Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Ứng dụng Google
Menu chính

Tạo một tài khoản trên YouTube

Tạo Tài khoản Google để đăng nhập YouTube: Thông qua Tài khoản Google, bạn có thể truy cập nhiều tính năng của YouTube, bao gồm Thích, Đăng ký, Xem sau và Lịch sử xem. YouTube cũng có thể đề xuất các video dựa trên nội dung bạn đã xem, thích và đăng ký.

  1. Truy cập youtube.com.
  2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Đăng nhập.
  3. Nhấp vào Tạo tài khoản.
Để tải video lên, để lại nhận xét hoặc tạo danh sách phát, bạn có thể tạo kênh trên tài khoản của bạn.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?