Ocena treści w YouTube

Oceny w YouTube można dodawać tylko do płatnych treści. Jeżeli chcesz ograniczyć dostęp do darmowych treści o tematyce dla dorosłych, nałóż na nie ograniczenie wiekowe.

Oceny treści YouTube klasyfikują filmy dla dorosłych według kilku kategorii. Każda kategoria ma trzy opcje, które wskazują poziom treści przeznaczonych dla dorosłych.

 • Opcja pierwsza (domyślna) oznacza, że w danej kategorii nie pojawiają się treści dla dorosłych.
 • Opcja druga wskazuje na umiarkowany poziom treści dla dorosłych.
 • Trzecia opcja oznacza, że film zawiera treści, które powinny być dostępne tylko dla osób, które ukończyły 18 lat.
Dosadny język (L)
 • Brak: w filmie nie pojawia się dosadne, wulgarne ani potencjalnie obraźliwe słownictwo. Nawet łagodne przekleństwa, jak na przykład „szlag”, „cholera” czy zagłuszone wulgaryzmy, wymagają oceny Dosadny język.
 • Dosadny język: film zawiera przekleństwa i wulgaryzmy, choć nie pojawiają się one często i nie w kontekście seksualnym. Tę ocenę należy dodać nawet wtedy, gdy nieprzyzwoite wyrażenia są wygłuszone. Jest ona odpowiednia również w przypadku treści, w których pojawiają się dwuznaczne dialogi, podteksty erotyczne, rozmowy o tematyce dla dorosłych lub dobitnie wyrażane opinie i poglądy, które odbiorcy mogą uznać za obraźliwe, ubliżające lub w inny sposób kontrowersyjne.
 • Wulgarny język: treści zawierające liczne wulgaryzmy i przekleństwa. Może obejmować również ordynarne i wulgarne dialogi o charakterze seksualnym.
Nagość (N)
 • Brak: w filmie nie pojawia się nawet częściowa nagość.
 • Skąpy ubiór: pojawiają się skąpo ubrane osoby (np. w bluzkach z dużym dekoltem, w bieliźnie lub wyzywającym stroju kąpielowym), ale film nie zawiera chwilowych ani dłuższych ujęć nagości (np. przedstawiających pośladki, genitalia lub sutki).
 • Częściowa nagość: dotyczy treści, w których pojawiają się odsłonięte pośladki lub częściowo obnażone piersi. Film może zawierać ujęcia całego nagiego ciała, jeśli ma on charakter edukacyjny, dokumentalny lub artystyczny.
Sceny o charakterze seksualnym (S)
 • Brak: nie pojawiają się czynności seksualne ani tego typu motywy. Dozwolone jest krótkie ukazywanie czułości, np. w postaci pocałunku lub uścisku.
 • Łagodne sceny o charakterze seksualnym: film przedstawia łagodne czynności lub motywy seksualne, jak na przykład domniemane czynności seksualne, luźne lub humorystyczne nawiązania do fetyszy bądź tego typu zachowania albo łagodne sceny erotyczne czy dyskusje na ten temat.
 • Sceny o charakterze jednoznacznie seksualnym: treści erotyczne, takie jak inscenizowane zachowania erotyczne, sceny o charakterze jednoznacznie seksualnym lub rozmowy na tego typu tematy.
Sceny przemocy lub budzące silne emocje (V)
 • Brak: nie pojawiają się sceny przedstawiające przemoc, urazy lub inne ujęcia, które wrażliwi widzowie mogliby uznać za drastyczne, wstrząsające lub odrażające.
 • Umiarkowane sceny przemocy lub budzące emocje: umiarkowana przemoc przedstawiona w sposób komediowy, w świecie fantasy lub prezentowanie pojedynczych przypadków realistycznej przemocy. Przedstawiana przemoc nie ma jednak drastycznego, dominującego ani erotycznego charakteru. Tego typu treści mogą również zawierać sporadyczne ujęcia lub sytuacje, które są wstrząsające albo odrażające dla wrażliwych odbiorców. Przykład: rzeczywiste lub inscenizowane sceny o tematyce medycznej czy te przedstawiające ohydne bądź straszne treści w materiałach z gatunku horror lub fantasy.
 • Drastyczna przemoc lub treści budzące silne emocje: filmy, w których przemoc jest intensywna, drastyczna i dominująca. Mogą w nich występować wszechobecne ujęcia lub sytuacje wstrząsające bądź odrażające dla przeciętnego widza. Zaliczają się do nich również treści animowane, jeśli w realistyczny sposób przedstawiają skrajną przemoc lub wstrząsające bądź odrażające sceny.
Zażywanie narkotyków (D)
 • Brak: film nie przedstawia zażywania narkotyków. Krótkie sceny, na których widać umiarkowane spożywanie alkoholu lub palenie tytoniu przez osoby dorosłe albo rozsądne zażywanie leków, są dopuszczalne.
 • Zażywanie narkotyków „miękkich”: treści zawierające spożywanie narkotyków „miękkich”, w tym nadmierne lub ciągłe spożywanie alkoholu czy palenie tytoniu. Ta kategoria może także obejmować sporadyczne lub komediowe zażywanie takich narkotyków, jak marihuana, konopie, halucynogeny czy leki, jak również domniemane, nierealistyczne przedstawienie zażywania innych narkotyków np. heroiny.
 • Zażywanie narkotyków: obrazowe, fikcyjne przedstawienie zażywania narkotyków oraz związanych z tym akcesoriów. Ta kategoria dotyczy również treści o charakterze edukacyjnym, dokumentalnym lub naukowym, w których znajdują się sceny przedstawiające faktyczne zażywanie narkotyków.
Migające światła (F)
 • Brak: w filmie nie pojawiają się efekty stroboskopowe ani migające światła, które mogłyby wpłynąć na osoby cierpiące na padaczkę fotogenną.
 • Błyski lub światło stroboskopowe: treści zawierają efekty stroboskopowe albo migające światła, które mogą zaszkodzić osobom cierpiącym na padaczkę fotogenną.

Gdy widz wyświetla film z oceną treści YouTube, na stronie pojawia się litera oznaczająca kategorię oceny, która ma wartość inną niż Brak. Jeżeli w przypadku którejś kategorii wybrano 3 opcję, przy literze pojawi się znak plus. Na przykład ocena treści YouTube filmu, który zawiera wulgarny język, umiarkowaną przemoc, zażywanie narkotyków „miękkich”, ale nie przedstawia nagości ani scen erotycznych, będzie wyglądać tak: L+ V D.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?