Retningslinjer for konkurranser på YouTube

Reglene nedenfor gjelder for alle konkurranser som kjøres på YouTube, eller for alle konkurranser der YouTube brukes. Konkurransen din kan dessuten ikke kjøres eller arrangeres på en måte som er i strid med personvernreglene våre, vilkårene for bruk eller retningslinjene for brukere.

På YouTube er det ikke tillatt å kjøre konkurranser via annonseenheter, men du kan oppfordre brukere til å delta i konkurranser via innholdet ditt på plattformen, så lenge konkurransen er i samsvar med reglene nedenfor.

I. Generelle begrensninger og krav:

 1. Du er ene og alene ansvarlig for konkurransen din.
 2. Konkurransen din på YouTube må være i samsvar med alle gjeldende lover, regler og forskrifter på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, inkludert amerikanske sanksjoner.
 3. Konkurransen skal ikke krenke eller oppfordre til krenkelse av rettighetene til en tredjepart eller oppmuntre til deltakelse i ulovlige aktiviteter.
 4. Du kan ikke be brukerne om å overføre alle rettighetene eller eierskapet til bidraget til deg.
 5. Det skal være gratis å delta i konkurransen (husk å sette deg inn i lokale lotteriforskrifter).
 6. Du og eventuelle tredjeparter har ikke lov til å manipulere statistikken på YouTube, som antallet avspillinger, «liker», «liker ikke» eller abonnenter, slik at denne statistikken ikke gir et riktig bilde av brukeraktiviteten for YouTube-tjenesten.
 7. Du kan ikke knytte YouTube til konkurransen uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra YouTube. Dette innebærer blant annet at du ikke kan si eller gi uttrykk for at YouTube er involvert i eller har gitt støtte til konkurransen din på noen som helst måte.

II. De offisielle konkurransereglene dine:

 1. Du må ha et sett med offisielle regler, som må oppfylle følgende vilkår:
  a. Du må inkludere linker til YouTube-retningslinjene for brukere og erklære at bidrag som ikke overholder disse, blir diskvalifisert.
  b. Du må oppgi all informasjonen som kreves i henhold til lover, regler og forskrifter på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, inkludert amerikanske sanksjoner.
  c. Reglene må være i samsvar med vilkårene for bruk av YouTube.
 2. Konkurransen og all premiering må gjennomføres slik det står i de offisielle reglene dine.
 3. Du er ansvarlig for reglene dine og alle aspekter knyttet til administrering av konkurransen.
 4. Det skal tydelig fremgå av reglene at YouTube ikke sponser konkurransen, og at brukerne ikke kan holde YouTube erstatningsansvarlig i forbindelse med konkurransen.
 5. De offisielle reglene må inneholde en merknad om personvern som er i samsvar med gjeldende lover, der det opplyses om hvordan du bruker personlige opplysninger som samles inn i forbindelse med konkurransen. Du må overholde det som står i denne merknaden.

Ansvarsfraskrivelse: Vi er ikke advokater som representerer deg, og informasjonen her skal ikke anses som juridiske råd og er kun til informasjonsformål. Vi anbefaler deg å søke råd i jurisdiksjonen din for å arrangere en konkurranse på lovlig vis.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?