Đăng ký tài khoản

Tạo tài khoản Google để đăng nhập vào YouTube:

Android

Chạm vào Menu và chuyển đến phần Đăng nhập. Chạm vào Thêm tài khoản, sau đó chuyển đến Mới để tạo tài khoản Google của bạn.

Máy tính
  1. Nhấp vào Đăng nhập ở góc phải phía trên của YouTube.
  2. Nhấp vào Tạo tài khoản.
Trang web dành cho thiết bị di động
  1. Trong trình duyệt, chuyển đến Trang web YouTube dành cho thiết bị di động.
  2. Chạm vào Hướng dẫn và chuyển đến phần Đăng nhập.
  3. Chọn Tạo tài khoản.
iOS

Hiện tại, không thể tạo tài khoản Google trong ứng dụng YouTube dành cho iOS. Tuy nhiên, bạn có thể làm theo hướng dẫn để tạo tài khoản Google trên trang web dành cho thiết bị di động.

Với tài khoản Google, bạn có thể truy cập nhiều tính năng của YouTube, bao gồm Thích, Đăng ký, Xem sau và Lịch sử xem. YouTube cũng có thể đề xuất các video dựa trên nội dung bạn đã xem, thích và đăng ký.

Để tải video lên, để lại nhận xét hay tạo danh sách phát, bạn có thể tạo kênh trên tài khoản của mình.

Bài viết này hữu ích như thế nào:

Phản hồi được ghi lại. Cảm ơn bạn!
  • Hoàn toàn không hữu ích
  • Không hữu ích lắm
  • Có phần hữu ích
  • Rất hữu ích
  • Cực kỳ hữu ích