Thay đổi các tùy chọn cài đặt về quyền riêng tư của video

Bạn có thể cập nhật các tùy chọn cài đặt về quyền riêng tư của video để kiểm soát nơi mà video của bạn được phép xuất hiện và những ai có thể xem video đó.

Thay đổi các tùy chọn cài đặt về quyền riêng tư của video

  1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
  2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Video.
  3. Di chuột lên video mà bạn muốn cập nhật. Chọn thẻ Trực tiếp  để xem các video sự kiện trực tiếp của bạn.
  4. Nhấp vào biểu tượng mũi tên xuống trong mục "Chế độ hiển thị" rồi chọn Công khai, Riêng tư hoặc Không công khai.
  5. Lưu.

Xem hướng dẫn cách thay đổi tùy chọn cài đặt về quyền riêng tư của video

Cùng xem video sau đây trên kênh TeamYouTube để biết cách thay đổi tùy chọn cài đặt về quyền riêng tư của video.

What are video privacy settings on YouTube?

Giới thiệu tùy chọn cài đặt về quyền riêng tư

Video công khai

Bất kỳ ai trên YouTube cũng có thể xem video công khai. Bạn cũng có thể chia sẻ các video đó với bất kỳ ai sử dụng YouTube. Khi bạn tải video lên, các video công khai sẽ được đăng lên kênh của bạn, đồng thời xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm và danh sách video có liên quan.

Video riêng tư

Chỉ bạn và những người do bạn chọn mới có thể xem video và danh sách phát riêng tư. Khi truy cập vào thẻ "Video" trên trang kênh của bạn, người dùng sẽ không thấy các video riêng tư. Những video này cũng sẽ không xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm trên YouTube. Các hệ thống và nhân viên đánh giá của YouTube có thể xem xét các video riêng tư về mức độ phù hợp với quảng cáo, vấn đề bản quyền và các cơ chế khác nhằm ngăn chặn hành vi lạm dụng.

Để chia sẻ một video riêng tư, hãy làm như sau:

  1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
  2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn mục Video.
  3. Nhấp vào video mà bạn muốn chỉnh sửa.
  4. Di chuột lên biểu tượng TÙY CHỌN  rồi chọn Chia sẻ riêng tư.
  5. Nhập địa chỉ email của những người mà bạn muốn cùng xem video của mình rồi chọn LƯU.

Tính năng bình luận không hoạt động trên video riêng tư. Nếu bạn muốn cho phép người xem nhận xét trên video không công khai, hãy thay đổi tùy chọn cài đặt bảo mật thành không công khai.

Video không công khai

Bất kỳ ai có đường liên kết của video hoặc danh sách phát không công khai cũng có thể xem và chia sẻ video hoặc danh sách phát đó. Khi truy cập vào thẻ "Video" trên trang kênh của bạn, người dùng sẽ không thấy các video không công khai. Những video này sẽ không xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm trên YouTube, trừ khi có người thêm video không công khai của bạn vào một danh sách phát công khai.

Bạn có thể chia sẻ URL của video không công khai với người khác. Những người mà bạn chia sẻ video đó không cần phải có Tài khoản Google mới xem được video. Bất kỳ ai có đường liên kết của video không công khai cũng có thể chia sẻ lại video đó. 

 

Tính năng Riêng tư Không công khai Công khai
Có thể chia sẻ URL Không
Có thể thêm vào một phần kênh Không
Hiển thị trong kết quả tìm kiếm, video có liên quan và video đề xuất Không Không
Được đăng trên kênh của bạn Không Không
Hiển thị trong nguồn cấp dữ liệu của Người đăng ký Không Không
Người xem có thể nhận xét Không
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?