Betald produktplacering och produktstöd

Obs! Den här artikeln uppdaterades 5 december för att förtydliga och understryka att betald produktplacering eller rekommendation av en vara eller tjänst krävs för att uppfylla Googles annonspolicyer. Innehåll som bryter mot riktlinjerna i annonspolicyerna riskerar att tas bort från YouTube, och upprepade överträdelser kan leda till åtgärder på kanalnivå. 

Du kan lägga till betalda produktplaceringar, produktstöd eller annat innehåll i videon som du måste informera tittarna om (”Betald marknadsföring”). I så fall meddelar du YouTube om det genom att markera rutan Videon innehåller betald marknadsföring i Avancerade inställningar genom att följa anvisningarna nedan.

All betald marknadsföring måste följa YouTubes annonspolicy.  Innehållsskapare och varumärken ansvarar dessutom för att vara införstådda med och följa de juridiska skyldigheterna att informera om betald marknadsföring i innehållet. Det innefattar när och hur de informerar, och vem de ska informera, så tänk på att granska och följa dina juridiska skyldigheter.

Vad har ändrats?
Vi har inte gjort några ändringar i YouTubes policy för betald marknadsföring.
Vi erbjuder en extrafunktion för att informera om betald marknadsföring. Med den meddelar innehållsskapare när tittarna tittar på innehåll med betald marknadsföring.
Vad menar vi med betald produktplacering och produktstöd?

Betald produktplacering kan beskrivas som bitar av innehåll som skapas för en tredje part och/eller när tredje parts varumärke, meddelande eller produkt är integrerad i innehållet.

Produktstöd är bitar av innehåll som skapas för en annonsör eller marknadsförare. De innehåller ett meddelande som det är sannolikt att konsumenterna tror reflekterar innehållsskaparens eller produktstödjarens åsikter, övertygelser eller upplevelser.

Tänk på att de lagar som du är skyldig att följa kan definiera betald produktplacering och produktstöd på andra sätt. Innehållsskapare och varumärken ansvarar för att vara införstådda med och följa de juridiska skyldigheterna att informera om betald marknadsföring i innehållet i enlighet med sin jurisdiktion. Det innefattar när och hur de informerar, och vem de ska informera.
Måste jag meddela YouTube om en video har betald produktplacering, produktstöd eller andra marknadsföringsrelationer?
Ja. Precis som tidigare meddelar du YouTube genom att markera rutan Videon innehåller betald marknadsföring under Innehållsdeklaration i Avancerade inställningar. Gör så här:
 1. På en dator loggar du in på YouTube.
 2. Öppna Videohanteraren genom att klicka på kontoikonen > Studio > Videohanteraren.
 3. Välj Redigera bredvid videon.
 4. Under videon väljer du fliken Avancerade inställningar
 5. Öppna avsnittet Innehållsdeklaration och markera rutan Videon innehåller betald marknadsföring, till exempel betald produktplacering, sponsring eller produktstöd.

Läs mer om varför du måste meddela YouTube i avsnittet Vad händer när jag markerar rutan Innehållsdeklaration.".

Vad händer när jag markerar rutan Innehållsdeklaration?
Genom att markera rutan Videon innehåller betald marknadsföring i avsnittet Innehållsdeklaration i Avancerade inställningar bidrar du till en bra tittarupplevelse.
Vi fortsätter visa annonser med de här videorna. När du meddelar oss att en video innehåller betald marknadsföring kan vi byta ut en annons som strider mot din varumärkespartner mot en alternativ annons. Dessutom tar vi bort videon från appen YouTube för barn i enlighet med vår befintliga policy.
Kommer YouTube att fortsätta visa annonser med de här videorna?
Ja, YouTube fortsätter visa annonser med de här videorna.
I vissa fall byter vi ut en annons som strider mot din varumärkespartner mot en alternativ annons för att skydda det värde vi erbjuder annonsörer med betald marknadsföring.
Tänk dig till exempel att du laddar upp en video som innehåller referenser till varumärken och produktplacering för bilföretag A. Då skulle det innebära en konflikt om vi sålde annonsutrymme runt videon till bilföretag B.
Måste jag meddela någon annan om marknadsföringen i min video?
Det kan bli aktuellt. Olika jurisdiktioner har olika krav på innehållsskapare som använder sig av betald marknadsföring. 
Om ditt innehåll har betald marknadsföring kräver vissa jurisdiktioner och varumärkespartner att du informerar tittarna om alla marknadsföringsrelationer som på något sätt kan ha påverkat eller bidragit till innehållet. Du ansvarar för att granska och följa de lagar och bestämmelser om innehåll med betald marknadsföring som gäller dig. Ytterligare resurser finns nedan.
Finns det en funktion som kan hjälpa mig informera tittarna om betald marknadsföring i mina videor?

Ja. Extrafunktionen för innehållsskapare. Meddelandet till tittarna visas som en textöverlagring under videons första sekunder.

Du måste inte ladda upp en ny video för att lägga till informationen om betald marknadsföring – du kan också lägga till den i befintliga videor. Du behöver heller inte oroa dig för att statistiken ändras om du lägger till informationen i en befintlig video. 

Så här använder du funktionen för att informera om betald marknadsföring:

 1. Följ stegen ovan för nya och befintliga videor med betald marknadsföring och markera rutan Videon innehåller betald marknadsföring.
 2. Du ser även en kryssruta där det står Hjälp mig informera tittarna om betald marknadsföring genom att lägga till ett meddelande om detta i videon. Ytterligare meddelanden för videon kan krävas enligt gällande lagar.
 3. Markera rutan om du vill lägga till textmeddelandet Innehåller betald marknadsföring i videon. Det visas i tio sekunder. 
 4. Tittarna ser meddelandet när de börjar titta på videon på en dator eller den senaste versionen av YouTube för mobilen.

Obs! Tänk på att kraven på innehållsskapare och varumärken som ägnar sig åt betald marknadsföring varierar mellan olika jurisdiktioner. Det kan innebära att det inte räcker att informera om betald marknadsföring. Därför är det viktigt att du kontrollerar och följer tillämpliga lagar. 

Betyder det att jag kan kopiera in videoannonser (förannonser, mellanannonser och efterannonser) i mina videor?
Nej. Enligt YouTubes annonspolicy får du inte kopiera in videoannonser som skapas och tillhandahålls av annonsörer i ditt innehåll, eller i reklamavbrott för vilka YouTube erbjuder liknande format. Om du känner till en annonsör som är intresserad av att visa annonser i ditt innehåll kan din partneransvariga hjälpa dig med transaktionen. Mer information finns i våra policyer för inbäddad tredjepartssponsring.
Den här policyn gäller inte för videor som skapas av eller för varumärken och laddas upp på varumärkets YouTube-kanal. 
Kan jag använda en introskärm innan eller efter videon med annonsörens eller sponsorns varumärkesnamn och produktinformation?
Ja. Vi tillåter statiska introskärmar och eftertext när det finns betald produktplacering eller produktstöd. Syftet ska vara att informera om sponsorrelationen eller om bidrag till innehållet från sponsorn eller marknadsföraren. Introskärmar och eftertexter får vara grafiska och kan innehålla sponsorns eller marknadsförarens logotyp och produktvarumärkning.
 • Introskärmar: Högst fem sekunder och statiska. Om de placeras i början av en video (0:01 sekunder) måste de innehålla medskaparens namn/logotyp.
 • Eftertexter: Placeras under videons sista 30 sekunder och måste vara statiska. 
Är informationsfunktionen och statiska introskärmar tillgängliga för alla användare?
Ja. Funktionen för att informera om betald marknadsföring och statiska introskärmar är tillgängliga för alla användare. Du kan dessutom redigera videon. Du kanske vill överväga att använda dessa funktioner för att hjälpa tittarna förstå att de tittar på innehåll med betald marknadsföring.
Ytterligare resurser
Mer information finns i lokala juridiska resurser, till exempel Federal Trade Commission (FTC) i USA, Committee of Advertising Practice (CAP) i Storbritannien, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) i Frankrike eller Medienanstalten i Tyskland.
 
Uppgifterna i den här artikeln i hjälpcentret är inte juridisk rådgivning. Den är endast avsedd som information, så kontakta gärna ditt juridiska ombud.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?