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false