Zmiana ustawień prywatności filmu

Zaktualizuj ustawienia prywatności filmu, aby kontrolować, gdzie może się wyświetlać film i kto może go obejrzeć.

Zmiana ustawień prywatności filmu

  1. Zaloguj się do YouTube na urządzeniu mobilnym.
  2. Dotknij kolejno Biblioteka > Moje filmy.
  3. Dotknij ikony Menu Więcej obok filmu, którego ustawienia chcesz zmienić.
  4. Kliknij Edytuj.
  5. W menu Prywatność wybierz opcję Publiczny, Prywatny lub Niepubliczny.
  6. Dotknij strzałki na górze, aby zapisać zmiany.

Informacje o ustawieniach prywatności

Filmy publiczne

Filmy publiczne mogą oglądać wszyscy użytkownicy YouTube i można je im udostępniać. Po przesłaniu zostaną one opublikowane na Twoim kanale, a także będą wyświetlane w wynikach wyszukiwania i na listach podobnych filmów.

Filmy prywatne

Prywatne filmy i playlisty możesz obejrzeć tylko Ty i wybrane przez Ciebie osoby. Nie będą one widoczne dla innych użytkowników wyświetlających kartę „Filmy” na stronie Twojego kanału i nie pojawią się w wynikach wyszukiwania w YouTube. 

Aby udostępnić film prywatny:

  1. Otwórz Menedżera Filmów w klasycznej wersji Studia twórców.
  2. Znajdź film, który chcesz udostępnić, a potem wybierz Edytuj.
  3. Pod menu „Ustawienia prywatności” wybierz Udostępnij.
  4. Podaj adresy e-mail osób, którym chcesz udostępnić film, a potem wybierz OK.

Filmów prywatnych nie można komentować. Jeśli chcesz zezwolić na komentarze do filmu, który nie jest publicznie dostępny, ustaw film jako niepubliczny.

Filmy niepubliczne

Niepubliczne filmy i playlisty mogą oglądać oraz udostępniać wszystkie osoby, które mają link. Twoje niepubliczne filmy nie będą widoczne dla innych użytkowników wyświetlających kartę „Filmy” na stronie Twojego kanału i nie powinny być widoczne w wynikach wyszukiwania w YouTube, chyba że ktoś doda je do publicznej playlisty.

Adres URL niepublicznego filmu możesz udostępnić innym użytkownikom. Osoby, którym udostępnisz film, nie muszą mieć konta Google, aby go obejrzeć. Każdy, kto ma link, może udostępnić film innym osobom. 

 

Funkcja Niepubliczne Prywatne Publiczne
Można udostępniać za pomocą adresu URL Tak Nie Tak
Można dodawać do sekcji kanału Tak Nie Tak
Wyświetlają się w wynikach wyszukiwania, podobnych filmach i rekomendacjach Nie Nie Tak
Są opublikowane na kanale Nie Nie Tak
Wyświetlają się w sekcji Subskrypcje Nie Nie Tak
Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?