Vị trí sản phẩm phải trả phí và thông tin chứng thực

Lưu ý: Chúng tôi đã cập nhật bài viết này vào ngày 5 tháng 12 năm 2018 để giải thích rõ và nhấn mạnh rằng vị trí sản phẩm phải trả phí hoặc thông tin chứng thực về một dịch vụ hoặc hàng hóa cần phải đáp ứng Chính sách quảng cáo của Google. Chúng tôi sẽ xóa nội dung không tuân thủ các nguyên tắc chính sách quảng cáo này khỏi YouTube, đồng thời có thể thực hiện biện pháp xử lý ở cấp độ kênh đối với những hành vi vi phạm nhiều lần. 

Bạn có thể thêm vị trí sản phẩm phải trả phí, thông tin chứng thực hoặc nội dung khác cần phải công bố thông tin cho người xem ("Quảng cáo trả phí") vào nội dung video của bạn. Nếu bạn làm vậy, chúng tôi yêu cầu bạn thông báo cho YouTube bằng cách đánh dấu vào hộp "video chứa quảng cáo trả phí" trong phần Cài đặt nâng cao theo hướng dẫn dưới đây.

Toàn bộ Quảng cáo trả phí cần phải tuân thủ Chính sách quảng cáo của chúng tôi.  Ngoài ra, người sáng tạo và các thương hiệu có trách nhiệm hiểu và tuân thủ nghĩa vụ pháp lý khi tuyên bố Quảng cáo trả phí trong nội dung của họ, bao gồm cả thời điểm và phương thức tuyên bố cũng như đối tượng được tuyên bố (vậy nên, hãy nhớ kiểm tra và tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của bạn).

Nội dung gì đã thay đổi?
Không có thay đổi gì đối với các chính sách Quảng cáo trả phí lâu dài của chúng tôi.
Chúng tôi hiện có thêm tính năng tuyên bố quảng cáo trả phí mà người sáng tạo có thể dùng để thông báo cho người xem khi họ xem nội dung chứa Quảng cáo trả phí.
Vị trí sản phẩm phải trả phí và thông tin chứng thực mà chúng tôi nói đến có nghĩa là gì?

Vị trí sản phẩm phải trả phí có thể được coi là các phần nội dung tạo cho một bên thứ ba để đổi lấy tiền thù lao và/hoặc là nơi lồng ghép trực tiếp thương hiệu, thông báo hoặc sản phẩm của bên thứ ba vào nội dung.

Thông tin chứng thực có thể được coi là các phần nội dung tạo cho một nhà quảng cáo hay nhà tiếp thị chứa thông điệp mà người tiêu dùng có thể tin tưởng. Thông điệp này phản ánh quan điểm, niềm tin hay kinh nghiệm của người sáng tạo nội dung hoặc người chứng thực.

Xin lưu ý rằng luật áp dụng với bạn có thể định nghĩa vị trí sản phẩm phải trả phí và thông tin chứng thực theo cách khác. Người sáng tạo và các thương hiệu có trách nhiệm hiểu và tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ pháp lý khi tuyên bố Quảng cáo trả phí trong nội dung của họ theo khu vực tài phán của họ, bao gồm cả thời điểm và cách tuyên bố cũng như tuyên bố cho ai.
Tôi có phải thông báo cho YouTube nếu video có vị trí sản phẩm phải trả phí, thông tin chứng thực hay mối quan hệ thương mại khác không?
Có. Thông thường, bạn phải thông báo cho YouTube bằng cách đánh dấu vào hộp "video chứa quảng cáo trả phí" bên dưới mục "Khai báo nội dung" trong phần Cài đặt nâng cao theo các hướng dẫn sau đây:
 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Video.
 3. Nhấp vào video mà bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Chọn Tùy chọn khác
 5. Chọn hộp bên cạnh mục "Video này chứa quảng cáo trả phí như vị trí sản phẩm phải trả phí, tài trợ và thông tin chứng thực".
 6. Chọn LƯU.

Để biết thông tin về lý do bạn cần phải thông báo cho YouTube, hãy xem phần "Điều gì xảy ra khi tôi chọn hộp 'Khai báo nội dung'?".

Điều gì xảy ra khi tôi chọn hộp "Khai báo nội dung"?
Khi đánh dấu vào hộp "video chứa quảng cáo trả phí" bên dưới mục "Khai báo nội dung" trong phần Cài đặt nâng cao, thì tức là bạn đang giúp chúng tôi duy trì trải nghiệm tuyệt vời cho người xem.
Chúng tôi sẽ vẫn chạy quảng cáo trên những video này. Khi bạn thông báo cho chúng tôi rằng video chứa quảng cáo trả phí, chúng tôi có thể thay quảng cáo xung đột với đối tác thương hiệu của bạn bằng một quảng cáo thay thế. Ngoài ra, khi bạn thông báo cho chúng tôi, chúng tôi sẽ loại bỏ video của bạn khỏi ứng dụng YouTube cho Trẻ em theo các chính sách hiện tại của chúng tôi.
YouTube sẽ vẫn chạy quảng cáo trên những video này chứ?
Có, YouTube sẽ vẫn chạy quảng cáo trên những video này.
Trong một số trường hợp, để bảo vệ giá trị cung cấp cho nhà quảng cáo, chúng tôi có thể thay quảng cáo xung đột với đối tác thương hiệu của bạn bằng một quảng cáo thay thế trên video có Quảng cáo trả phí.
Ví dụ: nếu bạn tải video lên có đề cập thương hiệu và vị trí sản phẩm cho Công ty ô tô A thì điều này sẽ tạo ra xung đột khi bán không gian quảng cáo xung quanh video đó cho Công ty ô tô B.
Tôi có phải thông báo với người nào khác về bất kỳ mối quan hệ thương mại nào có liên quan đến video của tôi không?
Bạn có thể phải thông báo. Các khu vực tài phán khác nhau có các yêu cầu khác nhau đối với người sáng tạo và thương hiệu liên quan đến Quảng cáo trả phí. 
Trong trường hợp nội dung của bạn có Quảng cáo trả phí, một số khu vực tài phán và đối tác thương hiệu yêu cầu bạn thông báo cho người xem về mọi mối quan hệ thương mại có thể đã ảnh hưởng hoặc đóng góp cho nội dung của bạn – về phương diện biên tập hoặc tài chính. Bạn có trách nhiệm kiểm tra và tuân thủ pháp luật cũng như các quy định liên quan đến nội dung Quảng cáo trả phí áp dụng với bạn. Hãy xem tài nguyên bổ sung dưới đây.
Có tính năng nào giúp tôi thông báo cho người xem về Quảng cáo trả phí trong video của tôi không?

Có. Hiện tại, chúng tôi cung cấp thêm một tính năng cho phép người sáng tạo chọn tuyên bố rõ ràng với người xem. Tính năng này xuất hiện dưới dạng một lớp phủ văn bản trong vài giây đầu tiên khi một người xem xem video.

Bạn có thể chọn tính năng này để thêm thông tin công bố về quảng cáo trả phí cho mọi video mới hoặc video hiện tại mà không phải tải video mới lên. Nếu bạn thêm tuyên bố quảng cáo trả phí cho video hiện tại, video đó sẽ vẫn giữ lại số lượt xem và các chỉ số khác của video. 

Sử dụng tính năng tuyên bố quảng cáo trả phí bằng cách làm theo hướng dẫn sau đây:

 1. Đối với mọi video mới hoặc video đã tải lên có chứa Quảng cáo trả phí, hãy làm theo các bước ở trên để đánh dấu vào hộp "video chứa quảng cáo trả phí".
 2. Bạn sẽ nhìn thấy hộp kiểm thứ hai có nội dung Giúp tôi thông báo cho người xem về quảng cáo có trả phí bằng cách thêm một tuyên bố vào video nàyLuật hiện hành có thể yêu cầu các tuyên bố bổ sung cho video này.
 3. Đánh dấu vào hộp này để thêm tuyên bố bằng văn bản có độ dài 10 giây trên video của bạn với nội dung “Chứa quảng cáo trả phí”. 
 4. Người xem sẽ nhìn thấy thông tin này khi họ bắt đầu xem video trên máy tính hoặc phiên bản ứng dụng YouTube mới nhất dành cho thiết bị di động.

Lưu ý: Ngay cả khi bạn sử dụng tính năng công bố về quảng cáo trả phí, xin lưu ý rằng các khu vực tài phán khác nhau có các yêu cầu khác nhau đối với người sáng tạo. Đồng thời, thương hiệu liên quan đến Quảng cáo trả phí có thể có thêm nhiều yêu cầu khác đối với bạn. Vì vậy, hãy nhớ kiểm tra và tuân thủ luật hiện hành. 

Tức là, tôi có thể ghi quảng cáo video (đầu video, giữa video và cuối video) vào video của tôi, đúng không?
Không. Chính sách quảng cáo của YouTube không cho phép bạn ghi hoặc nhúng quảng cáo video do nhà quảng cáo tạo và cung cấp vào nội dung hoặc các chương trình quảng cáo thương mại khác của bạn ở những nơi YouTube cung cấp định dạng quảng cáo tương tự. Nếu bạn có một nhà quảng cáo muốn phân phối quảng cáo riêng trên nội dung của bạn, vui lòng làm việc với người quản lý đối tác của bạn để hỗ trợ giao dịch. Xem thêm thông tin về chính sách về các quảng cáo tài trợ do bên thứ ba nhúng.
Chính sách này không áp dụng với những video do các thương hiệu tạo ra hoặc dành cho các thương hiệu và được tải lên kênh YouTube của thương hiệu đó. 
Tôi có thể sử dụng thẻ tiêu đề trước/sau video với tên thương hiệu và thông tin sản phẩm của nhà tiếp thị hoặc nhà tài trợ không?
Có. Chúng tôi cho phép các thẻ tiêu đề và thẻ kết thúc tĩnh chứa Quảng cáo trả phí với mục đích thể hiện mối quan hệ này hoặc ghi nhận công sức của nhà tài trợ hoặc nhà tiếp thị khác đối với nội dung cơ bản này. Những thẻ tiêu đề và thẻ kết thúc này có thể là hình ảnh và chứa biểu trưng cũng như thương hiệu sản phẩm của nhà tài trợ hoặc nhà tiếp thị.
 • Thẻ tiêu đề: Năm giây trở xuống và tĩnh. Nếu đặt ở đầu video (0:01 giây) thì thẻ tiêu đề phải được gắn nhãn cùng với tên/biểu trưng của người sáng tạo.
 • Thẻ kết thúc: Đặt trong vòng 30 giây cuối của video và phải ở trạng thái tĩnh. 
Tính năng tuyên bố và thẻ tiêu đề tĩnh có được cung cấp cho tất cả người dùng không?
Có. Tính năng tuyên bố quảng cáo trả phí và thẻ tiêu đề tĩnh dành cho tất cả người dùng và bạn cũng có thể chỉnh sửa video. Bạn nên cân nhắc sử dụng những tính năng này để giúp người xem hiểu rằng họ đang xem nội dung chứa Quảng cáo trả phí.
Tài nguyên khác
Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo các tài nguyên pháp lý tại địa phương bạn như Ủy ban thương mại liên bang (FTC) ở Hoa Kỳ, Ủy ban về thực hành quảng cáo (CAP) ở Vương quốc Anh, Tổng cục Cạnh tranh, Tiêu dùng và Trấn áp gian lận (DGCCRF) ở Pháp hoặc các cơ quan truyền thông Medienanstalten ở Đức.
 
Thông tin trình bày trong bài viết này của Trung tâm trợ giúp không phải là tư vấn pháp lý. Bài viết này chỉ nhằm mục đích tham khảo để bạn có thể kiểm tra với đại diện pháp lý của mình.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?