Thay đổi cài đặt bảo mật của video

Bạn có thể dễ dàng thay đổi cài đặt bảo mật của video và quản lý người có quyền truy cập để xem video.

Cài đặt bảo mật

 • Bất kỳ ai cũng có thể xem và chia sẻ video, danh sách phát công khai.
 • Chỉ có bạn và người dùng được bạn chọn mới có thể xem video và danh sách phát riêng tư.
 • Bất kỳ ai có liên kết cũng có thể xem, chia sẻ video và danh sách phát không công khai.
Tính năng Không công khai Riêng tư Công khai
Có thể chia sẻ URL Không
Có thể thêm vào phần kênh Không
Hiển thị trong tìm kiếm, video có liên quan và đề xuất Không Không
Được đăng trên kênh của bạn Không Không
Hiển thị trong nguồn cấp dữ liệu Người đăng ký Không Không

Thay đổi cài đặt bảo mật của video

Bạn có thể quản lý cài đặt bảo mật và kiểm soát người có quyền truy cập để xem nội dung này

YouTube Studio Classic

Công khai 

Bất kỳ ai sử dụng YouTube đều có thể xem và chia sẻ video công khai. Video công khai được đăng lên kênh của bạn khi bạn tải chúng lên và hiển thị trong kết quả tìm kiếm cũng như danh sách video có liên quan.
 1. Chuyển đến Trình quản lý video.
 2. Tìm video bạn muốn thay đổi, sau đó nhấp vào Chỉnh sửa.
 3. Trong menu thả xuống "Cài đặt bảo mật", chọn Công khai.
 4. Nhấp Lưu thay đổi.

Riêng tư

Chỉ bạn và người dùng được bạn chọn mới có thể xem video riêng tư. Video riêng tư của bạn sẽ không hiển thị với những người truy cập tab "Video" trong trang kênh và sẽ không hiển thị trong kết quả tìm kiếm của YouTube. Bạn có thể chia sẻ video riêng tư với người dùng khác qua email nếu bạn muốn họ xem video.

Nhận xét không hoạt động trên video riêng tư. Nếu bạn muốn cho phép người xem nhận xét trên video không công khai, hãy đăng video không công khai để thay thế.

Đặt video thành riêng tư

 1. Chuyển đến Trình quản lý video.
 2. Tìm video bạn muốn thay đổi, sau đó nhấp vào Chỉnh sửa.
 3. Trong menu thả xuống "Cài đặt bảo mật", chọn Riêng tư.
 4. Nhấp Lưu thay đổi.

Chia sẻ video riêng tư

Bạn có thể chia sẻ video riêng tư với người dùng khác qua email.

 1. Chuyển đến Trình quản lý video.
 2. Tìm video bạn muốn chia sẻ, sau đó nhấp vào Chỉnh sửa.
 3. Bên dưới menu thả xuống "Cài đặt bảo mật", nhấp vào Chia sẻ.
 4. Thêm địa chỉ email của những người bạn muốn chia sẻ video cùng.
 5. Nhấp Lưu thay đổi. Người dùng sẽ nhận được email có liên kết đến video.

Không công khai

Bất kỳ ai có liên kết cũng có thể xem và chia sẻ video không công khai.

Video không công khai sẽ ẩn với những người truy cập tab "Video" trên trang kênh của bạn và không hiển thị trong kết quả tìm kiếm của YouTube trừ khi một người nào đó thêm video không công khai của bạn vào danh sách phát công khai.

Bạn có thể chia sẻ URL của video không công khai với người dùng khác. Không giống như video riêng tư, những người được bạn chia sẻ video không cần Tài khoản Google để xem video.

Bất kỳ ai có liên kết cũng có thể chia sẻ lại video. Chẳng hạn, họ có thể chia sẻ liên kết hoặc thêm video vào danh sách phát công khai. Nếu bạn không muốn cho phép người khác chia sẻ lại video, hãy đặt cài đặt là riêng tư.

 1. Chuyển đến Trình quản lý video.
 2. Tìm video bạn muốn thay đổi, sau đó nhấp vào Chỉnh sửa.
 3. Trong menu thả xuống "Cài đặt bảo mật", chọn Không công khai.
 4. Nhấp Lưu thay đổi.

Để chia sẻ video không công khai, bạn chỉ cần chia sẻ liên kết với những người mà bạn muốn có quyền truy cập video đó là họ sẽ xem được.

Phiên bản YouTube Studio thử nghiệm

 1. Đăng nhập vào phiên bản YouTube Studio thử nghiệm. Nếu bạn chưa dùng thử phiên bản thử nghiệm, hãy tìm hiểu thêm.
 2. Di chuột lên trên video mà bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Nhấp vào biểu tượng bút chì xuất hiện bên dưới phần Hiển thị.
 4. Bạn có thể chọn đặt video ở chế độ Công khai, Riêng tư hoặc Không công khai.
Tìm hiểu thêm về Phiên bản YouTube Studio thử nghiệm - ngôi nhà mới có mọi thứ mà người sáng tạo quan tâm.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?