Pravila i smjernice za natječaje na YouTubeu

Svi natječaji koji se odvijaju na YouTubeu ili upotrebljavaju YouTube podliježu pravilima u nastavku. Pored toga, natječaj ne smijete organizirati niti provoditi na način koji bi bio u suprotnosti s našim Pravilima o privatnosti, Uvjetima pružanja usluge ili smjernicama zajednice.

YouTube ne dopušta provođenje natječaja putem oglasnih jedinica, ali dopušteno je privlačenje korisnika u natječaje pomoću sadržaja na platformi, pod uvjetom da je taj sadržaj u skladu s pravilima u nastavku.

I. Općenita ograničenja i zahtjevi:

 1. Vi snosite svu odgovornost za svoj natječaj.
 2. Natječaj na YouTubeu mora biti u skladu sa svim saveznim, državnim i lokalnim zakonima, odredbama i propisima, uključujući sankcije SAD-a.
 3. Natječaj ne smije kršiti niti poticati na kršenja prava bilo koje treće strane ili na sudjelovanje u bilo kakvoj nezakonitoj aktivnosti.
 4. Ne smijete od korisnika tražiti da na vas prenese sva prava ili vlasništvo nad svojim sadržajem kojim se uključuje u natječaj.
 5. Uključivanje u natječaj mora biti besplatno (ne zaboravite provjeriti lokalne zakone o igrama na sreću!).
 6. Ne smijete plaćati trećim stranama da manipuliraju mjernim podacima na YouTubeu, uključujući brojeve pregleda, pozitivnih ocjena, negativnih ocjena ili pretplatnika, na način da mjerni podaci prestanu odražavati stvarni angažman korisnika na YouTubeu.
 7. Ne smijete povezivati YouTube sa svojim natječajem bez prethodne YouTubeove pisane suglasnosti. Između ostalog, to uključuje zabranu izričitog navođenja ili poduzimanja bilo kakvih radnji kojima bi se sugeriralo da je YouTube uključen u vaš natječaj ili da ga na bilo koji način podržava.

II. Službena pravila vašeg natječaja:

 1. Morate sastaviti "službena pravila" koja:
  a. sadrže veze na Smjernice zajednice za YouTube i navode da će sadržaji uključeni u natječaj koji ih krše biti diskvalificirani.
  b. navode sve obveze koje propisuju svi primjenjivi savezni, državni i lokalni zakoni, odredbe i propisi, uključujući sankcije SAD-a
  c. u cijelosti ispunjavaju Uvjete pružanja usluge za YouTube i usklađena su s njima.
 2. Odvijanje natječaja i dodjela svih nagrada moraju biti u skladu s vašim službenim pravilima.
 3. Vi snosite odgovornost za svoja pravila i sve aspekte administracije natječaja.
 4. U pravilima mora biti jasno navedeno da YouTube nije sponzor vašeg natječaja i ona moraju od korisnika zahtijevati da oslobode YouTube od bilo kakve odgovornosti u vezi s vašim natječajem.
 5. U službena pravila morate uključiti obavijest o privatnosti koja je usklađena sa zakonima te objašnjava na koji ćete način upotrebljavati osobne podatke prikupljene u okviru natječaja i pridržavati se tog načina upotrebe.

Odricanje od odgovornosti: mi nismo vaši odvjetnici i ovdje iznesene informacije ne predstavljaju pravni savjet. Pružamo ih u informativne svrhe i preporučujemo da u svojoj pravnoj nadležnosti potražite savjet o zakonitom provođenju natječaja.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?