Zmiana ustawień prywatności filmu

Przy użyciu ustawień prywatności filmu możesz kontrolować, gdzie może się on wyświetlać i kto może go obejrzeć.

Zmiana ustawień prywatności filmu

  1. Zaloguj się w YouTube Studio.
  2. W menu z lewej wybierz Treści.
  3. Najedź kursorem na film, który chcesz zaktualizować. Aby zobaczyć przesłane transmisje, otwórz kartę Na żywo.
  4. Kliknij strzałkę w dół w sekcji „Widoczność” i wybierz ustawienie Publiczny, Prywatny lub Niepubliczny.
  5. Zapisz.

Zobacz, jak zmienić ustawienia prywatności filmu

Obejrzyj ten film na kanale YouTube Creators, aby dowiedzieć się, jak zmienić ustawienia prywatności filmu.

What are video privacy settings on YouTube?

Informacje o ustawieniach prywatności

Filmy publiczne

Filmy publiczne mogą oglądać wszyscy użytkownicy YouTube.Można je również udostępniać każdemu, kto korzysta z YouTube. Po przesłaniu zostaną opublikowane na Twoim kanale, a także będą wyświetlane w wynikach wyszukiwania i na listach podobnych filmów.

Filmy prywatne

Prywatne filmy i playlisty możesz oglądać tylko Ty oraz wybrane przez Ciebie osoby. Te materiały nie będą dostępne na karcie Filmy na stronie głównej kanału. Nie pojawią się również w wynikach wyszukiwania w YouTube.Systemy YouTube oraz weryfikatorzy mogą sprawdzać filmy prywatne pod kątem możliwości wyświetlania reklam i przestrzegania praw autorskich oraz stosować inne mechanizmy zapobiegające ewentualnym naruszeniom.

Aby udostępnić film prywatny:

  1. Zaloguj się w YouTube Studio.
  2. W menu z lewej wybierz Treści.
  3. Kliknij film, który chcesz edytować.
  4. Kliknij pole Widoczność i wybierz Udostępnij prywatnie.
  5. Podaj adresy e-mail osób, którym chcesz udostępnić film, a potem wybierz ZAPISZ.

Filmów prywatnych nie można komentować. Jeśli chcesz zezwolić na komentarze do filmu, który nie jest publicznie dostępny, ustaw go jako niepubliczny.

Filmy niepubliczne

Niepubliczne filmy i playlisty mogą oglądać oraz udostępniać wszystkie osoby, które mają link.Te materiały nie będą dostępne na karcie Filmy na stronie głównej kanału. Nie będą też wyświetlane w wynikach wyszukiwania YouTube, chyba że ktoś doda Twój film niepubliczny do publicznej playlisty.

Adres URL filmu niepublicznego możesz udostępnić innym użytkownikom.Osoby, którym udostępnisz film, nie muszą mieć konta Google, aby go obejrzeć. Każdy, kto ma link, może też udostępnić film innym osobom.

 

Funkcja Prywatne Niepubliczne Publiczne
Można udostępniać za pomocą adresu URL Nie Tak Tak
Można dodawać do sekcji kanału Nie Tak Tak
Wyświetlają się w wynikach wyszukiwania, podobnych filmach i rekomendacjach Nie Nie Tak
Są opublikowane na kanale Nie Nie Tak
Wyświetlają się w sekcji Subskrypcje Nie Nie Tak
Można je komentować Nie Tak Tak
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?