Thay đổi các tùy chọn cài đặt bảo mật của video

Bạn có thể cập nhật các tùy chọn cài đặt bảo mật của video để kiểm soát vị trí mà video của bạn có thể xuất hiện và những ai có thể xem video đó.

Thay đổi các tùy chọn cài đặt về quyền riêng tư của video

  1. Đăng nhập vào YouTube trên thiết bị di động.
  2. Nhấn vào biểu tượng Thư viện sau đó Video của tôi.
  3. Bên cạnh video mà bạn muốn thay đổi, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Chỉnh sửa.
  4. Trong trình đơn thả xuống của mục Bảo mật, hãy chọn một trong các tùy chọn Công khai, Riêng tư và Không công khai.
  5. Nhấn vào biểu tượng mũi tên  ở trên cùng để lưu các nội dung thay đổi.

Giới thiệu về các tùy chọn cài đặt bảo mật

Video công khai

Bất kỳ ai trên YouTube cũng có thể xem video công khai. Bạn cũng có thể chia sẻ video đó với bất kỳ ai sử dụng YouTube. Khi bạn tải video lên, video công khai sẽ được đăng lên kênh của bạn và xuất hiện trong kết quả tìm kiếm cũng như danh sách video có liên quan.

Video riêng tư

Chỉ bạn và những người dùng do bạn chọn mới có thể xem video và danh sách phát riêng tư. Những người khác truy cập vào tab "Video" trên trang kênh sẽ không nhìn thấy video riêng tư của bạn. Video riêng tư cũng sẽ không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của YouTube. 

Cách chia sẻ một video riêng tư:

  1. Chuyển đến Trình quản lý video trong Creator Studio phiên bản cũ.
  2. Tìm video mà bạn muốn chia sẻ, sau đó chọn Chỉnh sửa.
  3. Bên dưới menu thả xuống của mục "Cài đặt bảo mật", hãy chọn Chia sẻ.
  4. Nhập địa chỉ email của những người mà bạn muốn chia sẻ video của mình, sau đó chọn OK.

Tính năng nhận xét không hoạt động trên video riêng tư. Nếu bạn muốn cho phép người xem nhận xét trên video không công khai, hãy thay đổi tùy chọn cài đặt bảo mật thành không công khai.

Video không công khai

Bất kỳ ai có đường dẫn liên kết tới video hoặc danh sách phát không công khai cũng có thể xem và chia sẻ video hoặc danh sách phát đó. Những người khác truy cập vào tab "Video" trên trang kênh sẽ không nhìn thấy video không công khai của bạn. Video không công khai sẽ không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của YouTube, trừ khi có ai đó thêm video này vào một danh sách phát công khai.

Bạn có thể chia sẻ URL của video không công khai với người dùng khác. Những người mà bạn chia sẻ video đó không cần phải có Tài khoản Google để xem video. Bất kỳ ai có đường dẫn liên kết của video không công khai cũng có thể chia sẻ lại video. 

 

Tính năng Riêng tư Không công khai Công khai
Có thể chia sẻ URL Không
Có thể thêm vào một phần kênh Không
Hiển thị trong kết quả tìm kiếm, video có liên quan và video đề xuất Không Không
Được đăng trên kênh của bạn Không Không
Hiển thị trong nguồn cấp dữ liệu của Người đăng ký Không Không
Người xem có thể nhận xét Không
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?