Pridanie platených umiestnení produktov, sponzorstiev a odporúčaní

Poznámka: Tento článok bol aktualizovaný v januári 2021 a uvádza zoznam výrobkov a služieb, pri ktorých by ste nemali zahŕňať platené promá.

Do svojich videí môžete zahrnúť platené umiestnenia produktov, odporúčania, sponzorstvá alebo iný obsah, ktorý vyžaduje sprístupnenie informácií divákom. 

Ak sa rozhodnete zahrnúť ktorúkoľvek z uvedených možností, musíte nás o tom informovať výberom políčka plateného proma v podrobnostiach videa. Pozrite si pokyny nižšie.

Všetky platené promá musia dodržiavať naše pravidlá reklamy a pokyny pre komunitu. Za porozumenie a dodržiavanie miestnych a zákonných povinností sprístupňovať v obsahu informácie o platenom prome nesiete zodpovednosť vy a značky. Medzi tieto povinnosti patrí to, kedy, ako a pre koho tieto informácie sprístupniť.

Kde nezahŕňať platené umiestnenia produktov, sponzorstvá a odporúčania

Dodržiavanie našich pravidiel reklamy znamená, že vo svojom obsahu nemôžete zahŕňať platené promá nasledujúcich výrobkov a služieb:

 • nelegálne výrobky alebo služby;
 • sex alebo eskortné služby;
 • obsah pre dospelých;
 • nevesty na objednávku;
 • rekreačné drogy;
 • lieky bez lekárskeho predpisu;
 • online hazardné weby, ktoré zatiaľ neprešli kontrolou Googlom alebo službou YouTube;
 • služby zamerané na podvádzanie na skúškach alebo testoch;
 • hackovanie, phishing alebo spyware;
 • výbušniny;
 • podvodné alebo zavádzajúce firmy.

Tieto pravidlá sa vzťahujú na videá, popisy videí, komentáre, priame prenosy a ostatné služby či funkcie na YouTube. Tento zoznam nie je úplný. Ak si myslíte, že by váš obsah mohol porušovať tieto pravidlá, neuverejňujte ho. 

Príklady

Tu je niekoľko príkladov obsahu, ktorý na YouTube nepovoľujeme:

 • platené promo služieb písania akademických prác;
 • platené promo webu, ktorý predáva falošné pasy alebo uvádza pokyny na falšovanie oficiálnych dokumentov;
 • platené promo softvéru, ktorý generuje falošné čísla kreditných kariet;
 • platené promo internetovej lekárne predávajúcej regulované lieky bez lekárskeho predpisu.

Čo sa stane, ak váš obsah porušuje tieto pravidlá

Ak váš obsah porušuje tieto pravidlá, odstránime ho a budeme vás o tom informovať e‑mailom. Ak ste naše pokyny pre komunitu porušili prvýkrát, dostanete upozornenie bez sankcie pre váš kanál. Ak nie, váš kanál dostane sankciu. Ak dostanete tri sankcie, váš kanál bude zrušený. Prečítajte si viac o našom systéme sankcií.

Okrem toho môžeme obsah obmedziť podľa veku, ak propagovaný výrobok alebo služba nie sú vhodné pre všetky vekové kategórie.

Čo máme na mysli, keď hovoríme o platených umiestneniach produktov, sponzorstvách a odporúčaniach?

Platené umiestnenia produktov sú časti obsahu, ktoré sú vytvorené pre tretiu stranu za odplatu. V tomto obsahu je tiež priamo integrovaná značka, reklamné posolstvo alebo produkt tretej strany.

Odporúčania sú obsah vytvorený pre inzerenta s reklamným posolstvom, ktoré budú používatelia pravdepodobne považovať za vyjadrenie názorov autora obsahu.

Sponzorstvá sú časti obsahu, ktoré boli plne alebo čiastočne financované treťou stranou. Sponzorstvá zvyčajne propagujú značku, reklamné posolstvo alebo produkt tretej strany bez ich integrácie priamo do obsahu.

Upozorňujeme, že pre vás platné právne predpisy môžu platené promá definovať inak. Za porozumenie zákonným povinnostiam týkajúcim sa sprístupnenia informácií o platenom prome v obsahu a ich dodržiavanie podľa príslušnej jurisdikcie nesú zodpovednosť autori a značky. Medzi zákonné povinnosti môže patriť to, kedy, ako a pre koho tieto informácie sprístupniť.

Autori a značky by mali zároveň vedieť, či podľa príslušných miestnych právnych predpisov konkrétne typy platených prom sú alebo nie sú povolené. Napríklad podľa smernice o audiovizuálnych mediálnych službách môžu byť v Spojenom kráľovstve a Európskej únii pri niektorých videách klasifikovaných ako detské programy zakázané sponzorstvá alebo platené umiestnenia produktov.
Musím YouTube upozorniť, ak video obsahuje platené umiestnenie produktu, odporúčanie alebo iný komerčný vzťah?
Ak má váš obsah platené umiestnenie produktu, odporúčanie alebo iný komerčný vzťah, musíte na to YouTube upozorniť, aby sme mohli sprístupniť informácie používateľom. Upozorňujeme, že v závislosti od právnych predpisov vo vašej jurisdikcii môžete mať ďalšie povinnosti. Ak tieto povinnosti nedodržíte, môžeme podniknúť kroky proti vášmu obsahu alebo účtu. Ak chcete YouTube na niečo upozorniť:
 1. V počítači sa prihláste do Štúdia YouTube.
 2. V sekcii vľavo vyberte Obsah.
 3. Kliknite na video, ktoré chcete upraviť.
 4. Vyberte Ďalšie možnosti
 5. Začiarknite políčko vedľa možnosti „Moje video obsahuje platené promo, ako je umiestňovanie produktov, sponzorstvo alebo odporúčanie“.
 6. Vyberte ULOŽIŤ.

Viac sa dozviete v sekcii Čo sa stane, keď začiarknem políčko „Moje video obsahuje platené promo, ako je umiestňovanie produktov, sponzorstvo alebo odporúčanie“?.

Čo sa stane, keď začiarknem políčko „Moje video obsahuje platené promo, ako je umiestňovanie produktov, sponzorstvo alebo odporúčanie“?
Keď pod Vyhlásením o obsahu v sekcii Rozšírené nastavenia začiarknete políčko „video obsahuje platené promo“, pomôžete nám udržať skvelý dojem diváka.
V týchto videách budeme aj naďalej zobrazovať reklamy. Keď nám dáte vedieť, že video obsahuje platené promo, môžeme reklamu, ktorá je v rozpore s vašou partnerskou značkou, nahradiť alternatívnou reklamou. Keď nám dáte vedieť, vaše video odstránime z aplikácie YouTube Kids v súlade s našimi existujúcimi pravidlami.
Bude YouTube aj naďalej zobrazovať reklamy v týchto videách?
Áno, YouTube bude naďalej zobrazovať reklamy v týchto videách.
 
Niekedy môžeme vo videách s platenými promami nahradiť reklamu, ktorá je v rozpore s reklamou vašej partnerskej značky, inou reklamou. Týmto nahradením chránime hodnotu, ktorú ponúkame inzerentom.
 
Ak napríklad nahráte video, ktoré sa zmieňuje o značke a umiestňuje produkty spoločnosti A, pre spoločnosť B nebude mať zmysel predaj reklamného priestoru v blízkosti tohto videa.
Musím upozorniť aj niekoho iného na komerčné vzťahy spojené s mojím videom?
Je to možné. Rôzne jurisdikcie majú rôzne požiadavky na autorov a značky zapojené do procesu plateného proma. 
 
Ak váš obsah zahŕňa platené promo, niektoré jurisdikcie a partnerské značky vyžadujú, aby ste divákov informovali o akomkoľvek komerčnom vzťahu, ktorý váš obsah ovplyvnil. Vašou povinnosťou je oboznámiť sa so zákonmi a predpismi týkajúcimi sa obsahu s plateným promom, ktoré sa na vás vzťahujú, a dodržiavať ich. Nižšie si pozrite viac zdrojov.
Existuje funkcia, ktorá mi pomôže informovať divákov o platenom prome v mojich videách?

Áno. Vždy, keď označíte svoje video ako platené promo, automaticky zobrazíme divákom na začiatku videa na 10 sekúnd správu s informáciami. Tá divákov upozorní, že video obsahuje platené promá. 

Upozorňujeme, že rôzne jurisdikcie majú rozličné požiadavky platné pre autorov a značky zapojené do plateného proma, podľa ktorých môžete mať ďalšie povinnosti. Nezabudnite sa preto oboznámiť s príslušnými právnymi predpismi a dodržiavať ich. 

Znamená to, že môžem videoreklamy (na začiatku, uprostred a na konci videa) nahrávať priamo do videí?
Nie. Pravidlá reklamy služby YouTube nepovoľujú nahrávanie ani vkladanie videoreklám vytvorených a dodaných inzerentom alebo iných komerčných prestávok priamo do vášho obsahu. 
 
Ak máte inzerenta, ktorý má záujem zobrazovať reklamy konkrétne vo vašom obsahu, spolupracujte so svojím manažérom pre partnerov. Pozrite si ďalšie informácie o našich pravidlách pre vložené sponzorstvá tretích strán.
 
Tieto pravidlá sa netýkajú videí vytvorených značkami alebo pre značky ani videí nahraných do kanála na YouTube danej značky. 
Môžem použiť úvodnú vizitku pred videom alebo po ňom s názvom značky a informáciami o výrobku marketingového špecialistu alebo sponzora?
Áno. Povoľujeme statické úvodné vizitky a koncové karty, ak ide o platené promo. Tieto úvodné vizitky alebo koncové karty môžu byť grafické a môžu obsahovať logo a produktovú značku sponzora alebo marketingového špecialistu.
 • Úvodné vizitky: musia byť dlhé maximálne 5 sekúnd a byť statické. Ak sú umiestnené na začiatku videa (0:01 s), na vizitke musí byť uvedené aj meno alebo logo autora.
 • Koncové karty: musia byť umiestnené v rámci posledných 30 sekúnd videa a byť statické. 
Ďalšie zdroje
V súvislosti s ďalšími informáciami vám odporúčame pravidelne sledovať miestne právne zdroje, ako napríklad Federal Trade Commission (FTC) v Spojených štátoch, Committee of Advertising Practice (CAP) v Spojenom kráľovstve, Directorate General for Competition, Consumer Affairs and Fraud Prevention (DGCCRF) vo Francúzsku a mediálne úrady Medienanstalten v Nemecku či Korea Fair Trade Commission (KFTC) v Kórei.
Informácie uvedené v tomto článku centra pomoci nepredstavujú právne poradenstvo. Poskytujeme ich len na informačné účely. Poradiť sa môžete so svojím právnym zástupcom.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false