Zasady i wytyczne YouTube dotyczące konkursów

Wszystkie konkursy prowadzone w YouTube lub korzystające z funkcji YouTube podlegają poniższym zasadom. Przebieg konkursu nie może naruszać naszej Polityki prywatności. Treści nie mogą też być sprzeczne z Warunkami korzystania z usługi ani wytycznymi dla społeczności YouTube.

YouTube nie zezwala na konkursy prowadzone za pomocą jednostek reklamowych. Możesz angażować użytkowników w konkursy, korzystając ze swoich materiałów na platformie, pod warunkiem, że konkurs jest zgodny z poniższymi regułami.

I. Zastrzeżenia i wymagania ogólne:

 1. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swój konkurs.
 2. Konkurs, który organizujesz w YouTube, musi być zgodny ze wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami i regulacjami prawa federalnego, stanowego i lokalnego, w tym także z sankcjami nałożonymi przez USA.
 3. Twój konkurs nie może naruszać praw osób trzecich ani zachęcać do ich naruszania lub do brania udziału w przedsięwzięciach niezgodnych z prawem.
 4. Nie możesz wymagać od widzów przekazania Ci wszystkich praw do zgłoszenia lub przeniesienia praw własności do niego na Ciebie.
 5. Wzięcie udziału w konkursie musi być bezpłatne (nie zapomnij sprawdzić lokalnych przepisów dotyczących loterii).
 6. Ani Tobie, ani żadnej innej osobie nie wolno manipulować danymi używanymi przez YouTube w celu przedstawienia nieprawdziwych informacji dotyczących zaangażowania widzów w usłudze YouTube. Te dane dotyczą liczby wyświetleń, ocen pozytywnych i negatywnych lub subskrybentów.
 7. Nie możesz sugerować związku YouTube z Twoim konkursem ani przedstawiać YouTube jako partnera konkursu bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody YouTube. Oznacza to między innymi zakaz wyraźnego stwierdzania oraz sugerowania, że YouTube jest zaangażowany w Twój konkurs lub w jakikolwiek sposób go popiera.

II. Oficjalne zasady konkursu:

 1. Musisz opublikować „Oficjalne zasady”, które:
  a. zawierają linki do wytycznych dla społeczności YouTube oraz informację, że nieprzestrzeganie tych wytycznych powoduje dyskwalifikację;
  b. zawierają wszystkie informacje, których wymagają odpowiednie przepisy i regulacje prawa federalnego, stanowego i lokalnego, w tym także sankcje nałożone przez USA;
  c. są w pełni zgodne z warunkami korzystania z YouTube.
 2. Przebieg konkursu i przyznanie nagród muszą być zgodne z jego Oficjalnymi zasadami.
 3. Odpowiedzialność za zasady konkursu i wszystkie aspekty jego przebiegu spoczywa na Tobie.
 4. Zasady konkursu muszą wyraźnie informować, że YouTube nie sponsoruje Twojego konkursu, oraz wymagać, aby w kwestiach z nim związanych użytkownicy zwolnili YouTube z wszelkiej odpowiedzialności.
 5. Do oficjalnych zasad należy dołączyć wiążące prawnie informacje na temat ochrony prywatności. Muszą one wyjaśniać sposób wykorzystywania danych osobowych zbieranych na potrzeby konkursu i musisz stosować się do ich treści.

Wyłączenie odpowiedzialności: nie jesteśmy prawnikami, a przedstawione tu informacje nie są poradą prawną. Wskazówki te podajemy w celach informacyjnych i zalecamy zasięgnąć właściwej porady prawnej na temat prowadzenia konkursów zgodnie z prawem obowiązującym w Twoim regionie.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
false
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
59
false
false