YouTube içerik derecelendirmesi

YouTube içerik derecelendirmelerini yalnızca ücretli içeriğe uygulayabilirsiniz. Erişkinlere uygun içeriğe sahip ücretsiz videoları kısıtlamak için Yaş Sınırı özelliğini kullanın.

YouTube içerik derecelendirmesi, bir videoda yer alan erişkinlere uygun içerikleri birkaç kategori altında etiketler. Her bir kategoride yetişkinlere yönelik içeriğin düzeyini belirten üç seçenek bulunur:

 • İlk seçenek (aynı zamanda varsayılan) bu kategoride yetişkinlere yönelik içerik bulunmadığını ifade eder
 • İkinci seçenek, hafif düzeyde yetişkinlere yönelik içerik bulunduğunu ifade eder
 • Üçüncü seçenek, yalnızca 18 ve üzeri yaştaki izleyicilere açık olması gereken erişkinlere uygun içerikleri ifade eder

Ücretli videolara Video Yöneticisi'nde bir YouTube içerik derecelendirmesi uygularsınız. Derecelendirme kategorileri aşağıda açıklanmaktadır.

Sert dil (L)
 • Yok: Hiçbir küfürlü, kaba veya saldırgan olabilecek dil içermez. "Lanet olsun" ve "kahretsin" gibi hafif küfür ifadeleri veya biplenen sözcüklerin bile Sert dil olarak derecelendirilmesi gerekir.
 • Sert dil: Küfür ve kutsal şeylere yönelik saygısızlık içerir, ancak bu tür kelimeler sık ve cinsellikle alakalı bir bağlamda kullanılmaz. Bu düzey, küfür ve kutsal şeylere yönelik biplenen küfür ve saygısız ifadeler geçen içerikler için de uygundur. Müstehcen diyalog, cinsel ima, yetişkin temalara ilişkin konuşmaların yanı sıra saldırgan, saygısızca veya tartışmaya yol açan katı görüş veya fikirlerin ifade edilmesi için de uygundur.
 • Aleni dil: Sıklıkla kullanılan küfür ve kutsal şeylere yönelik saygısızlık ifadeleri içerir. Ayrıca, cinsel içerikli kaba ve bayağı diyaloglar da içerebilir.
Çıplaklık (N)
 • Yok: Çıplaklık veya herhangi bir tür kısmi çıplaklık içermez.
 • Açık kıyafet: Açık kıyafetler (ör. dekolte giysiler, iç çamaşırı veya içi gösteren mayolar) giyen kişiler yer alır ve kısa süreli ya da sürekli çıplaklık (açık kaba et, cinsel organ veya areola gibi) içermezz.
 • Kısmi çıplaklık: Kaba et veya kısmen çıplak göğüs gösteren içerikler yer alır. Bağlamın eğitsel, belgesel veya sanatsal amaçlı olduğu durumda içerikte tam çıplaklık yer alabilir.
Cinsellik içeren durumlar (S)
 • Yok: Herhangi bir cinsel eylem veya tema içermez. Öpücük veya sarılma gibi kısa süreli duygusal yakınlaşma görüntüleri hariçtir.
 • Hafif cinsel durumlar: Dolaylı cinsel eylem, hafif veya komiklik amaçlı fetiş referanslar ya da davranışlar veya hafif cinsellik içeren durumlar veya tartışmalar gibi orta düzeyde cinsel aktivite veya tema içerir.
 • Açık cinsellik içeren durumlar: Dramatize edilen cinsel eylemler, açık cinsellik içeren durum veya tartışmalar gibi aleni cinsel içerik yer alır.
Şiddet içeren/rahatsız edici (V)
 • Yok: Şiddet, yaralanma veya korkunç, rahatsız edici ya da hassas görüntüleyenlere itici gelen diğer görüntüleri içermez.
 • Hafif şiddet içerikli veya rahatsız edici: Hafif, komiklik amaçlı şiddet, fantezi şiddet veya münferit gerçek şiddet vakası içerir. Ancak, tasvir edilen her şiddet olayı korkunç, yaygın veya doğası gereği cinsel içerikli değildir. Benzer şekilde hafif şiddet veya rahatsız edici içerikler, bir miktar rahatsız edici veya hassas izleyicilere itici gelecek görüntü veya durumları içerebilir (ör. gerçek veya dramatize edilmiş tıbbi çekim, korku veya fantezi bağlamında tiksindirici ya da korkutucu tasvirler).
 • Fazla şiddet içerikli veya rahatsız edici: Sürekli, yoğun ve görsel şiddet içerir. Bu kategori, ortalama bir izleyicinin rahatsız edici veya itici bulacağı yaygın görüntüler veya durumlar içerebilir. Aşırı şiddet veya diğer aşırı rahatsız edici ya da itici görüntülerin gerçek tasvirlerini sunuyorsa animasyon içerik de bu kategoriye dahildir.
Uyuşturucu kullanımı (D)
 • Yok: Uyuşturucu madde kullanımı içermez. Yetişkinler tarafından kısa süreli ve ölçülü alkol veya tütün kullanımının yanı sıra sorumlu ilaç kullanımı kabul edilebilir.
 • Hafif uyuşturucu kullanımı: Hafif uyuşturucu kullanımı, aşırı veya sürekli alkol ya da tütün tüketimi içerir. Esrar, kenevir, halüsinojenler veya reçeteli farmasötikler gibi ilaçların tesadüfen veya komiklik amacıyla kullanımı ve görsel olmayan, dolaylı biçimde eroin gibi diğer ilaçların kullanımı yer alır.
 • Uyuşturucu kullanımı: Uyuşturucu madde bağımlılığı görsel, kurgusal olarak tarif edilir veya uyuşturucu araç gereçleri gösterilir. Bağlamın eğitsel, belgesel veya bilimsel amaçlı olduğu durumda uyuşturucu madde bağımlılığının gerçek tasvirlerini içerebilir
Yanıp sönen ışıklar (F)
 • Yok: Işığa duyarlı epilepsisi olan kişileri etkileyebilecek yanıp sönen ışık veya diğer yanıp sönen içerikler yer almaz.
 • Yanıp sönen ışık veya flaş ışığı: Işığa duyarlı epilepsisi olan kişileri etkileyebilecek yanıp sönen ışık veya diğer yanıp sönen içerikler yer alır.

Kullanıcılar YouTube içerik derecelendirmesine sahip bir video izlediğinde sayfa, Yok dışında bir değere sahip her derecelendirme kategorisi için ilgili harf kodunu gösterir. Üçüncü seçeneği belirlediğiniz kategorilerde, harf kodunun yanında artı işareti gösterilir. Örneğin; aleni dil, hafif şiddet, hafif uyuşturucu kullanımı içeren ve çıplaklık ya da cinsel durumlar içermeyen bir videoda, YouTube içerik derecelendirmesi L + V D olarak gösterilir.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?