Skapa en YouTube-kanal

Du kan titta på och gilla videor samt prenumerera på kanaler med ett Google-konto. Men om du inte har en kanal syns du inte offentligt på YouTube. Med ett Google-konto kan du skapa en YouTube-kanal där du laddar upp videor, lägger till kommentarer eller skapar spellistor.

Du kan skapa en kanal på YouTubes webbplats eller YouTubes webbplats för mobila enheter.

Obs! Den här funktionen är kanske inte tillgänglig med kontrollerade upplevelser på YouTube. Läs mer.

Så här skapar du en YouTube-kanal och anpassar den (grunderna för kreatörer)

Skapa en personlig kanal

Följ de här anvisningarna om du vill skapa en kanal med ett Google-konto som du ansvarar för.

 1. Logga in på YouTube på datorn eller webbplatsen för mobila enheter.
 2. Klicka på din profilbild följt av Skapa en kanal.
 3. Du blir ombedd att skapa en kanal.
 4. Kontrollera uppgifterna (bland annat namnet och fotot för ditt Google-konto) och bekräfta att du vill skapa kanalen.
Obs! I vissa situationer, till exempel när du skapar en kanal via metoder som att lägga upp en kommentar på telefonen, kan YouTube automatiskt tilldela dig ett namn baserat på det valda kanalnamnet. Det kan hända att namnet tilldelas slumpmässigt om det valda kanalnamnet inte kan konverteras till ett namn. Du kan alltid se och redigera namnet i Studio eller genom att besöka youtube.com/handle.

Skapa en kanal med ett företagsnamn eller annat namn

Följ de här anvisningarna om du vill skapa en kanal med fler än en ansvarig eller ägare.

Om du vill använda ett annat namn på YouTube än på ditt Google-konto kan du koppla kanalen till ett varumärkeskonto. Läs mer om varumärkeskonton.

 1. Logga in på YouTube på datorn eller webbplatsen för mobila enheter.
 2. Öppna din kanallista.
 3. Välj mellan att skapa en ny kanal eller använda ett befintligt varumärkeskonto:
  • Skapa en kanal genom att klicka på Skapa en ny kanal.
  • Skapa en YouTube-kanal för ett varumärkeskonto som du redan ansvarar för genom att välja Varumärkeskonto i listan. Om varumärkeskontot redan är kopplat till en kanal kan du inte skapa en ny. När du väljer Varumärkeskonto i listan skickas du till den befintliga kanalen.
 4. Fyll i informationen för att ange den nya kanalens namn. Klicka sedan på Skapa. När du gör det skapas ett nytt varumärkeskonto.
 5. Lägg till en kanalansvarig genom att följa anvisningarna för att ändra kanalens ägare och ansvariga.

Läs mer om hur du använder en kanal med ett företagsnamn eller annat namn på YouTube.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
15008355716299676940