การเปิดเผยการใช้เนื้อหาที่มีการดัดแปลงหรือสังเคราะห์

เราขอแนะนำให้ครีเอเตอร์ใช้เครื่องมือสร้างและตัดต่อเนื้อหาอย่างสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบ แต่ในขณะเดียวกัน เราก็ตระหนักดีว่าผู้ชมต้องการทราบว่าสิ่งที่กำลังรับชมหรือฟังนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่

เรากำหนดให้ครีเอเตอร์ต้องเปิดเผยเนื้อหาที่มีการดัดแปลงอย่างมีนัยสำคัญหรือสร้างขึ้นโดยการสังเคราะห์ที่ดูสมจริงเพื่อแจ้งให้ผู้ชมรับทราบเกี่ยวกับเนื้อหาที่กำลังรับชมอยู่

ครีเอเตอร์ต้องเปิดเผยเนื้อหาที่มีลักษณะต่อไปนี้

 • ทำให้ดูเหมือนบุคคลที่มีตัวตนจริงพูดหรือกระทำบางอย่างที่บุคคลดังกล่าวไม่เคยกระทำ
 • ดัดแปลงฟุตเทจที่แสดงเหตุการณ์หรือสถานที่จริง
 • สร้างฉากที่ดูสมจริงซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจริง

ซึ่งอาจรวมถึงเนื้อหาที่มีการดัดแปลงทั้งหมดหรือบางส่วน หรือสร้างขึ้นโดยใช้เครื่องมือตัดต่อหรือสร้างเสียง วิดีโอ หรือรูปภาพ

เปิดเผยโดยใช้การตั้งค่า "เนื้อหาที่มีการดัดแปลง" ใน YouTube Studio

ครีเอเตอร์ที่ใช้ YouTube Studio บนคอมพิวเตอร์สามารถใช้การตั้งค่า "เนื้อหาที่มีการดัดแปลง" เพื่อเปิดเผยเนื้อหาที่มีการดัดแปลงอย่างมีนัยสำคัญหรือสร้างขึ้นโดยการสังเคราะห์ เราจะขยายการให้บริการการตั้งค่านี้ไปยังอุปกรณ์อื่นๆ และแอป YouTube ในอนาคต

หลังจากครีเอเตอร์เลือกช่องนี้และอัปโหลดเนื้อหาแล้ว ป้ายกำกับจะปรากฏในคำอธิบายวิดีโอแบบเต็ม ป้ายกำกับนี้จะปรากฏต่อผู้ชมที่ใช้แอป YouTube บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตก่อน แต่จะแสดงบนอุปกรณ์อื่นๆ ในอนาคต

ครีเอเตอร์ที่สร้าง YouTube Shorts โดยใช้ดรีมแทร็กหรือดรีมสกรีน ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างที่เป็นปัญญาประดิษฐ์ (AI) แบบ Generative ของ YouTube ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมเพื่อเปิดเผยข้อมูล เครื่องมือดังกล่าวจะเปิดเผยการใช้ AI แทนครีเอเตอร์โดยอัตโนมัติ สำหรับเครื่องมือ AI อื่นๆ ครีเอเตอร์จะต้องเปิดเผยการใช้งานในขั้นตอนการอัปโหลด

ตัวอย่างเนื้อหาที่มีการดัดแปลงหรือสังเคราะห์

รายการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเนื้อหาที่มีการดัดแปลงหรือสังเคราะห์ เนื้อหาที่มีการดัดแปลงหรือสังเคราะห์อาจรวมถึงเนื้อหาที่มีการดัดแปลงทั้งหมดหรือบางส่วน หรือสร้างขึ้นโดยใช้เครื่องมือตัดต่อหรือสร้างเสียง วิดีโอ หรือรูปภาพ โดยเนื้อหาที่สมจริงและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดต้องมีการเปิดเผย แต่การแก้ไขเล็กน้อยหรือไม่สมจริงไม่จำเป็นต้องมีการเปิดเผย โปรดทราบว่ายังมีกรณีอื่นๆ นอกเหนือจากนี้

ไม่ต้องมีการเปิดเผยจากครีเอเตอร์ ต้องมีการเปิดเผยจากครีเอเตอร์
 • การใช้ฟิลเตอร์ความงาม
 • การสร้างเนื้อหาหรือตัดแปลงเนื้อหาแบบดิจิทัลเพื่อแทนที่ใบหน้าของบุคคลหนึ่งด้วยใบหน้าของบุคคลอื่น
 • การสร้างหรือขยายฉากหลังโดยการสังเคราะห์เพื่อจำลองภาพรถกำลังเคลื่อนที่
 • การดัดแปลงฉากขับรถไล่ล่าอันโด่งดังด้วยวิธีทางดิจิทัล เพื่อใส่ภาพคนดังที่ไม่ได้อยู่ในภาพยนตร์ต้นฉบับ
 • การใช้เอฟเฟกต์เพื่อปรับปรุงเสียงที่บันทึกไว้ก่อนหน้า
 • การจำลองเสียงเพื่อให้ดูเหมือนว่าผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ได้ให้คำแนะนำทั้งที่ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวไม่เคยให้คำแนะนำนั้น
 • การใช้ภาพเคลื่อนไหวของขีปนาวุธที่ AI สร้างขึ้นในวิดีโอ
 • การแสดงภาพขีปนาวุธที่ยิงใส่เมืองที่มีอยู่จริงอย่างสมจริง

 

ตัวอย่างเนื้อหาที่ครีเอเตอร์ไม่ต้องเปิดเผย
ครีเอเตอร์ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยเนื้อหาที่มีการดัดแปลงหรือสังเคราะห์ซึ่งไม่สมจริง หรือการแก้ไขเนื้อหาที่สมจริงเพียงเล็กน้อย โดยการแก้ไขเล็กน้อยหมายถึงการแก้ไขที่มีจุดประสงค์หลักเพื่อความสวยงามและไม่ได้ดัดแปลงเนื้อหาในลักษณะที่อาจทำให้ผู้ชมเข้าใจผิดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
ตัวอย่างเนื้อหา การแก้ไข หรือความช่วยเหลือด้านวิดีโอที่ครีเอเตอร์ไม่จำเป็นต้องเปิดเผย
 • ไม่สมจริง
  • คนขี่ยูนิคอร์นในโลกแฟนตาซี
  • ใช้กรีนสกรีนเพื่อแสดงภาพคนกำลังลอยอยู่ในอวกาศ
 • การแก้ไขเล็กน้อย
  • ฟิลเตอร์การปรับสีหรือแสง
  • ฟิลเตอร์เอฟเฟกต์พิเศษ เช่น การเบลอพื้นหลังหรือเอฟเฟกต์ย้อนยุค
  • ความช่วยเหลือด้านการผลิต เช่น การใช้เครื่องมือ Generative AI เพื่อสร้างหรือปรับปรุงโครงร่างวิดีโอ สคริปต์ ภาพปก ชื่อ หรืออินโฟกราฟิก
  • การสร้างคำบรรยายแทนเสียง
  • การเพิ่มความคมชัด เพิ่มขนาด หรือซ่อมแซมวิดีโอ และการซ่อมแซมเสียง
  • การสร้างแนวคิด

โปรดทราบว่ารายการด้านบนเป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น

ตัวอย่างเนื้อหาที่ครีเอเตอร์ต้องเปิดเผย
เรากำหนดให้ครีเอเตอร์ต้องเปิดเผยเนื้อหาที่มีการดัดแปลงหรือสังเคราะห์เมื่ออยู่ในส่วนสำคัญหรือมีความสมจริงเพื่อแจ้งให้ผู้ชมรับทราบเกี่ยวกับเนื้อหาที่กำลังรับชมอยู่
ตัวอย่างเนื้อหา การแก้ไข หรือความช่วยเหลือด้านวิดีโอที่ครีเอเตอร์จำเป็นต้องเปิดเผย
 • เพลงที่สร้างขึ้นโดยการสังเคราะห์ (รวมถึงเพลงที่สร้างขึ้นโดยใช้ Creator Music)
 • การโคลนเสียงของผู้อื่นเพื่อใช้เป็นเสียงบรรยาย
 • การสร้างฟุตเทจเพิ่มเติมของสถานที่จริงโดยการสังเคราะห์ เช่น วิดีโอนักโต้คลื่นในเมาอิเพื่อใช้เป็นวิดีโอโปรโมตการท่องเที่ยว
 • การสร้างวิดีโอการแข่งขันระหว่างนักเทนนิสมืออาชีพตัวจริง 2 คนที่ดูสมจริงโดยการสังเคราะห์
 • การทำให้ดูเหมือนว่ามีผู้ให้คำแนะนำทั้งที่จริงๆ แล้วบุคคลดังกล่าวไม่เคยให้คำแนะนำ
 • การดัดแปลงเสียงแบบดิจิทัลเพื่อให้ดูเหมือนว่านักร้องชื่อดังร้องเพลงผิดคีย์ในการแสดงสด
 • การแสดงภาพเหตุการณ์พายุทอร์นาโดหรือสภาพอากาศอื่นๆ ที่เคลื่อนตัวไปยังเมืองที่มีอยู่จริงทั้งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง
 • การทำให้ดูเหมือนว่าผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลปฏิเสธการรักษาผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บ
 • การแสดงภาพบุคคลสาธารณะกำลังขโมยของทั้งที่ไม่เคยขโมย หรือแสดงภาพบุคคลสาธารณะยอมรับว่าขโมยของทั้งที่ไม่เคยยอมรับ
 • การทำให้ดูเหมือนว่าคนจริงๆ ถูกจับกุมหรือจำคุก

โปรดทราบว่ารายการด้านบนเป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น

เปิดเผยเนื้อหาที่มีการดัดแปลงหรือสังเคราะห์

เรากำหนดให้ครีเอเตอร์เปิดเผยเนื้อหาที่มีการดัดแปลงอย่างมีนัยสำคัญหรือสร้างขึ้นโดยการสังเคราะห์ซึ่งดูสมจริง โดยครีเอเตอร์จะเปิดเผยข้อมูลนี้ได้ในระหว่างกระบวนการอัปโหลด

YouTube Studio บนคอมพิวเตอร์

 1. ไปที่ YouTube Studio
 2. โปรดทำตามขั้นตอนเพื่ออัปโหลดเนื้อหา
 3. ในส่วน "รายละเอียด" ภายใต้ "เนื้อหาที่ดัดแปลง" ให้เลือกใช่เพื่อตอบคำถามการเปิดเผยข้อมูล
 4. ดำเนินการเพื่อเลือกรายละเอียดอื่นๆ ของวิดีโอต่อ

หากสร้าง YouTube Shorts โดยใช้เครื่องมือสร้างที่เป็นปัญญาประดิษฐ์ (AI) แบบ Generative ของ YouTube (เช่น ดรีมแทร็กหรือดรีมสกรีนของ YouTube) ครีเอเตอร์จะไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมเพื่อเปิดเผยข้อมูลในปัจจุบัน เครื่องมือดังกล่าวจะเปิดเผยการใช้ AI แทนครีเอเตอร์โดยอัตโนมัติ

เราอาจเลือกเปิดเผยข้อมูลเชิงรุกในนามของครีเอเตอร์เพื่อเป็นการช่วยเหลือ หากครีเอเตอร์เปิดเผยการใช้เนื้อหาที่มีการดัดแปลงหรือสังเคราะห์ในชื่อหรือคำอธิบายของวิดีโอ

สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ครีเอเตอร์เปิดเผย

หากครีเอเตอร์เลือก "ใช่" เพื่อระบุว่าเนื้อหาของตนมีการดัดแปลงหรือสังเคราะห์ เราจะเพิ่มป้ายกำกับลงในช่องคำอธิบายของวิดีโอ ป้ายกำกับเหล่านี้จะแสดงให้กับผู้ชมที่ดูวิดีโอ YouTube บนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตก่อนในตอนนี้

ป้ายกำกับในช่องคำอธิบายวิดีโอแบบเต็ม

ป้ายกำกับเพิ่มเติมสำหรับเนื้อหาที่ละเอียดอ่อน

ข้อมูลที่มีคุณภาพสูงและทันท่วงทีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ความขัดแย้งในปัจจุบัน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเงิน หรือสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญมาก ข้อมูลประเภทนี้อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางการเงิน หรือความปลอดภัยของผู้คนและชุมชน สำหรับเนื้อหาเกี่ยวกับหัวข้อที่ละเอียดอ่อนเช่นนี้ ป้ายกำกับที่โดดเด่นขึ้นในวิดีโอเพลเยอร์อาจปรากฏขึ้นเพื่อเพิ่มความโปร่งใสด้วย

ผลกระทบอื่นๆ จากการเปิดเผย

การเปิดเผยเนื้อหาที่มีการดัดแปลงหรือสังเคราะห์จะไม่จำกัดผู้ชมของวิดีโอหรือส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ในการสร้างรายได้

ความเสี่ยงของการไม่เปิดเผย

อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้หากผู้ชมคิดว่าวิดีโอเป็นของจริง ทั้งที่วิดีโอดังกล่าวมีการดัดแปลงอย่างมีนัยสำคัญหรือสร้างขึ้นโดยการสังเคราะห์เพื่อให้ดูสมจริง

เมื่อเนื้อหาไม่ได้มีการเปิดเผย ในบางกรณี YouTube อาจดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อผู้ชมด้วยการใช้ป้ายกำกับเชิงรุก ซึ่งครีเอเตอร์จะไม่มีตัวเลือกในการนำป้ายดังกล่าวออก นอกจากนี้ หากครีเอเตอร์เลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลนี้บ่อยครั้ง ก็อาจถูกลงโทษโดย YouTube ซึ่งรวมถึงการนำเนื้อหาออกหรือการระงับจากโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube

โปรดทราบว่าเราใช้หลักเกณฑ์ของชุมชนกับเนื้อหาทั้งหมดบน YouTube ไม่ว่าจะมีการดัดแปลงหรือสังเคราะห์หรือไม่ก็ตาม

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
1667914007342838911
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true