Retningslinjer for konkurranser på YouTube

Reglene nedenfor gjelder for alle konkurranser som kjøres på YouTube, eller for alle konkurranser der YouTube brukes. Konkurranser kan ikke kjøres eller arrangeres på en måte som bryter personvernreglene våre. Innholdet kan heller ikke være i strid med vilkårene for bruk av YouTube eller YouTube-retningslinjene for brukere.

På YouTube er det ikke tillatt å kjøre konkurranser via annonseenheter. Hvis konkurransen er i overensstemmelse med reglene nedenfor, kan du kjøre den via innholdet ditt på plattformen.

I. Generelle begrensninger og krav:

 1. Du er ene og alene ansvarlig for konkurransen din.
 2. Konkurranser på YouTube må være i samsvar med alle relevante lover, regler og forskrifter på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, inkludert amerikanske sanksjoner.
 3. Konkurranser skal ikke utgjøre eller oppfordre til brudd på rettighetene til tredjeparter eller oppmuntre til deltakelse i ulovlige aktiviteter.
 4. Du skal ikke be seerne om å overføre rettighetene eller eierskapet for bidraget sitt til deg.
 5. Det skal være kostnadsfritt å delta i konkurranser (husk å sette deg inn i lokale lotteriforskrifter).
 6. Du og eventuelle tredjeparter skal ikke manipulere beregninger på YouTube for å gi en feilaktig fremstilling av det faktiske seerengasjementet på YouTube-tjenesten. Denne statistikken omfatter antall avspillinger, «liker», «liker ikke» og abonnenter.
 7. Du kan ikke knytte YouTube til konkurransen din uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra YouTube. Denne regelen innebærer blant annet at du ikke kan si eller gi uttrykk for at YouTube er involvert i eller har gitt sin støtte til konkurransen din på noen måte.

II. De offisielle konkurransereglene:

 1. Du må ha et sett med offisielle regler, som må oppfylle følgende vilkår:
  a. Du må inkludere linker til YouTube-retningslinjene for brukere og erklære at bidrag som ikke overholder disse, blir diskvalifisert.
  b. Du må inkludere alt av videreformidling som kreves i henhold til gjeldende lover, regler og forskrifter på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, inkludert amerikanske sanksjoner.
  c. Reglene skal være fullt forenlige med og helt og holdent overholde vilkårene for bruk av YouTube.
 2. Konkurransen og all premiering må gjennomføres slik det står i de offisielle reglene dine.
 3. Du er selv ansvarlig for reglene dine og alle aspekter ved administreringen av konkurransen.
 4. Det skal tydelig fremgå av reglene at YouTube ikke sponser konkurransen, og at seerne ikke kan holde YouTube erstatningsansvarlig i forbindelse med konkurransen.
 5. Du må inkludere en juridisk gyldig merknad om personvern i de offisielle reglene dine. Denne merknaden inneholder informasjon om hvordan du bruker de personlige dataene du samler inn i forbindelse med konkurransen. Du må overholde det som står i denne merknaden.

Ansvarsfraskrivelse: Vi er ikke advokater, og informasjonen som presenteres her, skal ikke anses som juridisk rådgivning. Vi deler denne informasjonen med deg i informasjonsøyemed, og anbefaler at du søker råd i din egen virkekrets om hvordan du arrangerer en konkurranse på lovlig vis.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
119757080343912669