Policyer och riktlinjer för tävlingar på YouTube

Reglerna nedan gäller för alla tävlingar som körs på YouTube eller som använder YouTube. Du får inte heller köra eller genomföra en tävling på ett sätt som strider mot vår sekretesspolicy, våra användarvillkor eller riktlinjerna för communityn.

YouTube tillåter inte att tävlingar körs via annonsenheter, men om tävlingen genomförs i enlighet med reglerna nedan kan du skapa intresse för den via ditt innehåll på plattformen.

I. Allmänna krav och begränsningar:

 1. Du ansvarar själv för din tävling.
 2. Tävlingar på YouTube måste följa federala, statliga och lokala lagar, regler och riktlinjer, inklusive sanktioner i USA.
 3. Tävlingen får inte uppmana till eller göra intrång på eller uppmana till intrång på tredje parts rättigheter eller deltagande i olaglig aktivitet.
 4. Du får inte kräva att användarna ger dig rättigheterna eller äganderätten till sina tävlingsbidrag.
 5. Tävlingen måste vara gratis (kom ihåg att ta reda på vad som gäller enligt lokala lagar).
 6. Du eller någon tredje part får inte manipulera YouTube-tjänstens statistik. Det gäller även siffror för visningar, gilla-markeringar, ogilla-markeringar eller prenumeranter på så sätt att de ger en felaktig bild av användarnas intresse för YouTube-tjänsten.
 7. Du får inte associera eller sätta YouTube i samband med din tävling utan att först få skriftligt tillstånd från YouTube. Det innebär att du inte får säga något uttryckligen eller göra något som antyder att YouTube är inblandat eller står bakom din tävling på något sätt.

II. Officiella tävlingsregler:

 1. Du måste ha en uppsättning officiella regler. För dem gäller följande:
  a. inkluderar länkar till YouTubes riktlinjer för mötesplatsen och anger att bidrag som strider mot riktlinjerna diskvalificeras.
  b. innehåller all information som krävs enligt federala, statliga och lokala lagar, regler och riktlinjer, inklusive sanktioner i USA.
  c. uppfyller kraven i YouTubes användarvillkor.
 2. Du måste genomföra tävlingen och dela ut alla priser enligt dina officiella regler.
 3. Du är ansvarig för reglerna och för administration av alla tävlingens delar.
 4. I reglerna måste du tydligt ange att YouTube inte sponsrar tävlingen och att användarna måste friskriva YouTube från allt ansvar gällande tävlingen.
 5. De officiella reglerna måste innehålla ett lagenligt sekretessmeddelande med information om hur du hanterar alla personuppgifter som samlas in för tävlingen. Du måste sedan hantera uppgifterna i enlighet med det.

Friskrivningsklausul: Vi är inte dina advokater, och den information som presenteras här ska inte betraktas som juridisk rådgivning. Den är endast avsedd som information, och vi rekommenderar att du rådfrågar en jurist där du befinner dig för att vara säker på att din tävling är laglig.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?