„YouTube“ konkursų politika ir gairės

Visuose konkursuose, kurie vyksta „YouTube“ arba kuriuose naudojama „YouTube“, turi būti laikomasi toliau pateiktų taisyklių. Be to, konkursas negali būti vykdomas taip, kad prieštarautų privatumo politikai, paslaugų teikimo sąlygoms ar bendruomenės gairėms.

Vykdyti konkursus naudojant skelbimų rinkinius „YouTube“ neleidžiama. Jei konkursas atitinka toliau pateiktas taisykles, sudominti naudotojus konkursais, pateikiamais į platformą įkeltame savo turinyje, galite.

I. Bendrieji apribojimai ir reikalavimai.

 1. Tik jūs esate atsakingi už konkursą.
 2. Konkursas platformoje „YouTube“ turi atitikti visus taikomus federalinių, valstybės ir vietos įstatymų, taisyklių ir reglamentų, įskaitant JAV sankcijas, reikalavimus.
 3. Konkursas negali pažeisti jokių trečiųjų asmenų teisių, skatinti jų pažeisti ar skatinti dalyvauti bet kokioje neteisėtoje veikloje.
 4. Jūs negalite kaip dalyvavimo konkurse sąlygos prašyti žiūrinčiųjų suteikti visas teises ar perduoti nuosavybės teises.
 5. Dalyvavimas konkurse turi būti nemokamas (būtinai patikrinkite vietos loterijų įstatymus).
 6. Jūs ir jokia trečioji šalis negalite manipuliuoti metrikomis „YouTube“ paslaugoje, kad iškreiptumėte realų žiūrinčiųjų įtraukimą į „YouTube“ paslaugą. Šios metrikos apima peržiūrų, pažymėjimų, kad patinka, pažymėjimų, kad nepatinka, ar prenumeratorių skaičiaus metrikas.
 7. Be išankstinio raštiško „YouTube“ sutikimo negalite nurodyti, kad „YouTube“ susijusi su konkursu ar yra viena jo rengėjų. Ši taisyklė draudžia, be kita ko, aiškiai nurodyti, ar daryti ką nors, pagal ką būtų galima numanyti, kad „YouTube“ yra susijusi su konkursu ar konkursą kokiu nors būdu rekomenduoja.

II. Oficialiosios jūsų konkurso taisyklės.

 1. Turite turėti Oficialiųjų taisyklių rinkinį:
  a) į kurį būtų įtrauktos nuorodos į „YouTube“ bendruomenės gaires ir kuriame būtų nurodyta, kad taisyklių neatitinkančios konkurso paraiškos bus pripažintos netinkamomis;
  b) kuriame būtų pateikti visi atskleidimo pareiškimai, būtini pagal visų taikomų federalinių, valstybės ir vietos įstatymų, taisyklių ir reglamentų, įskaitant JAV sankcijas, reikalavimus;
  c) kuris būtų visiškai suderinamas ir neprieštarautų „YouTube“ paslaugų teikimo sąlygoms.
 2. Konkursas turi būti vykdomas, o visi prizai skiriami pagal jūsų Oficialiąsias taisykles.
 3. Už savo taisykles ir visus konkurso administravimo aspektus atsakote jūs.
 4. Jūsų taisyklėse turi būti aiškiai nurodyta, kad „YouTube“ nėra konkurso rėmėja, ir reikalaujama, kad žiūrintieji atsisakytų galimybės reikalauti iš „YouTube“ bet kokios atsakomybės, susijusios su konkursu.
 5. Į Oficialiąsias taisykles turite įtraukti teisiškai suderinamą privatumo pranešimą. Šiame pranešime paaiškinama, kaip naudosite bet kokius konkurso tikslais surinktus asmens duomenis ir kaip laikysitės tų naudojimo taisyklių.

Atsisakymo pareiškimas: nesame jūsų advokatai ir čia pateikta informacija nėra teisinė konsultacija. Ją pateikiame informavimo tikslais, o dėl teisėto konkurso vykdymo siūlome konsultuotis su savo jurisdikcijos teisininkais.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?