„YouTube“ konkursų politika ir gairės

Visuose konkursuose, kurie vyksta „YouTube“ arba kuriuose naudojama „YouTube“, turi būti laikomasi toliau pateiktų taisyklių. Be to, konkursas negali būti vykdomas taip, kad prieštarautų privatumo politikai, paslaugų teikimo sąlygoms ar bendruomenės gairėms.

Vykdyti konkursus naudojant skelbimų rinkinius „YouTube“ neleidžiama, tačiau naudotojus sudominti konkursais galite naudodami savo turinį platformoje, su sąlyga, kad konkursas atitinka toliau pateiktas taisykles.

I. Bendrieji apribojimai ir reikalavimai.

 1. Už konkursą esate atsakingi tik jūs.
 2. Konkursas platformoje „YouTube“ turi atitikti visus taikomus federalinių, valstybės ir vietos įstatymų, taisyklių ir reglamentų, įskaitant JAV sankcijas, reikalavimus.
 3. Konkursas negali pažeisti jokių trečiųjų asmenų teisių, skatinti jų pažeisti ar skatinti dalyvauti bet kokioje neteisėtoje veikloje.
 4. Jūs negalite kaip dalyvavimo konkurse sąlygos prašyti naudotojų suteikti visas teises ar perduoti nuosavybės teises.
 5. Dalyvavimas konkurse turi būti nemokamas (būtinai patikrinkite vietos loterijų įstatymus).
 6. Jūs ir jokia trečioji šalis negalite manipuliuoti metrikomis „YouTube“ paslaugoje, įskaitant peržiūrų, pažymėjimų, kad patinka, pažymėjimų, kad nepatinka, ar prenumeratorių skaičiaus metrikas, taip, kad tos metrikos neatspindėtų tikrojo naudotojo įtraukimo į „YouTube“ paslaugą.
 7. Be išankstinio raštiško „YouTube“ sutikimo negalite nurodyti, kad „YouTube“ susijusi su konkursu ar yra viena jo rengėjų. Ši taisyklė draudžia, be kita ko, aiškiai nurodyti, ar daryti ką nors, pagal ką būtų galima numanyti, kad „YouTube“ yra susijusi su konkursu ar konkursą kokiu nors būdu rekomenduoja.

II. Oficialiosios jūsų konkurso taisyklės.

 1. Privalote turėti „oficialiųjų taisyklių“ rinkinį:
  a) į kurį būtų įtrauktos nuorodos į „YouTube“ bendruomenės gaires ir nurodyta, kad jų neatitinkantys įrašai bus diskvalifikuoti;
  b) kuriame būtų pateikti visi atskleidimo pareiškimai, būtini pagal visų taikomų federalinių, valstybės ir vietos įstatymų, taisyklių ir reglamentų, įskaitant JAV sankcijas, reikalavimus;
  c) kuris būtų visiškai suderinamas ir neprieštarautų „YouTube“ paslaugų teikimo sąlygoms.
 2. Konkursas turi būti vykdomas, o visi prizai skiriami pagal jūsų Oficialiąsias taisykles.
 3. Esate atsakingi už tas taisykles ir visus konkurso administravimo aspektus.
 4. Jūsų taisyklėse turi būti aiškiai nurodyta, kad „YouTube“ nėra konkurso rėmėja, ir reikalaujama, kad naudotojai atsisakytų galimybės reikalauti iš „YouTube“ bet kokios atsakomybės, susijusios su konkursu.
 5. Į Oficialiąsias taisykles turite įtraukti teisiškai suderinamą privatumo pranešimą, kuriame paaiškinama, kaip naudojate bet kokius asmens duomenis, kuriuos renkate vykdydami konkursą, ir laikytis tokių naudojimo nuostatų.

Atsisakymas: nesame jūsų advokatai ir čia pateikta informacija nėra teisinė konsultacija. Ją pateikiame informavimo tikslais, o dėl teisėto konkurso vykdymo siūlome konsultuotis su savo jurisdikcijos teisininkais.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?