Thay đổi các tùy chọn cài đặt về quyền riêng tư của video

Bạn có thể cập nhật các tùy chọn cài đặt về quyền riêng tư của video để kiểm soát nơi mà video của bạn được phép xuất hiện và những ai có thể xem video đó.

Thay đổi chế độ cài đặt quyền riêng tư của video

  1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
  2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn mục Nội dung.
  3. Trỏ vào video mà bạn muốn cập nhật. Chọn thẻ Trực tiếp để xem các video phát trực tiếp của bạn.
  4. Nhấp vào biểu tượng mũi tên xuống trong mục "Chế độ hiển thị" rồi chọn Công khai, Riêng tư hoặc Không công khai.
  5. Lưu.

Xem cách thay đổi chế độ cài đặt quyền riêng tư của video

Xem video sau đây trên kênh YouTube Creators để biết cách thay đổi chế độ cài đặt quyền riêng tư của video.

What are video privacy settings on YouTube?

Giới thiệu về tùy chọn cài đặt quyền riêng tư

Video công khai
Mọi người trên YouTube đều có thể xem video công khai. Bạn cũng có thể chia sẻ các video đó với bất kỳ ai sử dụng YouTube. Khi bạn tải video lên, các video công khai sẽ được đăng lên kênh của bạn, đồng thời xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm và danh sách video có liên quan.
Video riêng tư

Chỉ bạn và những người mà bạn chọn mới có thể xem danh sách phát và video riêng tư. Các video riêng tư của bạn sẽ không xuất hiện trong thẻ Video trên trang chủ của kênh. Những video này cũng sẽ không xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm trên YouTube. Các hệ thống và nhân viên đánh giá của YouTube có thể xem xét các video riêng tư về mức độ phù hợp với quảng cáo, vấn đề bản quyền và các cơ chế khác nhằm ngăn chặn hành vi lạm dụng.

Để chia sẻ một video riêng tư, hãy làm như sau:

  1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
  2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn mục Nội dung.
  3. Nhấp vào video mà bạn muốn chỉnh sửa.
  4. Nhấp vào ô Chế độ hiển thị rồi chọn Chia sẻ riêng tư.
  5. Nhập địa chỉ email của người mà bạn muốn cùng xem video của mình rồi chọn LƯU.

Người xem không thể nhận xét trên video riêng tư. Nếu bạn muốn cho phép người xem bình luận trên video không công khai, hãy thay đổi tùy chọn cài đặt về quyền riêng tư thành không công khai.

Video không công khai

Bất kỳ ai có đường liên kết của video và danh sách phát không công khai cũng có thể xem và chia sẻ những nội dung đó. Các video không công khai của bạn sẽ không xuất hiện trong thẻ Video trên trang chủ kênh. Những video này sẽ không xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm trên YouTube, trừ khi có người thêm video không công khai của bạn vào một danh sách phát công khai.

Bạn có thể chia sẻ URL của video không công khai. Những người mà bạn chia sẻ video đó không cần phải có Tài khoản Google để xem video. Bất kỳ ai có đường liên kết đến video đó đều có thể chia sẻ lại video.

 

Tính năng Riêng tư Không công khai Công khai
Có thể chia sẻ URL Không
Có thể thêm vào một phần kênh Không
Hiển thị trong kết quả tìm kiếm, video có liên quan và video đề xuất Không Không
Được đăng trên kênh của bạn Không Không
Hiển thị trong nguồn cấp dữ liệu của Người đăng ký Không Không
Người xem có thể bình luận Không
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
59
false