Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Pieprasītā lapa pašlaik nav pieejama jūsu valodā. Varat lapas apakšdaļā atlasīt citu valodu vai nekavējoties tulkot jebkuru tīmekļa lapu jūsu izvēlētā valodā, izmantojot pārlūkā Google Chrome iebūvēto tulkošanas funkciju.

Change video privacy settings

You can easily change the privacy settings of your videos and manage who has access to viewing.

Privacy settings

  • Public videos and playlists can be seen by and shared with anyone.
  • Private videos and playlists can only be seen by you and the users you choose.
  • Unlisted videos and playlists can be seen and shared by anyone with the link.
Feature Unlisted Private Public
Can share URL Yes No Yes
Can be added to a channel section Yes No Yes
Shows up in search, related videos, and recommendations No No Yes
Posted on your channel No No Yes
Shows in Subscriber feed No No Yes

Change video privacy settings

You can manage the privacy settings and control who has access to view this content.

What happens if you change a video's privacy setting to public?

If you change the privacy setting for a video from private or unlisted to public, your subscribers are updated in their subscription feed and via notifications (if they've opted in).

Subscriptions feed
We use the time the video was set to public to determine its placement in the subscriptions feed. This means that as soon as it's set to public, the video shows up in the subscriptions feed.

Notifications
If they've opted in, your subscribers will get notifications for a public video when: 

  • You first upload a public video.
  • You first change a video's setting from private or unlisted to public. They won't get a notification every time you change that video's privacy setting.
     
Vai šis raksts bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?