Tạo tài khoản trên YouTube

Để đăng nhập vào YouTube, bạn cần phải tạo Tài khoản Google. Thông qua Tài khoản Google, bạn có thể sử dụng nhiều tính năng của YouTube, bao gồm cả Thích, Đăng ký, Xem sau và Lịch sử xem.

Getting started | How and why to sign in to YouTube and create a YouTube channel

  1. Truy cập vào YouTube.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Đăng nhập.
  3. Nhấp vào Tạo tài khoản.
  4. Chọn Cho bản thân tôi hoặc Để quản lý doanh nghiệp của tôi.
Khi đã đăng nhập vào YouTube bằng tài khoản Google, bạn có thể tạo kênh YouTube trên tài khoản. Với kênh YouTube, bạn có thể tải video lên, để lại nhận xét và tạo danh sách phát. 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?