Idag på YouTube

I Idag på YouTube återfinns framför allt videoklipp från YouTubes tusentals partner, men kan även inkludera utvalda videoklipp från användare som är populära för tillfället eller som har visats tidigare i Utvalda videoklipp. Vi roterar automatiskt dessa videoklipp under dagen för att hålla dem fräscha. Idag på YouTube är inte annonser eller betalda placeringar, men de innehåller material från partner som vi har en kommersiell relation med.

Till hur stor hjälp är denna artikel:

Feedbacken har registrerats. Tack!
  • Inte alls till någon hjälp
  • Inte till så stor hjälp
  • Till viss hjälp
  • Till stor hjälp
  • Extremt stor hjälp