Thay đổi chế độ cài đặt quyền riêng tư của video

Bạn có thể cập nhật các chế độ cài đặt quyền riêng tư của video để kiểm soát nơi video của bạn được phép xuất hiện và những ai có thể xem video đó.

  1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
  2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn mục Nội dung.
  3. Trỏ vào video bạn muốn cập nhật. Chọn thẻ Trực tiếp để xem các video phát trực tiếp của bạn.
  4. Nhấp vào biểu tượng mũi tên xuống trong mục "Chế độ hiển thị" rồi chọn Công khai, Riêng tư hoặc Không công khai.
  5. Lưu.

Lưu ý: Đối với nhà sáng tạo trong độ tuổi từ 13 đến 17, chế độ cài đặt quyền riêng tư của video sẽ mặc định là riêng tư. Nếu bạn từ 18 tuổi trở lên thì chế độ mặc định được đặt là công khai. Mọi người đều có thể thay đổi chế độ cài đặt này để chuyển video sang trạng thái công khai, riêng tư hoặc không công khai.

What are video privacy settings on YouTube?

Đăng ký theo dõi kênh YouTube Creators để nắm bắt tin tức, thông tin cập nhật và những mẹo mới nhất.

Giới thiệu các chế độ cài đặt quyền riêng tư

Video công khai
Mọi người trên YouTube đều có thể xem video công khai. Bạn cũng có thể chia sẻ các video đó với bất kỳ ai sử dụng YouTube. Khi bạn tải video công khai lên, các video đó sẽ được đăng lên kênh của bạn và có thể xuất hiện trong các danh sách kết quả tìm kiếm và video có liên quan.
Video riêng tư

Chỉ bạn và những người mà bạn chọn mới có thể xem danh sách phát và video riêng tư. Các video riêng tư của bạn sẽ không xuất hiện trong thẻ Video trên trang chủ của kênh. Những video này cũng sẽ không xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm trên YouTube. Các hệ thống và nhân viên đánh giá của YouTube có thể xem xét các video riêng tư nhằm đánh giá mức độ phù hợp để chạy quảng cáo, vấn đề bản quyền và các cơ chế khác nhằm ngăn chặn hành vi lạm dụng.

Cách chia sẻ một video riêng tư:

  1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
  2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn mục Nội dung.
  3. Nhấp vào video bạn muốn chỉnh sửa.
  4. Nhấp vào ô Chế độ hiển thị rồi chọn Chia sẻ riêng tư.
  5. Nhập email của người bạn muốn chia sẻ video rồi chọn LƯU.

Người xem không thể bình luận trên video riêng tư. Nếu bạn muốn cho phép người xem bình luận trên video không công khai, hãy thay đổi chế độ cài đặt quyền riêng tư thành không công khai.

Video không công khai

Bất kỳ ai có đường liên kết của video và danh sách phát không công khai cũng có thể xem và chia sẻ những nội dung đó. Các video không công khai của bạn sẽ không xuất hiện trong thẻ Video trên trang chủ của kênh. Những video này sẽ không xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm trên YouTube, trừ phi có người thêm video không công khai của bạn vào một danh sách phát công khai.

Bạn có thể chia sẻ URL của video không công khai. Những người mà bạn chia sẻ video đó không cần phải có Tài khoản Google để xem video. Bất kỳ ai có đường liên kết đến video đó đều có thể chia sẻ lại video.

Tính năng Riêng tư Không công khai Công khai
Có thể chia sẻ URL Không
Có thể thêm vào một phần kênh Không
Có thể xuất hiện trong danh sách kết quả tìm kiếm, video có liên quan và video đề xuất Không Không
Được đăng trên kênh của bạn Không Không
Xuất hiện trong trang Kênh đăng ký Không Không
Người xem có thể bình luận Không
Có thể xuất hiện trong danh sách phát công khai Không

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính