Tạo tài khoản trên YouTube

Để đăng nhập vào YouTube, bạn cần phải tạo Tài khoản Google. Thông qua Tài khoản Google, bạn có thể sử dụng nhiều tính năng của YouTube, bao gồm cả Thích, Đăng ký, Xem sau và Lịch sử xem.

  1. Truy cập vào youtube.com.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Đăng nhập.
  3. Nhấp vào Tùy chọn khác > Tạo tài khoản.
Khi đã đăng nhập vào YouTube bằng tài khoản Google, bạn có thể tạo kênh YouTube trên tài khoản. Với kênh YouTube, bạn có thể tải video lên, để lại nhận xét và tạo danh sách phát. 
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?