Thêm nội dung được trả tiền để lồng ghép sản phẩm, hoạt động tài trợ hoặc thông tin chứng thực

Lưu ý: Chúng tôi cập nhật bài viết này vào tháng 1/2021 để bổ sung một danh sách gồm các sản phẩm và dịch vụ mà bạn không nên đưa vào làm nội dung được trả tiền để quảng cáo.

Bạn có thể thêm nội dung được trả tiền để lồng ghép sản phẩm, hoạt động tài trợ, thông tin chứng thực hoặc những nội dung cần phải công bố thông tin cho người xem vào những video của mình. 

Nếu muốn thêm bất kỳ nội dung nào ở trên, bạn phải thông báo cho chúng tôi bằng cách chọn hộp về nội dung được trả tiền để quảng cáo trên trang thông tin chi tiết của video. Xem hướng dẫn bên dưới.

Tất cả nội dung được trả tiền để quảng cáo đều phải tuân thủ Chính sách quảng cáo và Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi. Bạn và thương hiệu hợp tác với bạn có trách nhiệm hiểu rõ và tuân thủ các nghĩa vụ tại địa phương và nghĩa vụ pháp lý của thương hiệu đó về việc phải công bố về Nội dung được trả tiền để quảng cáo trong nội dung của họ. Một số nghĩa vụ phải tuân thủ bao gồm thời điểm và cách thức công bố cũng như việc công bố cho ai.

Trường hợp không được thêm nội dung được trả tiền để lồng ghép sản phẩm, hoạt động tài trợ và thông tin chứng thực

Để tuân thủ Chính sách quảng cáo của chúng tôi, bạn không được thêm nội dung được trả tiền để quảng cáo cho những sản phẩm và dịch vụ sau đây trong nội dung của mình:

 • Các sản phẩm và dịch vụ bất hợp pháp
 • Dịch vụ tình dục hoặc mại dâm tháp tùng
 • Nội dung khiêu dâm
 • Cô dâu đặt hàng qua thư
 • Các chất tiêu khiển
 • Dược phẩm không theo đơn thuốc
 • Những trang web cờ bạc trực tuyến chưa được Google hoặc YouTube xem xét
 • Dịch vụ gian lận trong các bài kiểm tra hoặc kỳ thi
 • Hành vi xâm nhập hệ thống, hành vi lừa đảo hoặc phần mềm gián điệp
 • Chất nổ
 • Hoạt động kinh doanh gian lận hoặc gây hiểu lầm

Chính sách này áp dụng cho video, nội dung mô tả của video, bình luận, sự kiện trực tiếp và bất kỳ sản phẩm hoặc tính năng nào khác của YouTube. Đây chưa phải là danh sách đầy đủ. Đừng đăng nội dung nếu bạn cho rằng nội dung đó có thể vi phạm chính sách này. 

Ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ về nội dung không được phép xuất hiện trên YouTube.

 • Nội dung được trả tiền để quảng cáo cho dịch vụ viết bài luận học thuật
 • Nội dung được trả tiền để quảng cáo cho trang web bán hộ chiếu giả hoặc hướng dẫn cách làm giả các loại giấy tờ chính thức
 • Nội dung được trả tiền để quảng cáo cho phần mềm tạo số thẻ tín dụng giả
 • Nội dung được trả tiền để quảng cáo cho một hiệu thuốc trực tuyến bán dược phẩm thuộc diện quản lý mà không yêu cầu đơn thuốc

Điều sẽ xảy ra nếu nội dung của bạn vi phạm chính sách này

Nếu nội dung của bạn vi phạm chính sách này, chúng tôi sẽ gỡ bỏ nội dung đó và thông báo cho bạn qua email. Nếu đây là lần đầu tiên bạn vi phạm Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi, thì bạn sẽ bị nhắc nhở mà không phải nhận hình phạt nào đối với kênh. Nếu đây không phải lần đầu tiên vi phạm thì kênh của bạn sẽ phải nhận cảnh cáo. Nếu bạn phải nhận 3 cảnh cáo, chúng tôi sẽ chấm dứt kênh YouTube của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về hệ thống cảnh cáo của chúng tôi tại đây

Ngoài ra, chúng tôi có thể giới hạn độ tuổi người xem nếu sản phẩm hoặc dịch vụ được quảng cáo không phù hợp với mọi lứa tuổi.

Định nghĩa về nội dung được trả tiền để lồng ghép sản phẩm, hoạt động tài trợ và thông tin chứng thực

Nội dung được trả tiền để lồng ghép sản phẩm là những đoạn nội dung được tạo ra cho một bên thứ ba để đổi lấy tiền thù lao. Đây cũng là những đoạn nội dung được lồng ghép trực tiếp thương hiệu, thông điệp hoặc sản phẩm của bên thứ ba.

Thông tin chứng thực là những đoạn nội dung được tạo ra cho một nhà quảng cáo hay nhà tiếp thị với thông điệp có thể làm mọi người tin rằng đó chính là quan điểm, niềm tin hay trải nghiệm của người sáng tạo nội dung hoặc người chứng thực.

Hoạt động tài trợ là các đoạn nội dung do bên thứ ba hỗ trợ tài chính toàn phần hoặc một phần. Hoạt động tài trợ thường quảng bá cho thương hiệu, thông điệp hoặc sản phẩm của bên thứ ba nhưng không trực tiếp lồng ghép thương hiệu, thông điệp hoặc sản phẩm đó vào nội dung.

Xin lưu ý rằng luật áp dụng với bạn có thể định nghĩa về nội dung được trả tiền để quảng cáo theo cách khác. Người sáng tạo và các thương hiệu có trách nhiệm hiểu rõ và tuân thủ đầy đủ những nghĩa vụ pháp lý theo khu vực tài phán của họ về việc phải công bố về nội dung được trả tiền để quảng cáo trong nội dung của họ. Nghĩa vụ pháp lý có thể bao gồm thời điểm và cách thức công bố cũng như việc công bố cho ai.
Tôi có phải thông báo cho YouTube nếu có video chứa nội dung được trả tiền để lồng ghép sản phẩm, thông tin chứng thực hay mối quan hệ thương mại khác hay không?
Nếu nội dung của bạn có nội dung được trả tiền để lồng ghép sản phẩm, thông tin chứng thực hay mối quan hệ thương mại khác, bạn phải thông báo cho YouTube để được hỗ trợ công bố thông tin với người dùng. Xin lưu ý rằng bạn có thể có các nghĩa vụ khác nữa tùy thuộc vào những luật áp dụng tại khu vực tài phán của bạn. Nếu bạn không tuân thủ những nghĩa vụ này thì chúng tôi có thể áp dụng biện pháp xử lý đối với nội dung hoặc tài khoản của bạn. Để thông báo cho YouTube, hãy làm như sau:
 1. Đăng nhập vào YouTube Studio trên máy tính.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn mục Nội dung.
 3. Nhấp vào video mà bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Chọn Tùy chọn khác
 5. Chọn hộp bên cạnh mục “Video của tôi có chứa nội dung được trả tiền để quảng cáo như nội dung lồng ghép sản phẩm, các hoạt động tài trợ hoặc việc chứng thực sản phẩm”.
 6. Chọn LƯU.

Để biết lý do bạn cần phải thông báo cho YouTube, hãy chuyển đến phần Điều gì xảy ra khi tôi chọn hộp "Video này chứa nội dung được trả tiền để quảng cáo, chẳng hạn như việc lồng ghép sản phẩm, các hoạt động tài trợ, hoặc việc chứng thực sản phẩm"?

Điều gì xảy ra khi tôi chọn hộp "Video này chứa nội dung được trả tiền để quảng cáo, chẳng hạn như việc lồng ghép sản phẩm, các hoạt động tài trợ, hoặc việc chứng thực sản phẩm"?
Việc bạn đánh dấu vào hộp "video chứa nội dung được trả tiền để quảng cáo" bên dưới phần "Khai báo nội dung" trong phần Cài đặt nâng cao sẽ giúp chúng tôi duy trì trải nghiệm tuyệt vời cho người xem.
Chúng tôi sẽ vẫn chạy quảng cáo trên những video này. Khi bạn thông báo cho chúng tôi rằng video chứa quảng cáo trả phí, chúng tôi có thể thay quảng cáo xung đột với đối tác thương hiệu của bạn bằng một quảng cáo thay thế. Ngoài ra, khi bạn thông báo cho chúng tôi, chúng tôi sẽ loại bỏ video của bạn khỏi ứng dụng YouTube cho Trẻ em theo các chính sách hiện tại của chúng tôi.
YouTube có tiếp tục chạy quảng cáo trên những video này hay không?
Có, YouTube vẫn sẽ chạy quảng cáo trên những video này.
 
Đôi lúc, nhằm bảo vệ giá trị mà chúng tôi cung cấp cho nhà quảng cáo, chúng tôi có thể thay thế một quảng cáo có điểm mâu thuẫn với quảng cáo từ đối tác thương hiệu của bạn bằng một quảng cáo khác trên những video có nội dung được trả tiền để quảng cáo.
 
Ví dụ: Nếu bạn đăng tải một video có đề cập đến thương hiệu và nội dung lồng ghép sản phẩm của Công ty A, thì việc bán không gian quảng cáo xung quanh video đó cho Công ty B sẽ là điều không hợp lý.
Tôi có cần phải thông báo cho ai khác về mọi mối quan hệ thương mại có liên quan đến video của tôi không?
Có thể bạn cần phải thông báo. Các khu vực tài phán khác nhau có các yêu cầu khác nhau đối với người sáng tạo và thương hiệu liên quan đến nội dung được trả tiền để quảng cáo. 
 
Khi nội dung của bạn có nội dung được trả tiền để quảng cáo, một số khu vực tài phán và đối tác thương hiệu yêu cầu bạn thông báo cho người xem về mọi mối quan hệ thương mại có thể đã ảnh hưởng hoặc đóng góp cho nội dung của bạn. Bạn có trách nhiệm kiểm tra và tuân thủ pháp luật cũng như các quy định có áp dụng cho bạn và có liên quan đến nội dung được trả tiền để quảng cáo. Hãy xem các tài nguyên khác bên dưới.
Có tính năng nào giúp tôi thông báo cho người xem về nội dung được trả tiền để quảng cáo trong video của mình hay không?

Có. Bất cứ khi nào bạn đánh dấu video của mình có chứa nội dung được trả tiền để quảng cáo, chúng tôi sẽ tự động hiển thị một dòng công bố thông tin với người xem trong 20 giây đầu tiên của video. Dòng công bố này sẽ giúp người xem biết rằng video có chứa nội dung được trả tiền để quảng cáo. 

Xin lưu ý rằng ở các khu vực tài phán khác nhau, những yêu cầu đối với người sáng tạo và thương hiệu liên quan đến nội dung được trả tiền để quảng cáo cũng khác nhau và có thể bạn phải đáp ứng thêm yêu cầu khác. Do vậy, hãy nhớ kiểm tra và tuân thủ các luật hiện hành. 

Như vậy nghĩa là tôi có thể chèn các quảng cáo dạng video (đầu video, giữa video và cuối video) vào video của mình phải không?
Không. Chính sách quảng cáo của YouTube không cho phép bạn chèn hoặc lồng ghép những quảng cáo dạng video do nhà quảng cáo tạo và cung cấp hoặc các quảng cáo thương mại khác vào nội dung của bạn – nơi mà YouTube cũng cung cấp những định dạng quảng cáo tương tự. 
 
Nếu có một nhà quảng cáo quan tâm đến việc phát quảng cáo chỉ trên nội dung của bạn, hãy làm việc với người quản lý đối tác của bạn để thực hiện việc này. Xem thêm thông tin về chính sách đối với nội dung có lồng ghép hoạt động tài trợ của bên thứ ba.
 
Chính sách này không áp dụng cho những video do thương hiệu tạo ra hoặc video dành cho thương hiệu và được tải lên kênh YouTube của thương hiệu đó. 
Trước hoặc sau video, tôi có thể sử dụng thẻ tiêu đề có tên thương hiệu và thông tin sản phẩm của nhà tiếp thị hoặc nhà tài trợ hay không?
Có. Chúng tôi cho phép sử dụng thẻ tiêu đề và thẻ kết thúc tĩnh trên video có nội dung được trả tiền để quảng cáo. Trong những thẻ này, bạn có thể thêm đồ họa, biểu trưng và thương hiệu sản phẩm của nhà tài trợ hoặc nhà tiếp thị.
 • Thẻ tiêu đề: Có thời lượng 5 giây trở xuống và ở dạng tĩnh. Nếu đặt ở đầu video (thời điểm 0:01 giây) thì thẻ tiêu đề phải có đồng thương hiệu với tên hoặc biểu trưng của người sáng tạo.
 • Thẻ kết thúc: Được chèn trong 30 giây cuối video và phải ở dạng tĩnh. 
Tài nguyên khác
Để biết thêm thông tin, chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên tham khảo các tài nguyên pháp lý của địa phương bạn, chẳng hạn như Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) của Hoa Kỳ, Ủy ban Thực thi quảng cáo (CAP) của Vương quốc Anh, Tổng cục Cạnh tranh, Tiêu dùng và Trấn áp gian lận (DGCCRF) của Pháp, các cơ quan truyền thông Medienanstalten của Đức hoặc Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc (KFTC).
Thông tin trình bày trong bài viết này trên Trung tâm trợ giúp không phải là ý kiến tư vấn pháp lý. Bài viết này chỉ nhằm mục đích tham khảo để bạn có thể kiểm tra với đại diện pháp lý của mình.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?