Không thể đăng nhập bằng tên người dùng YouTube

Nếu bạn đang gặp sự cố về việc đăng nhập bằng tên người dùng YouTube, hãy thử đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng cách nhập địa chỉ email đầy đủ. Sau đó, nhập mật khẩu giống mật khẩu bạn đang sử dụng để đăng nhập vào YouTube.

Bạn vẫn đang đăng nhập vào cùng tài khoản như thường lệ — bạn chỉ cần nhập địa chỉ email vào tài khoản thay vì nhập tên người dùng YouTube.

Tại sao tôi cần đăng nhập vào Tài khoản Google trên YouTube?

Bạn truy cập vào YouTube bằng Tài khoản Google của mình. Mật khẩu bạn dùng để đăng nhập là mật khẩu Tài khoản Google của bạn.

Khi chúng tôi tích hợp các dịch vụ trên Google, chúng tôi sẽ không hỗ trợ đăng nhập Tài khoản Google bằng tên người dùng YouTube nữa. Thay vào đó, bạn cần đăng nhập vào YouTube bằng địa chỉ email Tài khoản Google của mình (thường là Gmail nhưng cũng có thể là một miền khác như Yahoo, Hotmail, v.v). Hãy tìm hiểu thêm về cách sử dụng Tài khoản Google cho YouTube.

Nhưng tôi không thích địa chỉ email của Tài khoản Google của tôi!

  • Nếu bạn đang sử dụng địa chỉ Gmail, bạn có thể thêm địa chỉ email thay thế để đăng nhập.
  • Nếu địa chỉ email bạn sử dụng không phải là địa chỉ Gmail, bạn có thể thay đổi địa chỉ email. Bạn cũng có thể thay thế địa chỉ này bằng cách thêm Gmail vào tài khoản của bạn.
Một số kênh YouTube cũ (đã tạo trước tháng 5 năm 2009) không thuộc Tài khoản Google. Hãy tìm hiểu cách truy cập kênh YouTube không thuộc Tài khoản Google.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?