Platené umiestnenie produktu a odporúčania

Poznámka: Tento článok bol 5. decembra aktualizovaný, aby bol jasnejší a aby sme zdôraznili, že platené umiestnenia produktov a odporúčania tovarov alebo služieb musia byť v súlade s pravidlami Googlu pre reklamy. Obsahu, ktorý tieto pravidlá reklamy porušuje, hrozí odstránenie zo služby YouTube a opakované porušenie pravidiel môže viesť k opatreniam na úrovni kanála. 

Do svojho videoobsahu môžete zahrnúť platené umiestnenia produktov, odporúčania alebo iný obsah, ktorý vyžaduje vyhlásenie o sprístupnení informácií divákom („platené promo“). Ak tak urobíte, vyžadujeme, aby ste upozornili spoločnosť YouTube začiarknutím políčka „video obsahuje platené promo“ v Rozšírených nastaveniach, ako je uvedené v pokynoch nižšie.

Každé platené promo musí spĺňať naše pravidlá pre reklamy.  Navyše, za porozumenie zákonným povinnostiam týkajúcim sa sprístupnenia informácií o platenom prome (vrátane toho, kedy, ako a pre koho tieto informácie sprístupniť) v obsahu a ich dodržiavanie nesú zodpovednosť autori a značky (preto si nezabudnite overiť a dodržať svoje zákonné povinnosti).

Čo sa zmenilo?
V dlhodobo platných pravidlách pre platené promo nedošlo k žiadnym zmenám.
Teraz ponúkame dodatočnú funkciu sprístupnenia informácií o platenom prome, ktorú môžu autori využiť ako pomôcku pri informovaní divákov, keď pozerajú obsah s plateným promom.
Čo máme na mysli, keď hovoríme o platených umiestneniach produktov a odporúčaniach?

Platené umiestnenie produktu môžeme definovať ako obsah, ktorý je vytvorený pre tretiu stranu za odplatu alebo ktorý obsahuje značku, posolstvo alebo produkt tretej strany priamo integrovaný do obsahu.

Odporúčania môžeme definovať ako obsah vytvorený pre inzerenta alebo marketingového špecialistu, ktorý obsahuje reklamné posolstvo, v prípade ktorého zákazníci pravdepodobne uveria, že odráža názory, presvedčenia alebo skúsenosti tvorcu obsahu či odporúčajúcej osoby.

Upozorňujeme, že zákon, ktorý platí pre vás, môže platené umiestnenia produktov a odporúčania definovať inak. Za porozumenie zákonným povinnostiam týkajúcim sa sprístupnenia informácií o platenom prome (vrátane toho, kedy, ako a pre koho tieto informácie sprístupniť) v obsahu a ich dodržiavanie podľa príslušnej jurisdikcie nesú zodpovednosť autori a značky (preto si nezabudnite overiť a dodržať svoje zákonné povinnosti).
Musím upozorniť spoločnosť YouTube, ak video obsahuje platené umiestnenie produktu, odporúčanie alebo iný komerčný vzťah?
Áno. YouTube musíte tak ako doteraz upozorniť začiarknutím políčka „video obsahuje platené promo“ v časti „Vyhlásenie o obsahu“ v rozšírených nastaveniach. Tu je postup:
 1. V počítači sa prihláste na YouTube.
 2. Kliknutím na ikonu účtu > Štúdio pre autorov > Správca videí prejdite do Správcu videí.
 3. Vyberte položku Upraviť vedľa videa.
 4. Pod videom vyberte kartu Rozšírené nastavenia
 5. Prejdite do časti Vyhlásenie o obsahu a začiarknite políčko Video obsahuje platené promo, ako je napríklad platené umiestnenie produktu, sponzorstvo alebo odporúčanie.

Informácie o tom, prečo treba upozorniť YouTube, nájdete v časti Čo sa stane, keď začiarknem políčko Vyhlásenie o obsahu?

Čo sa stane, keď začiarknem políčko Vyhlásenie o obsahu?
Keď pod Vyhlásením o obsahu v Rozšírených nastaveniach začiarknete políčko „video obsahuje platené promo“, pomáhate nám udržať skvelý dojem diváka.
V týchto videách budeme aj naďalej zobrazovať reklamy. Keď nás upozorníte, že video obsahuje platené promo, môžeme alternatívnou reklamou nahradiť reklamu, ktorá je v rozpore s vaším značkovým partnerom. Navyše, keď nás na túto skutočnosť upozorníte, v súlade s našimi existujúcimi pravidlami odstránime vaše video z aplikácie YouTube pre deti.
Bude služba YouTube aj naďalej zobrazovať reklamy v týchto videách?
Áno, služba YouTube bude naďalej zobrazovať reklamy v týchto videách.
V niektorých prípadoch môžeme ako ochranu hodnoty, ktorú inzerentom ponúkame, vo videách s plateným promom nahradiť alternatívnou reklamou takú reklamu, ktorá je v rozpore s vaším značkovým partnerom.
Ak napríklad nahráte video, ktoré uvádza značku a umiestňuje produkty automobilovej spoločnosti A, bude to pre automobilovú spoločnosť B predstavovať konflikt pri predaji reklamného priestoru v blízkosti tohto videa.
Musím upozorniť aj niekoho iného na komerčné vzťahy spojené s mojím videom?
Je to možné. Rôzne jurisdikcie majú rôzne požiadavky na autorov a značky zapojené do procesu plateného proma. 
Ak váš obsah zahŕňa platené promo, niektoré jurisdikcie a značkoví partneri vyžadujú, aby ste divákov informovali o akomkoľvek komerčnom vzťahu, ktorý ovplyvnil alebo prispel k vášmu obsahu – či už po redakčnej alebo finančnej stránke. Vašou povinnosťou je oboznámiť sa so zákonmi a nariadeniami týkajúcimi sa plateného proma, ktoré sa na vás vzťahujú, a dodržiavať ich. Nižšie si pozrite ďalšie zdroje.
Existuje funkcia, ktorá mi pomôže informovať divákov o platenom prome v mojich videách?

Áno. Ponúkame dodatočnú funkciu, ktorá autorom umožňuje pre divákov aktivovať viditeľné sprístupnenie informácií, ktoré sa počas prvých sekúnd pozerania videa divákom zobrazuje ako textové prekrytie.

Sprístupnenie informácií o platenom prome sa môžete rozhodnúť pridať ku ktorémukoľvek novému alebo existujúcemu videu bez toho, aby ste museli nahrať nové video. Ak k existujúcemu videu pridáte sprístupnenie informácií o platenom prome, video si zachová počet zhliadnutí aj ďalšie metriky videa. 

Funkciu sprístupnenia informácií o platenom prome používajte podľa týchto pokynov:

 1. V prípade akéhokoľvek nového alebo existujúceho videa, ktoré obsahuje platené promo, postupujte podľa krokov uvedených vyššie a začiarknite políčko „video obsahuje platené promo“.
 2. Zobrazí sa ďalšie začiarkavacie políčko Sprístupniť divákom informácie o platenom prome v tomto videuNa základe platných zákonov sa pre video môžu vyžadovať ďalšie sprístupnenia informácií.
 3. Začiarknutím tohto políčka pridáte do videa desaťsekundové textové sprístupnenie informácií v znení „obsahuje platené promo“. 
 4. Divákom sa zobrazí, keď začnú pozerať video v počítači alebo najnovšej verzii mobilnej aplikácie YouTube.

Poznámka: Hoci používate funkciu sprístupnenia informácií o platenom prome, pamätajte na to, že rôzne jurisdikcie majú rozličné požiadavky platné pre autorov a značky zapojené do plateného proma, podľa ktorých môžete mať ďalšie povinnosti. Nezabudnite sa preto oboznámiť s príslušnými zákonmi a dodržiavať ich. 

Znamená to, že môžem videoreklamy (na začiatku, v strede a na konci videa) nahrávať priamo do videí?
Nie. Pravidlá reklamy služby YouTube nepovoľujú nahrávanie ani vkladanie videoreklám vytvorených a dodaných inzerentom priamo do vášho obsahu, to isté platí aj pre iné komerčné prestávky, v ktorých služba YouTube ponúka podobné formáty reklamy. Ak máte inzerenta, ktorý má záujem dodať reklamy konkrétne do vášho obsahu, spolupracujte so svojím manažérom pre partnerov. Uľahčí to transakciu. Pozrite si ďalšie informácie o našich pravidlách o vložených sponzorstvách tretích strán.
Tieto pravidlá sa netýkajú videí vytvorených značkami alebo pre značky a videí nahraných na kanál YouTube danej značky. 
Môžem použiť úvodnú vizitku pred videom alebo po videu s názvom značky a informáciami o produkte marketingového špecialistu alebo sponzora?
Áno. Povoľujeme statické úvodné vizitky a koncové karty, ak ide o platené promo s cieľom zverejniť tento vzťah alebo pripísať obsah inému sponzorovi alebo marketingovému špecialistovi. Tieto úvodné vizitky alebo koncové karty môžu byť grafické a môžu obsahovať logo a produktovú značku sponzora alebo marketingového špecialistu.
 • Úvodné vizitky: päť sekúnd alebo menej a statické. Ak sú umiestnené na začiatku videa (0:01 s), na vizitke musí byť uvedené aj meno alebo logo autora.
 • Koncové karty: umiestnené v rámci posledných 30 sekúnd videa a musia byť statické. 
Sú statické úvodné vizitky a funkcia sprístupnenia informácií dostupné všetkým používateľom?
Áno. Funkcia sprístupnenia informácií o platenom prome a statické úvodné vizitky sú dostupné pre všetkých používateľov a svoje videá môžete aj upravovať. Tieto funkcie môžete použiť, keď chcete divákom objasniť, že pozerajú obsah s plateným promom.
Ďalšie zdroje
Ďalšie informácie získate prostredníctvom svojich miestnych právnych zdrojov, ako sú Federal Trade Commission (FTC) v USA, Committee of Advertising Practice (CAP) v Spojenom kráľovstve, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) vo Francúzsku alebo mediálne úrady Medienanstalten v Nemecku.
 
Informácie uvedené v tomto článku centra pomoci nepredstavujú právne poradenstvo. Poskytujeme ich len na informačné účely. Poradiť sa môžete so svojím právnym zástupcom.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?