Zasady i wytyczne YouTube dotyczące konkursów

Wszystkie konkursy prowadzone w YouTube lub korzystające z funkcji YouTube podlegają poniższym zasadom. Poza tym przebieg konkursu nie może naruszać naszej Polityki prywatności, Warunków korzystania z usługi ani Wytycznych dla społeczności.

YouTube nie zezwala na konkursy prowadzone za pomocą jednostek reklamowych. Możesz zaangażować użytkowników w konkursy, korzystając z zawartości na swojej platformie pod warunkiem, że konkurs jest zgodny z poniższymi regułami.

I. Zastrzeżenia i wymagania ogólne:

 1. Odpowiedzialność za konkurs spoczywa wyłącznie na Tobie.
 2. Konkurs, który organizujesz w YouTube, musi być zgodny ze wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami i regulacjami prawa federalnego, stanowego i lokalnego, w tym także z sankcjami nałożonymi przez USA.
 3. Twój konkurs nie może naruszać praw stron trzecich ani zachęcać do ich naruszenia lub do wzięcia udziału w przedsięwzięciach niezgodnych z prawem.
 4. Nie możesz wymagać od uczestników przekazania Ci wszystkich praw do zgłoszenia lub przeniesienia praw własności do niego na Ciebie.
 5. Wzięcie udziału w konkursie nie może się wiązać z kosztami (nie zapomnij sprawdzić lokalnych praw dotyczących organizowania loterii).
 6. Ani Tobie, ani żadnej innej osobie nie wolno manipulować danymi używanymi przez YouTube, w tym danymi dotyczącymi liczby wyświetleń, ocen pozytywnych i negatywnych lub subskrybentów, w sposób prowadzący do nieprawdziwego odzwierciedlenia zaangażowania użytkowników w serwisie.
 7. Bez uzyskania uprzedniej zgody YouTube na piśmie nie możesz sugerować związku YouTube z Twoim konkursem ani przedstawiać YouTube jako partnera konkursu. Oznacza to między innymi zakaz wyraźnego stwierdzania oraz sugerowania, że YouTube jest zaangażowany w Twój konkurs lub w jakikolwiek sposób go popiera.

II. Oficjalne zasady konkursu:

 1. Musisz opublikować „Oficjalne zasady”, które:
  a. zawierają linki do Wytycznych dla społeczności YouTube oraz informację, że nieprzestrzeganie tych wytycznych powoduje dyskwalifikację;
  b. zawierają wszystkie informacje, których wymagają odpowiednie przepisy i regulacje prawa federalnego, stanowego i lokalnego, w tym także sankcje nałożone przez USA;
  c. są w pełni zgodne z Warunkami korzystania z YouTube.
 2. Przebieg konkursu i przyznanie nagród muszą być zgodne z jego Oficjalnymi zasadami.
 3. Odpowiedzialność za zasady konkursu i wszystkie aspekty jego przebiegu spoczywa na Tobie.
 4. Zasady konkursu muszą wyraźnie informować, że YouTube nie sponsoruje Twojego konkursu, oraz wymagać, aby w kwestiach z nim związanych użytkownicy zwolnili YouTube z wszelkiej odpowiedzialności.
 5. Do oficjalnych zasad należy dołączyć wiążącą prawnie informację dotyczącą prywatności, która objaśnia sposób wykorzystania danych osobowych zbieranych na potrzeby konkursu, i stosować się do jej treści.

Wyłączenie odpowiedzialności: YouTube nie udziela porad prawnych. Wskazówki te podajemy w celach informacyjnych i zalecamy zasięgnąć właściwej porady prawnej na temat prowadzenia konkursów zgodnie z prawem obowiązującym w Twoim regionie.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?