Policyer och riktlinjer för tävlingar på YouTube

Reglerna nedan gäller för alla tävlingar som körs på YouTube eller som använder YouTube. Du får inte köra eller genomföra en tävling på ett sätt som strider mot vår integritetspolicy, våra användarvillkor eller riktlinjerna för communityn.

YouTube tillåter inte att tävlingar körs via annonsenheter. Om tävlingen genomförs i enlighet med reglerna nedan kan du anordna tävlingar med hjälp av ditt innehåll på plattformen.

I. Allmänna krav och begränsningar:

 1. Du är ensam ansvarig för tävlingen.
 2. Tävlingar på YouTube måste följa alla tillämpliga federala, statliga och lokala lagar, regler och riktlinjer, inklusive sanktioner i USA.
 3. Tävlingen får inte uppmana till eller göra intrång på eller uppmana till intrång på tredje parts rättigheter eller deltagande i olaglig aktivitet.
 4. Du får inte kräva att tittarna ger dig rättigheterna eller äganderätten till sina tävlingsbidrag.
 5. Det måste vara gratis att delta i tävlingen (kom ihåg att ta reda på vad som gäller enligt lokala lagar).
 6. Du eller någon tredje part får inte manipulera YouTube-tjänstens mätvärden för att ge en felaktig bild av användares engagemang på YouTube-tjänsten. Dessa mätvärden omfattar antal visningar, gilla- och ogilla-markeringar samt prenumeranter.
 7. Du får inte associera eller sätta YouTube i samband med din tävling utan att först få skriftligt tillstånd från YouTube. Det innebär bland annat att du inte uttryckligen får säga något eller göra något som antyder att YouTube är inblandat eller står bakom din tävling på något sätt.

II. Officiella tävlingsregler:

 1. Du måste ha en uppsättning officiella regler som
  a. inkluderar länkar till YouTubes riktlinjer för communityn och anger att bidrag som inte uppfyller kraven diskvalificeras
  b. innehåller all information som krävs enligt federala, statliga och lokala lagar, regler och riktlinjer, inklusive sanktioner i USA
  c. uppfyller kraven i YouTubes användarvillkor.
 2. Du måste genomföra tävlingen och dela ut alla priser enligt dina officiella regler.
 3. Du är ansvarig för reglerna och för administration av alla tävlingens delar.
 4. I reglerna måste du tydligt ange att YouTube inte sponsrar tävlingen och att tittarna måste friskriva YouTube från allt ansvar gällande tävlingen.
 5. De officiella reglerna måste innehålla ett lagenligt integritetsmeddelande. I meddelandet ska det framgå hur du hanterar alla personuppgifter som samlas in för tävlingen. Du måste sedan hantera uppgifterna i enlighet med det.

Ansvarsfriskrivning: Vi är inte juridiska ombud, och den information som presenteras här ska inte betraktas som juridisk rådgivning. Den är endast avsedd som information, och vi rekommenderar att du rådfrågar en jurist där du befinner dig för att vara säker på att din tävling är laglig.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?