Bakit ginawang pribado ng YouTube ang aking mga video?

Sa ilang partikular na sitwasyon, kapag naka-detect kami ng kahina-hinalang aktibidad sa iyong channel, posibleng magsagawa kami ng pagkilos para gawing pribado ang mga video kung naniniwala kaming in-upload ng hacker ang mga ito. Isinasagawa namin ang mga pagkilos na ito para mas maprotektahan ang iyong channel at komunidad.

Kung hindi namin gagawing pribado ang alinman sa iyong mga video, aabisuhan ka namin sa pamamagitan ng email. Dagdag pa rito, isa-sign out ka namin sa iyong account para matiyak na mapoprotektahan ka at ang aming komunidad sa YouTube.

Ano ang dapat kong gawin?

Kung ikaw ang nag-publish sa mga video

Tingnan ang iyong mga pribadong video bago magpasya kung gagawin mong pampubliko ulit ang mga ito o hindi. Kung sa tingin mo ay sumusunod ang mga ito sa aming Mga Alituntunin ng Komunidad, puwede mong gawing pampubliko ang mga video.

Tandaan: Kung hindi mo magagawang pampubliko ang iyong mga video, posibleng minarkahang pribado ang video mo para sa ibang dahilan.Matuto pa tungkol sa mga video na ginawang pribado dahil sa paggamit ng mga hindi nauugnay o nakakapanlinlang na tag.

Kung hindi ikaw ang nag-publish sa mga video

  1. Bisitahin ang studio.youtube.com at i-delete ang anumang video na hindi mo in-upload. Dapat sumunod din ang mga pribadong video sa Mga Alituntunin ng Komunidad, at ayaw naming maparusahan ka para sa content na hindi mo na-post.
  2. Magsagawa ng pagsusuri sa seguridad sa iyong Google account at gawin ang anumang inirerekomendang hakbang. Posibleng kabilang sa mga iminumungkahing pagkilos ang pagpapalit ng iyong password o pag-aalis ng mga lumang device.
  3. Suriin kung sino ang may access sa iyong channel. Tingnan ang mga pahintulot ng channel para matiyak na walang kahit sinong hindi gustong user na nauugnay sa account mo.
  4. Tingnan kung may iba pang pinalitan ang hacker sa iyong channel, tulad ng banner, mga link sa mga paglalarawan ng video, o mga naka-pin na komento.

Puwede kang matuto pa tungkol sa kung paano mapapanatiling secure ang iyong account laban sa mga hacker sa aming Safety Center para sa Creator o sa pamamagitan ng pagbisita sa I-secure ang YouTube account mo.

Nakatulong ba ito?

Paano namin mapapaganda ito?
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
7199398536186859265
true