Pravidlá a pokyny súťaží v službe YouTube

Pre všetky súťaže, ktoré prebiehajú na YouTube alebo používajú YouTube, platia nasledujúce pravidlá. Okrem toho sa súťaže nesmú organizovať ani uskutočňovať spôsobom, ktorý je v rozpore s našimi pravidlami ochrany súkromia, zmluvnými podmienkami alebo pokynmi pre komunitu.

YouTube nepovoľuje uskutočňovať súťaže cez reklamné jednotky, ale ak súťaž spĺňa nižšie uvedené pravidlá, používatelia sa môžu zapojiť do súťaže cez váš obsah na platforme.

I. Všeobecné obmedzenia a požiadavky:

 1. Za svoju súťaž nesiete plnú zodpovednosť.
 2. Vaša súťaž na YouTube musí spĺňať všetky platné federálne, štátne a miestne zákony, pravidlá a nariadenia vrátane sankcií USA.
 3. Vaša súťaž nemôže porušovať ani vyzývať na porušenie práv tretích strán ani na zapojenie sa do akýchkoľvek nezákonných aktivít.
 4. Nemôžete žiadať používateľov, aby vám udelili práva k svojmu odovzdanému obsahu alebo na vás preniesli jeho vlastníctvo.
 5. Zapojenie sa do súťaže musí byť bezplatné. (Nezabudnite si tiež preštudovať miestne zákony o lotériách.)
 6. Vy ani žiadna tretia strana nesmiete manipulovať s metrikami v službe YouTube vrátane počtu zhliadnutí, označení páči sa mi a nepáči sa mi alebo počtu odberateľov tak, aby tieto metriky nezobrazovali reálnej interakcii používateľov so službou YouTube.
 7. Ak vám YouTube vopred neudelí písomné povolenie, nesmiete YouTube spájať so svojou súťažou. Týmto sa zakazuje okrem iného konanie alebo výslovné vyjadrenia, ktoré by naznačovali, že YouTube je súčasťou vašej súťaže alebo ju akokoľvek podporuje.

II. Vaše oficiálne pravidlá súťaže:

 1. Musíte zostaviť oficiálne pravidlá, ktoré:
  a. obsahujú odkaz na pokyny pre komunitu YouTube a vyhlasujú, že používatelia zapojení do súťaže, ktorí tieto pokyny nesplnia, budú diskvalifikovaní;
  b. uvádzajú všetky vylúčenia zodpovednosti, ktoré sú povinné podľa príslušných federálnych, štátnych a miestnych zákonov, pravidiel a nariadení vrátane sankcií USA;
  c. sú úplne v súlade so zmluvnými podmienkami služby YouTube.
 2. Vaša súťaž musí prebehnúť podľa vašich oficiálnych pravidiel a všetky ceny musia byť udelené tak, ako sa uvádza v vašich oficiálnych pravidlách.
 3. Za pravidlá a celú správu súťaže nesiete zodpovednosť vy.
 4. Vo vašich pravidlách musí byť jasne uvedené, že služba YouTube nie je sponzorom vašej súťaže. Tiež musia od používateľov vyžadovať oslobodenie služby YouTube od akejkoľvek zodpovednosti spojenej so súťažou.
 5. V oficiálnych pravidlách musíte v súlade so zákonom uviesť upozornenie o ochrane osobných údajov, ktoré vysvetľuje, ako budete používať osobné údaje zhromaždené v rámci súťaže. Pravidlá tohto použitia musíte dodržať.

Vylúčenie zodpovednosti: Nie sme vašimi právnymi zástupcami a informácie poskytnuté na tomto mieste neplnia úlohu právneho poradenstva. Poskytujeme ich len na informačné účely. Pre zákonný priebeh súťaže vám odporúčame vyhľadať pomoc vo vašej jurisdikcii.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?