Tạo kênh YouTube

Bạn có thể dùng một Tài khoản Google để xem và thích video cũng như đăng ký theo dõi các kênh. Tuy nhiên, nếu chưa có kênh YouTube, bạn sẽ không hiện diện công khai trên YouTube. Ngay cả khi đã có Tài khoản Google, bạn vẫn cần tạo một kênh YouTube để tải video lên, bình luận hoặc tạo danh sách phát. 

Bạn có thể tạo kênh cho mình trên trang web YouTube hoặc trang web YouTube dành cho thiết bị di động.

Lưu ý: Tính năng này có thể không hoạt động trong trải nghiệm được giám sát trên YouTube. Tìm hiểu thêm tại đây.

Getting started | How and why to sign in to YouTube and create a YouTube channel

Tạo một kênh cá nhân

Làm theo hướng dẫn bên dưới để tạo kênh mà chỉ bạn mới có thể quản lý bằng Tài khoản Google của mình. 

 1. Đăng nhập vào YouTube trên máy tính hoặc qua trang web YouTube dành cho thiết bị di động.
 2. Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn  sau đó Tạo kênh
 3. Hệ thống sẽ yêu cầu bạn tạo một kênh.
 4. Kiểm tra thông tin chi tiết (tên và ảnh Tài khoản Google của bạn) rồi xác nhận để tạo kênh.

Tạo kênh bằng tên doanh nghiệp hoặc tên khác

Làm theo hướng dẫn bên dưới để tạo một kênh mà nhiều người có thể quản lý hoặc sở hữu. 

Bạn có thể kết nối kênh với một Tài khoản thương hiệu nếu muốn sử dụng tên trên YouTube khác với tên Tài khoản Google của mình. Tìm hiểu thêm về Tài khoản thương hiệu

 1. Đăng nhập vào YouTube trên máy tính hoặc qua trang web YouTube dành cho thiết bị di động.
 2. Chuyển đến danh sách kênh của bạn.
 3. Chọn tùy chọn tạo kênh mới hoặc sử dụng Tài khoản thương hiệu hiện có:
  • Tạo kênh bằng cách nhấp vào Tạo kênh mới.
  • Để tạo kênh YouTube cho Tài khoản thương hiệu mà bạn hiện đã quản lý, hãy chọn tài khoản đó trong danh sách. Nếu Tài khoản thương hiệu này đã có kênh YouTube thì bạn không thể tạo kênh mới. Khi chọn tài khoản này trong danh sách, bạn sẽ được chuyển đổi sang kênh đó. 
 4. Điền thông tin chi tiết để đặt tên cho kênh mới của bạn rồi nhấp vào nút Tạo. Thao tác này sẽ tạo một Tài khoản thương hiệu mới. 
 5. Để thêm người quản lý kênh, hãy làm theo hướng dẫn để thay đổi chủ sở hữu kênh và người quản lý kênh.

Tìm hiểu thêm về việc sử dụng kênh có tên doanh nghiệp hoặc tên khác trên YouTube.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
59
false