Zmiana ustawień prywatności filmu

Przy użyciu ustawień prywatności filmu możesz kontrolować, gdzie może się on wyświetlać i kto może go obejrzeć.

Aplikacja YouTube na iPhone'a lub iPada

 1. Otwórz aplikację YouTube .
 2. Kliknij swoje zdjęcie profilowe  a potem Twoje filmy .
 3. Obok filmu, którego ustawienia chcesz zmienić, dotknij Więcej Więcej a potem Edytuj.
 4. Kliknij Widoczność i wybierz opcję Publiczny, Prywatny lub Niepubliczny.
 5. Kliknij ZAPISZ.

Aplikacja YouTube Studio na iPhone'a i iPada

 1. Otwórz aplikację YouTube Studio .
 2. W dolnym menu wybierz Treści .
 3. Wybierz film, który chcesz edytować.
 4. Kliknij Edytuj Edit icon.
 5. Kliknij Widoczność  i wybierz opcję Publiczny, Niepubliczny lub Prywatny.
  1. Filmy publiczne mogą oglądać wszyscy użytkownicy YouTube. Można je również udostępniać każdemu, kto korzysta z YouTube.
  2. Niepubliczne filmy i playlisty mogą oglądać oraz udostępniać wszystkie osoby, które mają do nich linki.
  3. Prywatne filmy i playlisty możesz oglądać tylko Ty oraz wybrane przez Ciebie osoby.
 6. Dotknij Wstecz a potem Zapisz.

Uwaga: domyślne ustawienie prywatności filmów twórców w wieku 13–17 lat to prywatny. W przypadku użytkowników, którzy ukończyli 18 lat, film jest domyślnie ustawiany jako publiczny. Każdy może zmienić to ustawienie i ustawić film jako publiczny, prywatny lub niepubliczny. 

Ustawienia prywatności

Filmy publiczne
Filmy publiczne mogą oglądać wszyscy użytkownicy YouTube. Można je również udostępniać każdemu, kto korzysta z YouTube. Po przesłaniu zostaną opublikowane na Twoim kanale, a także będą wyświetlane w wynikach wyszukiwania i na listach podobnych filmów.
Filmy prywatne

Prywatne filmy i playlisty możesz oglądać tylko Ty oraz wybrane przez Ciebie osoby. Te materiały nie będą dostępne na karcie Filmy na stronie głównej kanału. Nie pojawią się również w wynikach wyszukiwania w YouTube. Systemy YouTube oraz weryfikatorzy mogą sprawdzać filmy prywatne pod kątem możliwości wyświetlania reklam i przestrzegania praw autorskich oraz stosować inne mechanizmy zapobiegające ewentualnym naruszeniom.

Aby udostępnić film prywatny:

 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. W menu po lewej stronie wybierz Treści.
 3. Kliknij film, którego ustawienia chcesz zmienić.
 4. Kliknij pole Widoczność i wybierz Udostępnij prywatnie.
 5. Wpisz adresy e-mail osób, którym chcesz udostępnić film, i wybierz ZAPISZ.

Filmów prywatnych nie można komentować. Jeśli chcesz zezwolić na komentarze do filmu, który nie jest publicznie dostępny, ustaw go jako niepubliczny.

Filmy niepubliczne

Niepubliczne filmy i playlisty mogą oglądać oraz udostępniać wszystkie osoby, które mają do nich linki. Te materiały nie będą dostępne na karcie Filmy na stronie głównej kanału. Nie będą też wyświetlane w wynikach wyszukiwania YouTube, chyba że ktoś doda Twój film niepubliczny do publicznej playlisty.

Możesz udostępnić URL filmu niepublicznego. Osoby, którym udostępnisz film, nie muszą mieć konta Google, aby go obejrzeć. Każdy, kto ma link, może też udostępnić film innym osobom.

Cecha Prywatne Niepubliczne Publiczne
Można je udostępniać za pomocą adresu URL Nie Tak Tak
Można je dodawać do sekcji kanału Nie Tak Tak
Mogą wyświetlać się w wynikach wyszukiwania, podobnych filmach i rekomendacjach Nie Nie Tak
Są opublikowane na kanale Nie Nie Tak
Wyświetlają się w sekcji Subskrypcje Nie Nie Tak
Można je komentować Nie Tak Tak
Mogą pojawiać się na publicznej playliście Nie Tak Tak

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne