Sagatavojieties! Drīzumā būs pieejami jauni veidi, kā gūt peļņu ar īsajiem videoklipiem, kā arī YouTube partneru programmas atjauninājumi. Uzziniet vairāk YouTube emuārā un skatiet detalizētu informāciju mūsu palīdzības centrā.

Apmaksātu produktu izvietojuma, sponsorēšanas un ieteikumu pievienošana

Piezīme: šis raksts tika atjaunināts 2021. gada janvārī, iekļaujot sarakstu produktiem un pakalpojumiem, kur nedrīkst iekļaut apmaksātas reklāmas.

Videoklipos drīkst ietvert apmaksātus produktu izvietojumus, ieteikumus, sponsorēšanu vai citu saturu, par ko jāinformē skatītāji, pievienojot atrunu.

Ja saturā izvēlaties ietvert jebko no iepriekšminētā, jums par to jāziņo mums, atlasot apmaksātas reklāmas izvēles rūtiņu sava videoklipa detalizētajā informācijā. Skatiet tālāk sniegtos norādījumus.

Visām apmaksātajām reklāmām jāatbilst mūsu reklāmu politikām un kopienas vadlīnijām. Jums un zīmoliem, ar kuriem jūs sadarbojaties, ir pienākums izprast un ievērot vietējās un tiesiskās saistības attiecībā uz informācijas sniegšanu par apmaksātām reklāmām savā saturā. Dažās no šīm saistībām atrunāts, kad, kā un kam šī informācija jāatklāj.

Kur neiekļaut apmaksātus produktu izvietojumus, sponsorēšanu un ieteikumus

Mūsu reklāmu politiku ievērošana nozīmē, ka saturā nedrīkst iekļaut tālāk norādīto produktu un pakalpojumu apmaksātas reklāmas.

 • Nelegāli produkti vai pakalpojumi
 • Seksa vai eskorta pakalpojumi
 • Saturs pieaugušajiem
 • Sieviešu izprecināšana
 • Izklaidei paredzētas narkotiskas vielas
 • Bezrecepšu medikamenti
 • Tiešsaistes azartspēļu vietnes, kuras vēl nav pārskatījusi Google vai YouTube komanda
 • Pakalpojumi, ar kuriem tiek piedāvāts krāpties eksāmenos vai testos
 • Uzlaušana, pikšķerēšana vai spiegprogrammatūra
 • Sprāgstvielas
 • Krāpnieciski vai maldinoši uzņēmumi

Šī politika attiecas uz videoklipiem, videoklipu aprakstiem, komentāriem, tiešraides straumēm un jebkuru citu YouTube produktu vai funkciju. Šis saraksts nav pilnīgs. Nepublicējiet saturu, ja, jūsuprāt, ar to var tikt pārkāpta šī politika.

Piemēri

Tālāk ir sniegti daži piemēri ar saturu, kas nav atļauts pakalpojumā YouTube.

 • Apmaksāta reklāma mācību darbu rakstīšanas pakalpojumam
 • Apmaksāta reklāma vietnei, kur tiek tirgotas viltotas pases vai sniegti norādījumi par viltotu oficiālo dokumentu izgatavošanu
 • Apmaksāta reklāma programmatūrai, kas ģenerē viltotus kredītkaršu numurus
 • Apmaksāta reklāma tiešsaistes aptiekai, kur tiek tirgoti reglamentēti medikamenti bez receptēm

Kas notiek, ja ar jūsu saturu tiek pārkāpta šī politika

Ja ar saturu tiek pārkāpta šī politika, mēs noņemam attiecīgo saturu un nosūtām e-pasta ziņojumu, lai par to informētu. Ja šis ir pirmais kopienas vadlīniju pārkāpums, jums tiks izteikts aizrādījums un kanālam netiks piemērotas soda sankcijas. Ja šī nav pirmā reize, jūsu kanālā tiks reģistrēts brīdinājums. Ja saņemsiet trīs brīdinājumus, jūsu kanāla darbība tiks pārtraukta. Varat uzzināt vairāk par mūsu brīdinājumu sistēmu šeit

Turklāt mēs varam piemērot saturam skatītāju vecuma ierobežojumu, ja reklamētais produkts vai pakalpojums nav piemērots visām vecuma grupām.

Ko uzskata par apmaksātiem produktu izvietojumiem, sponsorēšanu un ieteikumiem?

Apmaksāti produktu izvietojumi ir satura daļas, kas ir izveidotas trešajai pusei apmaiņā pret atlīdzību. Šāds saturs ir arī tad, ja trešās puses zīmols, vēstījums vai produkts ir tieši integrēts saturā.

Ieteikumi ir saturs, kurš izveidots reklāmdevējam (vai satura veidotāja zīmoliem, ja saistība starp satura veidotāju/zīmolu nav skaidra), kurā ir ietverts vēstījums, ko lietotāji, visticamāk, uzskatīs par satura veidotāja viedokļa atspoguļojumu.

Sponsorēšana ir satura daļa, kuru pilnībā vai daļēji finansē trešā puse. Ar sponsorēšanu pārsvarā tiek reklamēts trešās puses zīmols, vēstījums vai produkts, saturā tieši neintegrējot zīmolu, vēstījumu vai produktu.

Ņemiet vērā, ka jums piemērojamajos likumos apmaksātas reklāmas var tikt definētas citādi. Satura veidotājiem un zīmolu pārstāvjiem ir pienākums izprast un pilnībā ievērot savā jurisdikcijā spēkā esošās saistības attiecībā uz informācijas sniegšanu par apmaksātām reklāmām savā saturā. Tiesiskajās saistībās var tikt iekļauta informācija par to, kad, kā un kam šī informācija ir jāsniedz.

Satura veidotājiem un zīmoliem ir arī jāizprot, vai atbilstoši vietējiem tiesību aktiem ir atļauti konkrēti apmaksātu reklāmu veidi. Piemēram, Apvienotajā Karalistē un Eiropas Savienībā noteiktos videoklipos, kas atbilstoši Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvai (Audiovisual Media Services Directive) ir klasificēti kā “bērnu raidījumi”, var tikt aizliegta sponsorēšanas vai apmaksātu produktu izvietojuma iekļaušana.
Vai man ir jāziņo uzņēmumam YouTube, ja videoklipā ir ietverts apmaksāts produktu izvietojums, ieteikums vai citas komerciālas attiecības?
Ja jūsu saturā iekļauts apmaksāts produktu izvietojums, ieteikums vai cita veida komerciālas attiecības, jums par to ir jāziņo uzņēmumam YouTube, lai mēs varētu lietotājiem atklāt informāciju. Ņemiet vērā, ka atkarībā no likumiem jūsu jurisdikcijā jums var būt papildu saistības. Ja neievērosiet šīs saistības, mēs varam veikt darbības, lai ierobežotu jūsu saturu vai konta darbību. Lai ziņotu uzņēmumam YouTube, veiciet tālāk norādītās darbības.
 1. Datorā pierakstieties lietotnē YouTube Studio.
 2. Kreisās puses sadaļā atlasiet vienumu Saturs.
 3. Noklikšķiniet uz videoklipa, kuru vēlaties rediģēt.
 4. Atlasiet vienumu Vairāk opciju.
 5. Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus ziņojumam “Manā videoklipā ir iekļauta apmaksāta reklāma, piemēram, produkta izvietojums, sponsorēšana vai ieteikums”.
 6. Atlasiet vienumu SAGLABĀT.

Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet sadaļu Kas notiek, ja atzīmēju izvēles rūtiņu “Manā videoklipā ir iekļauta apmaksāta reklāma, piemēram, produkta izvietojums, sponsorēšana vai ieteikums”?.

Kas notiek, ja atzīmēju izvēles rūtiņu “Manā videoklipā ir iekļauta apmaksāta reklāma, piemēram, produkta izvietojums, sponsorēšana vai ieteikums”?
Kad cilnes Papildu iestatījumi sadaļā “Satura deklarācija” atzīmējat izvēles rūtiņu “videoklipā iekļauta apmaksāta reklāma”, jūs palīdzat sniegt lielisku pieredzi skatītājiem.
Šajos videoklipos joprojām tiks rādītas reklāmas. Kad informēsiet mūs, ka videoklipā ir iekļauta apmaksāta reklāma, reklāmu, kas ir pretrunā ar jūsu zīmola partneri, aizstāsim ar alternatīvu reklāmu. Kad informēsiet mūs, atbilstoši mūsu pašreizējām politikām mēs arī noņemsim jūsu videoklipu no lietotnes YouTube Kids.
Vai YouTube šajos videoklipos joprojām rādīs reklāmas?
Jā, YouTube joprojām rādīs reklāmas šajos videoklipos.
 
Dažkārt videoklipos ar apmaksātām reklāmām to reklāmu, kas ir pretrunā jūsu zīmola partnera interesēm, aizstāsim ar alternatīvu reklāmu.Šī aizstāšana tiek veikta, lai reklāmdevējiem piedāvātu vērtīgu pakalpojumu.
 
Piemēram, augšupielādējat videoklipu, kurā ir pieminēts ražotāja A zīmols un iekļauti ražotāja A produktu izvietojumi. Rastos interešu konflikts, šajā videoklipā pārdodot reklāmu vietu ražotājam B.
Vai vēl kādam ir jāpaziņo par komerciālām attiecībām saistībā ar manu videoklipu?
Iespējams, ir jāziņo. Dažādās jurisdikcijās uz satura veidotājiem un zīmoliem, kas ir iesaistīti apmaksātu reklāmu veidošanā, attiecas dažādas prasības.
 
Kad saturā tiek iekļautas apmaksātas reklāmas, dažas jurisdikcijas un zīmolu partneri pieprasa, lai jūs informētu skatītājus par jebkādām komerciālām attiecībām, kuru rezultātā, iespējams, ir ietekmēts jūsu saturs. Jūsu atbildība ir pārbaudīt un ievērot jums piemērojamos tiesību aktus un normas par apmaksāto reklāmu saturu. Tālāk skatiet vairāk resursu.
Vai ir pieejama funkcija, kas var palīdzēt informēt skatītājus par apmaksātām reklāmām videoklipos?

Jā. Ik reizi, kad atzīmējat videoklipu kā apmaksātu reklāmu saturošu, mēs automātiski videoklipa sākumā uz 10 sekundēm skatītājiem parādām informācijas atklāšanas ziņojumu. Šajā informācijas atklāšanas ziņojumā norādīts, ka saturā iekļauta apmaksāta reklāma. 

Ņemiet vērā, ka dažādās jurisdikcijās satura veidotājiem un zīmoliem, kas ir iesaistīti apmaksātu reklāmu veidošanā, tiek piemērotas dažādas prasības, tādēļ, iespējams, būs jāveic papildu darbības. Noteikti pārbaudiet un ievērojiet piemērojamos tiesību aktus.

Vai tas nozīmē, ka videoklipos drīkst iekļaut videoreklāmas (pirms videoklipa, videoklipa laikā un pēc videoklipa rādītas reklāmas)?
Nē. Atbilstoši YouTube reklāmu politikai saturā nav atļauts ietvert vai iegult reklāmdevēju izveidotas un piegādātas videoreklāmas vai citas komerciālas reklāmas pauzes.
 
Ja kāds reklāmdevējs interesējas par reklāmu rādīšanu tieši jūsu saturā, sadarbojieties ar savu partneru programmas pārzini. Plašāku informāciju skatiet mūsu politikās par iegultiem trešo pušu sponsorētiem ziņojumiem.

Šī politika neattiecas uz videoklipiem, ko izveidojuši zīmoli vai kas izveidoti zīmoliem un augšupielādēti zīmola YouTube kanālā.
Vai pirms/pēc videoklipa drīkst izmantot starptitrus ar mārketinga speciālista vai sponsora zīmola nosaukumu un produkta informāciju?
Jā. Mēs atļaujam statiskus starptitrus un grafiskos elementus videoklipa beigās, ja ir ietverta apmaksāta reklāma. Šie starptitri un grafiskie elementi videoklipa beigās var būt grafiski un var ietvert sponsora vai mārketinga speciālista logotipu vai produkta zīmolu.
 • Starptitri: ne ilgāki par piecām sekundēm un statiski. Ja tie tiek izvietoti videoklipa sākumā (0:01 s), starptitru zīmolam jābūt veidotam kopīgi ar satura veidotāja nosaukumu/logotipu.
 • Grafiskie elementi videoklipa beigās: jāievieto tikai videoklipa pēdējās 30 sekundēs, kā arī tiem jābūt statiskiem.
Citi resursi
Lai iegūtu plašāku informāciju, iesakām regulāri apmeklēt vietējos juridiskos resursus, piemēram, Federālo tirdzniecības komisiju (Federal Trade Commission; FTC) Amerikas Savienotajās Valstīs, Reklāmas standartu organizāciju (Advertising Standards Authority; ASA) Lielbritānijā, Konkurences, patērētāju tiesību un krāpšanas novēršanas ģenerāldirektorātu (Directorate General for Competition, Consumer Affairs and Fraud Prevention; DGCCRF) Francijā, plašsaziņas līdzekļu regulatorus Medienanstalten Vācijā vai Korejas godīgas tirdzniecības komisiju (Korea Fair Trade Commission; KFTC) Korejā.
Šajā palīdzības centra rakstā sniegtā informācija nav juridisks padoms. Tā ir sniegta informatīvos nolūkos, tādēļ iesakām noskaidrot interesējošos jautājumus pie saviem juridiskajiem pārstāvjiem.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?
Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
59
false
false