Đăng ký tài khoản trên YouTube

Nếu bạn chưa có tài khoản Google, dưới đây là cách bắt đầu:

Tạo tài khoản Google trên máy tính của bạn

  1. Nhấp Đăng nhập ở góc phải phía trên của YouTube trên máy tính của bạn.
  2. Nhấp Tạo tài khoản và nhập một số thông tin cơ bản để tạo tài khoản Google mới. Bạn sẽ được yêu cầu tạo tên người dùng Google khi đăng ký. Đây là địa chỉ email Gmail mới của bạn - không phải là tên công khai của bạn trên YouTube.
  3. Sau khi đã thiết lập xong tài khoản Google, nhấp vào Quay lại YouTube.

Trên ứng dụng YouTube dành cho Android

Chạm vào Trình đơn và đi tới Đăng nhập. Chạm vào Thêm tài khoản, sau đó đi tới Mới để tạo tài khoản Google của bạn.

Trên ứng dụng YouTube dành cho iOS

Hiện không thể tạo tài khoản Google trên ứng dụng YouTube dành cho iOS. Vui lòng truy cập m.youtube.com trên trình duyệt di động của bạn để tạo tài khoản Google.

Trên ứng dụng YouTube dành cho web di động

Chạm vào Hướng dẫn và đi đến Đăng nhập. Chọn Tạo tài khoản.

Sau khi đăng ký YouTube, bạn có thể tận dụng nhiều tính năng của YouTube, bao gồm Thích, Đăng Ký, Video yêu thích, Xem sau và Lịch sử xem. YouTube cũng sẽ có thể cá nhân hóa đề xuất video dựa trên các video mà bạn đã thích cũng như các đăng ký của bạn.

Nếu bạn muốn tải lên video của mình, nhận xét về video hoặc tạo danh sách phát, bạn có thể tạo kênh.