Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Tải lên tệp âm thanh hoặc hình ảnh

Chuyển đổi tệp âm thanh và hình ảnh sang định dạng sẽ hoạt động trên YouTube

 

Trình chỉnh sửa videoTrình chiếu ảnh sẽ ngừng hoạt động vào ngày 20 tháng 9 năm 2017. Dưới đây là một số điều quan trọng cần biết về sự thay đổi này trong thời gian sắp tới:
 • Các tính năng nâng cao sẽ tiếp tục hoạt động và có thể truy cập được thông qua Trình quản lý video. Bạn vẫn có thể cải thiện các video tải lên trong Trình quản lý video bằng cách sử dụng Các tính năng nâng cao để thực hiện những thao tác chỉnh sửa như cắt, làm mờ và lọc.
 • Nếu bạn hiện đang sử dụng Trình chỉnh sửa video hoặc Trình chiếu ảnh, bạn sẽ có thời gian hoàn thành và xuất bản dự án của mình cho đến ngày 20 tháng 9 năm 2017. Sau ngày này, bạn sẽ không truy cập các dự án này được nữa. Tất cả các video đã xuất bản bằng Trình chỉnh sửa video hoặc Trình chiếu ảnh trước ngày tháng 9 năm 2017 sẽ không bị ảnh hưởng.
 • Bạn có thể tải xuống video của chính mình từ YouTube ở độ phân giải 720p hoặc sử dụng Google Takeout để truy xuất các tệp gốc trong trường hợp bạn muốn sử dụng các tệp đó vào video mới.
 • Để tìm tài liệu Creative Commons cho video của bạn, hãy lọc kết quả tìm kiếm bằng cú pháp Feature = Creative Commons. Nếu bạn tìm thấy một video có giấy phép Creative Commons, bạn có thể gửi tin nhắn riêng tư đến người tải lên và hỏi xem họ có thể chia sẻ tệp video gốc với bạn hay không.

Nếu bạn đang tìm phần mềm chỉnh sửa mới, thì hiện nay đang có rất nhiều công cụ chỉnh sửa miễn phí và trả phí của bên thứ ba cho bạn lựa chọn. Hãy cân nhắc truy cập một trong các diễn đàn và nền tảng cộng đồng của chúng tôi để biết những người sáng tạo khác đang sử dụng công cụ gì. 

 

Bạn muốn tải lên bài hát bạn đã soạn hoặc trình chiếu ảnh kỳ nghỉ của bạn?

Vì YouTube không được thiết kế để lưu trữ tệp chỉ có âm thanh (.MP3, .WAV, v.v.) hoặc tệp chỉ có hình ảnh (.JPG, .PNG, v.v.), trước khi tải lên, bạn cần kết hợp tệp âm thanh và hình ảnh thành định dạng sẽ hoạt động trên YouTube.

Đăng ký kênh Trợ giúp YouTube để biết mẹo, thủ thuật và hướng dẫn về video. Đăng ký

Chuyển đổi tệp âm thanh

Quan trọng: Bạn phải sở hữu bản quyền của mọi nội dung bạn tải lên.
Cách chuyển đổi tệp âm thanh nếu bạn sử dụng Windows

Bạn có thể sử dụng các chương trình miễn phí như Windows Live Movie Maker để thêm hình ảnh vào đoạn âm thanh để bạn có thể chuyển đổi tệp đó thành tệp video .WMV. Sau khi chuyển đổi tệp, bạn có thể tải tệp đó lên YouTube.

Dưới đây là cách chuyển đổi đoạn âm thanh thành tệp video .WMV trên Windows Live Movie Maker:

Phần 1: Chọn tệp âm thanh và hình ảnh

 1. Chọn Thêm video và ảnh từ thanh ở trên cùng, sau đó chọn hình ảnh từ máy tính của bạn. Hình ảnh này sẽ được hiển thị trong trình chiếu của bạn.
 2. Nhấp Thêm nhạc và chọn đoạn âm thanh của bạn.

Phần 2: Điều chỉnh hình ảnh để vừa với đoạn âm thanh

Để đảm bảo tệp được tải đúng cách lên YouTube, bạn cần điều chỉnh thời lượng của hình ảnh để phù hợp với thời lượng của đoạn âm thanh trên trình tự thời gian.
 1. Nhấp đúp vào thanh âm thanh màu lục trong trình tự thời gian, hiển thị “Điểm kết thúc”. Sao chép số Điểm kết thúc (ví dụ: 261,49).
 2. Nhấp đúp vào hình thu nhỏ của hình ảnh trong trình tự thời gian và nhập thời lượng bằng với thời lượng của đoạn âm thanh. Vì vậy, nếu đoạn âm thanh có độ dài 261,49, bạn nên điều chỉnh thời lượng của hình ảnh thành 261,49.

Phần 3: Lưu tệp

 1. Chọn Được khuyến nghị cho dự án này.
 2. Sau khi đặt tên cho phim của bạn, nhấp vào Lưu.
Cách chuyển đổi tệp âm thanh nếu bạn sử dụng Mac

Bạn có thể sử dụng chương trình như iMovie để thêm hình ảnh vào đoạn âm thanh để bạn có thể chuyển đổi tệp đó thành tệp video .MOV. Sau khi chuyển đổi tệp, bạn có thể tải tệp đó lên YouTube.

Dưới đây là cách bạn chuyển đổi đoạn âm thanh thành tệp video .MOV trên iMovie:

Phần 1: Thêm tệp hình ảnh và âm thanh

 1. Kéo tệp hình ảnh từ máy tính của bạn vào vùng dự án.
 2. Kéo tệp âm thanh vào vùng dự án

Phần 2: Điều chỉnh hình ảnh vừa với đoạn âm thanh

Để đảm bảo tệp được tải đúng cách lên YouTube, bạn cần điều chỉnh thời lượng của hình ảnh để phù hợp với thời lượng của đoạn âm thanh trên trình tự thời gian.
 1. Nhấp vào trình đơn bánh răng trong hộp màu lục
 2. Nhấp vào Điều chỉnh clip và sao chép các số trong “Thời lượng nguồn”. Đây là thời lượng của đoạn âm thanh của bạn.
 3. Tiếp theo, di chuột qua hình thu nhỏ của hình ảnh, sau đó nhấp vào bánh răng xuất hiện (không phải bánh răng trong hộp màu lục)
 4. Chọn Điều chỉnh clip
 5. Nhập các số từ “Thời lượng nguồn” ở Bước 2 vào trường “Thời lượng”.
 6. Nhấp vào Hoàn tất

Phần 3: Lưu tệp

 1. Nhấp vào trình đơn Chia sẻ
 2. Chọn Xuất bằng QuickTime...
 3. Đặt tên tệp và nhấp vào Lưu

Chuyển đổi tệp hình ảnh thành trình chiếu

Dưới đây là cách bạn có thể dễ dàng chuyển đổi ảnh thành trình chiếu:
 1. Truy cập trang tải lên trên YouTube
 2. Nhấp vào Tạo video trình chiếu
  Create a slideshow video
 3. Tải lên ảnh từ máy tính của bạn hoặc chọn ảnh từ album ảnh hiện tại trên Google+ rồi nhấp vào Chọn
 4. Kéo và thả ảnh để sắp xếp lại chúng. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào Tiếp theo
 5. Chọn đoạn âm thanh từ thư viện trong “Âm thanh” hoặc chọn Không có âm thanh để phát trình chiếu của bạn mà không có nhạc. (Bạn sẽ không thể tải lên tệp âm thanh từ máy tính của mình).
 6. Nhấp vào Tải lên khi bạn hoàn tất việc tạo trình chiếu

Bạn cũng có thể sử dụng các chương trình như Windows Live Movie Maker hoặc iMovie để thêm âm thanh vào hình ảnh của bạn trước khi tải tệp lên YouTube.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?