Lägg till betalda produktplaceringar, sponsring och produktstöd

Obs! Den här artikeln uppdaterades i augusti 2020 för att alla videor som har markerats med betald marknadsföring ska visa ett meddelande som informerar om detta från och med september 2020.

Du kan ta med betalda produktplaceringar, produktstöd, sponsring eller annat innehåll som kräver att du informerar tittarna om det i dina videor. 

Om du väljer att ta med något av ovanstående måste du informera oss genom att markera rutan för betald marknadsföring i videouppgifterna. Se anvisningarna nedan.

All betald marknadsföring måste följa våra annonspolicyer. Du och de varumärken du samarbetar med ansvarar för att vara införstådda med och följa de lokala och juridiska skyldigheterna att informera om betald marknadsföring i innehållet. En del av skyldigheterna innefattar när och hur ni ska informera och vem ni ska informera.

Vad har ändrats?
Alla videor som har markerats att innehålla betald marknadsföring visar ett meddelande som informerar om detta. 
Vad menar vi med betalda produktplaceringar, sponsring och produktstöd?

Betalda produktplaceringar är delar av innehåll som skapas för en tredje part mot ersättning eller där tredje partens varumärke, budskap eller produkt integreras direkt i innehållet.

Produktstöd är innehåll som skapas för en annonsör eller marknadsförare. De innehåller ett budskap som det är sannolikt att konsumenterna tror reflekterar kreatörens eller produktstödjarens åsikter, övertygelser eller upplevelser.

Sponsring är  innehåll som har finansierats helt eller delvis av en tredje part. Sponsring marknadsför vanligen tredje partens varumärke, budskap eller produkt utan att integrera varumärket, budskapet eller produkten direkt i innehållet.

Tänk på att de lagar du är skyldig att följa kan definiera betald marknadsföring på annat sätt. Kreatörer och varumärken ansvarar för att vara införstådda med och följa de juridiska skyldigheterna att informera om innehållet i enlighet med sitt rättskipningsområde. Juridiska skyldigheter kan innefatta när och hur de informerar, och vem de ska informera.
Måste jag meddela YouTube om en video har betald produktplacering, produktstöd eller andra marknadsföringsrelationer?
Om innehållet har betald produktplacering, produktstöd eller annan marknadsföringsrelation ska du meddela YouTube så vi kan meddela användarna. Tänk på att du kan ha fler skyldigheter beroende på vilka lagar som gäller i ditt rättskipningsområde. Om du inte uppfyller skyldigheterna kan vi komma att vidta åtgärder mot ditt innehåll eller konto. Meddela YouTube:
  1. Logga in på YouTube Studio på en dator.
  2. Välj Videor i avsnittet till vänster.
  3. Klicka på videon du vill redigera.
  4. Välj Fler alternativ
  5. Kryssa i rutan bredvid Videon innehåller betald marknadsföring, till exempel produktplacering, sponsring eller produktstöd.
  6. Välj SPARA.

Information om varför du måste meddela YouTube finns i avsnittet Vad händer om jag markerar rutan Den här videon innehåller betald marknadsföring, till exempel betald produktplacering, sponsring eller produktstöd?.

Vad händer om jag markerar rutan Den här videon innehåller betald marknadsföring, till exempel betald produktplacering, sponsring eller produktstöd?
Genom att markera rutan Videon innehåller betald marknadsföring i avsnittet Innehållsdeklaration i Avancerade inställningar bidrar du till en bra tittarupplevelse.
Vi fortsätter visa annonser med de här videorna. När du meddelar oss att en video innehåller betald marknadsföring kan vi byta ut en annons som strider mot din varumärkespartner mot en alternativ annons. Dessutom tar vi bort videon från appen YouTube Kids i enlighet med vår befintliga policy.
Kommer YouTube att fortsätta visa annonser med de här videorna?
Ja, YouTube fortsätter visa annonser med de här videorna.
 
Ibland kan vi byta ut en annons som strider mot din varumärkespartner mot en alternativ annons i videor med betald marknadsföring för att skydda det värde vi erbjuder annonsörer.
 
Om du till exempel laddar upp en video som innehåller referenser till och produktplacering för Företag A så vore det ologiskt att sälja annonsutrymme i videon till Företag B.
Måste jag meddela någon annan om marknadsföringen i min video?
Det kan bli aktuellt. Olika rättskipningsområden har olika krav på kreatörer och varumärken som använder sig av betald marknadsföring. 
 
Om ditt innehåll har betald marknadsföring kräver vissa rättskipningsområden och varumärkespartner att du informerar tittarna om alla marknadsföringsrelationer som på något sätt kan ha påverkat eller bidragit till innehållet. Du ansvarar för att granska och följa de lagar och bestämmelser om innehåll med betald marknadsföring som gäller dig. Se fler resurser nedan.
Finns det en funktion som kan hjälpa mig informera tittarna om betald marknadsföring i mina videor?

Ja. I alla videor som har markerats innehålla betald marknadsföring visas automatiskt ett meddelande om detta under de första 20 sekunderna av videon. Meddelandet informerar tittaren om att videon innehåller betald marknadsföring. 

Tänk på att olika rättskipningsområden har olika krav på kreatörer och varumärken som använder sig av betald marknadsföring. Det kan innebära att du behöver göra mer, så kom ihåg att kolla upp och följa de lagar som gäller dig. 

Betyder det att jag kan kopiera in videoannonser (preroll-, midroll- och postroll-annonser) i mina videor?
Nej. Enligt YouTubes annonspolicy får du inte kopiera in videoannonser som skapas och tillhandahålls av annonsörer i ditt innehåll, eller i reklamavbrott för vilka YouTube erbjuder liknande format. 
 
Om någon av dina annonsörer vill visa annonser mot just ditt innehåll kan du ta kontakt med din partneransvariga för att ordna det. Mer information finns i våra policyer för inbäddad tredjepartssponsring.
 
Den här policyn gäller inte för videor som skapas av eller för varumärken och laddas upp på varumärkets YouTube-kanal. 
Kan jag använda en introskärm innan eller efter videon med annonsörens eller sponsorns varumärkesnamn och produktinformation?
Ja. Vi tillåter statiska introskärmar och eftertext när det finns betald marknadsföring. Introskärmar och eftertext får vara grafiska och kan innehålla sponsorns eller marknadsförarens logotyp och produktvarumärkning.
  • Introskärmar: Högst fem sekunder och statiska. Om de placeras i början av en video (0:01 sekunder) måste de innehålla medskaparens namn eller logotyp.
  • Eftertexter: Placeras under videons sista 30 sekunder och måste vara statiska. 
Fler resurser
Mer information finns i lokala juridiska resurser, till exempel Federal Trade Commission (FTC) i USA, Committee of Advertising Practice (CAP) i Storbritannien, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) i Frankrike ellerMedienanstalten i Tyskland.
Uppgifterna i den här artikeln i hjälpcentret är inte juridisk rådgivning. Artikeln är endast avsedd som information, så kontakta gärna ditt juridiska ombud.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?