Sagatavojieties! Drīzumā būs pieejami jauni veidi, kā gūt peļņu ar īsajiem videoklipiem, kā arī YouTube partneru programmas atjauninājumi. Uzziniet vairāk YouTube emuārā un skatiet detalizētu informāciju mūsu palīdzības centrā.

YouTube konkursu politikas un vadlīnijas

Uz visiem konkursiem, kuri tiek rīkoti pakalpojumā YouTube vai kuros tiek izmantots pakalpojums YouTube, attiecas tālāk norādītie noteikumi. Turklāt konkursu nedrīkst rīkot vai vadīt veidā, kas ir pretrunā ar mūsu konfidencialitātes politiku. Ar saturu arī nedrīkst pārkāpt YouTube pakalpojumu sniegšanas noteikumus vai kopienas vadlīnijas.

Pakalpojumā YouTube nav atļauts rīkot konkursus, izmantojot reklāmu vienības. Ja konkurss atbilst tālāk norādītajiem noteikumiem, konkursam varat izmantot savu platformā esošo saturu.

I. Vispārīgi ierobežojumi un prasības

 1. Tikai jūs esat atbildīgs par savu konkursu.
 2. Konkursam pakalpojumā YouTube ir jāatbilst visiem atbilstošajiem federālajiem, valsts un vietējiem tiesību aktiem, noteikumiem un regulējumam, tostarp ASV sankcijām.
 3. Konkursā nedrīkst pārkāpt trešo pušu tiesības, kā arī nedrīkst mudināt tās pārkāpt vai piedalīties nelikumīgās darbībās.
 4. Nedrīkst lūgt, lai skatītājs nodod jums visas tiesības vai īpašumtiesības uz viņa dalību konkursā.
 5. Dalībai konkursā ir jābūt bez maksas (neaizmirstiet pārbaudīt vietējos tiesību aktus par loterijām).
 6. Jūs un trešās puses nedrīkst manipulēt ar metrikām pakalpojumā YouTube, lai sniegtu maldinošu informāciju par patieso skatītāju iesaistīšanos pakalpojumā YouTube. Šīs metrikas ietver skatījumu, atzīmju Patīk un Nepatīk vai abonentu skaitu.
 7. Nedrīkstat saistīt uzņēmumu YouTube ar savu konkursu bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas no uzņēmuma YouTube. Šie noteikumi aizliedz arī sniegt nepārprotamus paziņojumus vai veikt jebkādas darbības, kuras rosina uzskatīt, ka uzņēmums YouTube ir jebkādā veidā iesaistīts konkursā vai to atbalsta.

II. Oficiālie konkursa noteikumi

 1. Ir jābūt apkopotiem oficiālajiem noteikumiem:
  a) kuros ir ietvertas saites uz YouTube kopienas vadlīnijām un ir norādīts, ka dalībnieki, kuri tās pārkāps, tiks diskvalificēti;
  b) kuros ir sniegtas visas atrunas atbilstoši visiem piemērojamiem federālajiem, valsts un vietējiem tiesību aktiem, noteikumiem un regulējumam, tostarp ASV sankcijām;
  c) kuri pilnībā atbilst YouTube pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un ir veidoti saskaņā ar tiem.
 2. Konkurss jāvada un visas balvas jāpiešķir atbilstoši jūsu oficiālajiem noteikumiem.
 3. Jūs esat atbildīgs par noteikumiem un visiem jūsu konkursa administrēšanas aspektiem.
 4. Noteikumos ir jābūt skaidri minētam, ka uzņēmums YouTube nav jūsu konkursa sponsors, un jāpieprasa, lai skatītāji atbrīvo uzņēmumu YouTube no jebkādas atbildības saistībā ar jūsu rīkoto konkursu.
 5. Oficiālajos noteikumos ir jāietver juridiski atbilstošs konfidencialitātes paziņojums. Paziņojumā ir jāizskaidro, kā jūs izmantosiet konkursa vajadzībām savāktos personas datus un kā nodrošināsiet atrunāto lietojumu.

Atruna. Mēs neesam jūsu juristi, un šeit sniegtā informācija nav juridisks padoms. Tā ir sniegta informatīvos nolūkos, un mēs iesakām par likumīgu konkursa veikšanu konsultēties savā jurisdikcijā.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?
Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
59
false
false