Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Tải lên tệp âm thanh hoặc hình ảnh

Chuyển đổi tệp âm thanh và hình ảnh sang định dạng sẽ hoạt động trên YouTube

Bạn muốn tải lên bài hát bạn đã soạn hoặc trình chiếu ảnh kỳ nghỉ của bạn?

Vì YouTube không được thiết kế để lưu trữ tệp chỉ có âm thanh (.MP3, .WAV, v.v.) hoặc tệp chỉ có hình ảnh (.JPG, .PNG, v.v.), trước khi tải lên, bạn cần kết hợp tệp âm thanh và hình ảnh thành định dạng sẽ hoạt động trên YouTube.

Đăng ký kênh Trợ giúp YouTube để biết mẹo, thủ thuật và hướng dẫn về video. Đăng ký

Chuyển đổi tệp âm thanh

Quan trọng: Bạn phải sở hữu bản quyền của mọi nội dung bạn tải lên.
Cách chuyển đổi tệp âm thanh nếu bạn sử dụng Windows

Bạn có thể sử dụng các chương trình miễn phí như Windows Live Movie Maker để thêm hình ảnh vào đoạn âm thanh để bạn có thể chuyển đổi tệp đó thành tệp video .WMV. Sau khi chuyển đổi tệp, bạn có thể tải tệp đó lên YouTube.

Dưới đây là cách chuyển đổi đoạn âm thanh thành tệp video .WMV trên Windows Live Movie Maker:

Phần 1: Chọn tệp âm thanh và hình ảnh

 1. Chọn Thêm video và ảnh từ thanh ở trên cùng, sau đó chọn hình ảnh từ máy tính của bạn. Hình ảnh này sẽ được hiển thị trong trình chiếu của bạn.
 2. Nhấp Thêm nhạc và chọn đoạn âm thanh của bạn.

Phần 2: Điều chỉnh hình ảnh để vừa với đoạn âm thanh

Để đảm bảo tệp được tải đúng cách lên YouTube, bạn cần điều chỉnh thời lượng của hình ảnh để phù hợp với thời lượng của đoạn âm thanh trên trình tự thời gian.
 1. Nhấp đúp vào thanh âm thanh màu lục trong trình tự thời gian, hiển thị “Điểm kết thúc”. Sao chép số Điểm kết thúc (ví dụ: 261,49).
 2. Nhấp đúp vào hình thu nhỏ của hình ảnh trong trình tự thời gian và nhập thời lượng bằng với thời lượng của đoạn âm thanh. Vì vậy, nếu đoạn âm thanh có độ dài 261,49, bạn nên điều chỉnh thời lượng của hình ảnh thành 261,49.

Phần 3: Lưu tệp

 1. Chọn Được khuyến nghị cho dự án này.
 2. Sau khi đặt tên cho phim của bạn, nhấp vào Lưu.
Cách chuyển đổi tệp âm thanh nếu bạn sử dụng Mac

Bạn có thể sử dụng chương trình như iMovie để thêm hình ảnh vào đoạn âm thanh để bạn có thể chuyển đổi tệp đó thành tệp video .MOV. Sau khi chuyển đổi tệp, bạn có thể tải tệp đó lên YouTube.

Dưới đây là cách bạn chuyển đổi đoạn âm thanh thành tệp video .MOV trên iMovie:

Phần 1: Thêm tệp hình ảnh và âm thanh

 1. Kéo tệp hình ảnh từ máy tính của bạn vào vùng dự án.
 2. Kéo tệp âm thanh vào vùng dự án

Phần 2: Điều chỉnh hình ảnh vừa với đoạn âm thanh

Để đảm bảo tệp được tải đúng cách lên YouTube, bạn cần điều chỉnh thời lượng của hình ảnh để phù hợp với thời lượng của đoạn âm thanh trên trình tự thời gian.
 1. Nhấp vào trình đơn bánh răng trong hộp màu lục
 2. Nhấp vào Điều chỉnh clip và sao chép các số trong “Thời lượng nguồn”. Đây là thời lượng của đoạn âm thanh của bạn.
 3. Tiếp theo, di chuột qua hình thu nhỏ của hình ảnh, sau đó nhấp vào bánh răng xuất hiện (không phải bánh răng trong hộp màu lục)
 4. Chọn Điều chỉnh clip
 5. Nhập các số từ “Thời lượng nguồn” ở Bước 2 vào trường “Thời lượng”.
 6. Nhấp vào Hoàn tất

Phần 3: Lưu tệp

 1. Nhấp vào trình đơn Chia sẻ
 2. Chọn Xuất bằng QuickTime...
 3. Đặt tên tệp và nhấp vào Lưu

Chuyển đổi tệp hình ảnh thành trình chiếu

Dưới đây là cách bạn có thể dễ dàng chuyển đổi ảnh thành trình chiếu:
 1. Truy cập trang tải lên trên YouTube
 2. Nhấp vào Tạo video trình chiếu
  Create a slideshow video
 3. Tải lên ảnh từ máy tính của bạn hoặc chọn ảnh từ album ảnh hiện tại trên Google+ rồi nhấp vào Chọn
 4. Kéo và thả ảnh để sắp xếp lại chúng. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào Tiếp theo
 5. Chọn đoạn âm thanh từ thư viện trong “Âm thanh” hoặc chọn Không có âm thanh để phát trình chiếu của bạn mà không có nhạc. (Bạn sẽ không thể tải lên tệp âm thanh từ máy tính của mình).
 6. Nhấp vào Tải lên khi bạn hoàn tất việc tạo trình chiếu

Bạn cũng có thể sử dụng các chương trình như Windows Live Movie Maker hoặc iMovie để thêm âm thanh vào hình ảnh của bạn trước khi tải tệp lên YouTube.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?