Opprett en ny kanal

Hvis du har en Google-konto, kan du se på og like videoer og abonnere på kanaler. Hvis du imidlertid ikke har noen YouTube-kanal, har du ingen offentlig tilstedeværelse på YouTube. Selv om du har en Google-konto, må du opprette en YouTube-kanal for å laste opp videoer, kommentere eller lage spillelister. Du kan opprette kanaler på en datamaskin eller YouTube-mobilnettstedet.

Getting started | How and why to sign in to YouTube and create a YouTube channel

Opprett en personlig kanal

Følg veiledningen nedenfor for å opprette en kanal som bare du kan administrere, ved å bruke Google-kontoen din. 

 1. Logg på YouTube på en datamaskin eller mobilnettstedet.
 2. Gjør noe som krever at du har en kanal, som å laste opp en video, legge ut en kommentar eller opprette en spilleliste.
 3. Hvis du ikke har en kanal ennå, blir du bedt om å opprette en.
 4. Se om informasjonen er riktig (i henhold til bildet i og navnet for Google-kontoen din), og bekreft for å opprette en ny kanal.

Opprett en kanal med et bedriftsnavn eller annet navn

Følg veiledningen nedenfor for å opprette en kanal som kan ha flere eiere eller administratorer. 

Du kan bruke en merkevarekonto til å opprette en kanal med et annet navn, men som fortsatt administreres fra Google-kontoen din. Finn ut mer om merkevarekontoer

 1. Logg på YouTube på en datamaskin eller mobilnettstedet.
 2. Gå til kanallisten din.
 3. Velg å opprette en ny kanal eller bruke en eksisterende merkevarekonto:
  • Opprett en ny kanal ved å klikke på Opprett en ny kanal.
  • Opprett en YouTube-kanal for en merkevarekonto du allerede administrerer, ved å velge merkevarekontoen fra listen. Hvis det allerede er opprettet en kanal for denne merkevarekontoen, kan du ikke opprette en ny kanal. I stedet overføres du til den eksisterende kontoen hvis du velger merkevarekontoen fra listen. 
 4. Fyll ut informasjonen for å navngi kanalen og bekrefte kontoen din. Klikk deretter på Ferdig. Den nye merkevarekontoen blir da opprettet. 
 5. For å legge til en kanaladministrator følger du veiledningen for å endre kanaleiere og -administratorer.

Finn ut mer om hvordan du kan bruke en kanal med et bedriftsnavn eller et annet navn på YouTube.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?