Thông tin cơ bản về YouTube Analytics dành cho Creator Studio phiên bản cũ

Bạn có thể theo dõi hiệu suất của kênh và video bằng các chỉ số cũng như báo cáo cập nhật trong YouTube Analytics. Có rất nhiều dữ liệu trong các báo cáo khác nhau, chẳng hạn như báo cáo Thời gian xem, Nguồn lưu lượng truy cập và Nhân khẩu học.

Truy cập YouTube Analytics

Bạn có thể truy cập trực tiếp vào youtube.com/analytics hoặc làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào YouTube rồi nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn sau đó Creator Studio.
 2. Trong menu bên trái, hãy chọn Analytics.
 3. Chọn báo cáo bạn muốn xem.

 

Mẹo: Bạn cũng có thể làm việc này với ứng dụng YouTube Studio trên thiết bị di động của mình. Hãy làm quen với ứng dụng bằng cách truy cập vào Trung tâm trợ giúp của ứng dụng YouTube Studio.

Cách xem dữ liệu trong YouTube Analytics

Hãy nhấp vào bên dưới để tìm hiểu một số cách cơ bản giúp bạn xem và hiểu các loại dữ liệu có trong các báo cáo trên YouTube Analytics.

Mở khóa các chiến lược hàng đầu để đánh giá hiệu suất của bạn với YouTube Analytics.

Xem báo cáo trên máy tính

Lọc dữ liệu

Ở đầu nhiều báo cáo, hãy sử dụng bộ lọc để lấy thông tin bạn muốn:

 • Nội dung
 • Loại thiết bị
 • Khu vực địa lý hoặc địa điểm
 • Khung ngày hoặc giờ
 • Tất cả nội dung video đã tải lên hoặc chỉ danh sách phát
 • Trạng thái người đăng ký
 • Loại phát lại (trực tiếp hoặc theo yêu cầu) nếu có
 • Lưu lượng truy cập theo sản phẩm YouTube, nếu có
 • Sử dụng bản dịch
Biểu đồ đường

Biểu đồ đường cho biết dữ liệu video của bạn thay đổi như thế nào qua thời gian. Bạn có thể tùy chỉnh các tùy chọn sau:

 • Thông tin chi tiết về ngày: Biểu đồ có thể hiển thị bằng các điểm dữ liệu theo trị số hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng.
 • So sánh chỉ số: Chọn chỉ số thứ hai để so sánh, chỉ số này sẽ hiển thị trên biểu đồ.
Biểu đồ nhiều đường

Biểu đồ nhiều đường cho phép bạn so sánh hiệu suất của tối đa 25 mục (chẳng hạn như video, kênh hoặc khu vực địa lý) và thông tin khác từ nhiều loại báo cáo trong một khoảng thời gian cụ thể.

Theo mặc định, biểu đồ sẽ chọn và hiển thị 5 đường biểu diễn 5 mục hàng đầu theo các màu khác nhau. Bạn có thể tùy chỉnh lựa chọn của mình để xem tất cả nội dung mà bạn quan tâm.

Bạn có thể so sánh các mục đã chọn của mình với tổng giá trị bằng cách chọn Hiển thị tổng cộng ở trên cùng bên phải.

Lưu ý: Ở chế độ xem này, bạn không thêm được chỉ số khác.

Vùng xếp chồng

Chế độ xem vùng xếp chồng cho biết mối liên hệ giữa dữ liệu mà bạn chọn với dữ liệu tổng cộng. Chế độ này cho phép bạn dễ dàng so sánh hiệu suất và tìm ra xu hướng.

Theo mặc định, biểu đồ sẽ chọn và hiển thị 5 đường thẳng biểu diễn 5 mục hàng đầu bằng các màu khác nhau. Bạn có thể tùy chỉnh lựa chọn của mình cho tối đa 25 mục để xem tất cả nội dung mà bạn quan tâm.

Biểu đồ tròn

Biểu đồ tròn cho phép bạn hiển thị tối đa 25 mục theo kích thước hoặc tác động tương đối của chúng. Bạn có thể di chuột qua từng phần để biết mục nào tương ứng với phần nào.

Lưu ý: Với biểu đồ này, bạn không thể xem tham số ngày hoặc so sánh dữ liệu đã chọn với giá trị tổng. Bạn có thể thực hiện việc này bằng biểu đồ nhiều đường hoặc biểu đồ vùng xếp chồng.

Biểu đồ thanh

Bạn có thể sử dụng biểu đồ thanh để hiển thị dữ liệu đã chọn theo thanh ngang và biểu diễn giá trị theo độ dài. Nếu bạn chọn ngày làm tham số, biểu đồ thanh sẽ hiển thị dưới dạng biểu đồ đường.

Lưu ý: Bạn không thể xem tham số ngày hoặc so sánh dữ liệu đã chọn với giá trị tổng.

Biểu đồ bong bóng

Bạn có thể sử dụng biểu đồ bong bóng để hiển thị dữ liệu đã chọn trong bong bóng biểu diễn giá trị của chúng.

Bản đồ tương tác

Sử dụng bản đồ tương tác để biết video của bạn đang được xem ở đâu. Vùng tối hơn trên bản đồ có nghĩa là mọi người đang xem video của bạn lâu hơn ở địa điểm đó. Bạn cũng có thể di chuột lên các quốc gia trên bản đồ để xem dữ liệu chi tiết cho quốc gia đó.

 

Tải báo cáo xuống

Bạn có thể tải các báo cáo xuống máy tính. Báo cáo đã tải xuống sẽ bao gồm tất cả thông tin được cung cấp cho báo cáo đó. Tìm hiểu thêm về cách xuất dữ liệu từ YouTube Analytics.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?