DUK apie atradimą ir našumą

„YouTube“ paieškos ir atradimo sistema padeda žiūrintiesiems rasti vaizdo įrašų, kuriuos jie mieliausiai žiūrės, ir užtikrinti kuo didesnį ilgalaikį žiūrinčiųjų pasitenkinimą. Toliau pateiktuose DUK rasite atsakymus apie vaizdo įrašų ir kanalų našumą.

DUK apie atradimą

Kaip „YouTube“ parenka, kokius vaizdo įrašus pristatyti?

Rekomendacijų sistema atrenka, kokius vaizdo įrašus geriausia siūlyti auditorijai, atsižvelgdama į toliau nurodytus aspektus.
 • Ką auditorija žiūri
 • Ko auditorija nežiūri
 • Kiek laiko auditorija žiūri
 • Teigiamus ir neigiamus įvertinimus
 • Atsiliepimus „Nedomina“
 • Pasitenkinimo apklausas

Ką daryti, kad mano vaizdo įrašai būtų pristatyti didesnei auditorijai?

Nebūtina būti algoritmų ar analizės ekspertais, kad pasiektumėte sėkmės „YouTube“. Svarbiau – pažinti auditoriją. Rekomendacijų sistema ne tiek reklamuoja vaizdo įrašus jūsų auditorijai, kiek randa auditorijai vaizdo įrašų, kai ji užsuka į „YouTube“. Vaizdo įrašai reitinguojami pagal našumą ir aktualumą auditorijai.

Kaip pagrindiniame puslapyje reitinguojami vaizdo įrašai?

Pagrindinis puslapis – tai, ką mato auditorija atidariusi „YouTube“ programą arba apsilankiusi svetainėje YouTube.com. Būtent ten siekiame kiekvienam žiūrinčiajam pateikti jam aktualiausias, suasmenintas rekomendacijas. Auditorijai apsilankius pagrindiniame puslapyje, „YouTube“ pateikia vaizdo įrašus iš prenumeruojamų kanalų. Taip pat rodomi panašių žiūrinčiųjų žiūrėti ir nauji vaizdo įrašai. Vaizdo įrašai parenkami atsižvelgus į toliau nurodytus aspektus.
 • Našumas – kaip jūsų vaizdo įrašui sekėsi sudominti ir patenkinti panašius žiūrinčiuosius (greta kitų veiksnių).
 • Žiūrėjimo ir paieškos istorija – kaip dažnai auditorija žiūri kanalą arba temą ir kiek kartų kiekvienas vaizdo įrašas jau buvo parodytas.

Kaip parenkama, kokius vaizdo įrašus pristatyti skirtuke „Populiarūs“?

Peržiūrėkite šį straipsnį apie tai, kaip veikia skirtukas „Populiarūs“.

Kaip skiltyje „Toliau“ reitinguojami siūlomi vaizdo įrašai?

Siūlomi vaizdo įrašai rekomenduojami skiltyje „Toliau“, prie auditorijos žiūrimo vaizdo įrašo. Siūlomi vaizdo įrašai reitinguojami taip, kad auditorijai būtų pasiūlyti tie, kuriuos jai labiausiai tikėtina pasirinkti žiūrėti toliau. Dažnai tai su auditorijos žiūrimu vaizdo įrašu susijęs turinys, bet gali būti pateikiami ir suasmeninti pasiūlymai pagal žiūrėjimo istoriją.

Kaip vaizdo įrašai reitinguojami Paieškoje?

Kaip ir „Google“ paieškos variklis, „YouTube“ paieška siekia pateikti aktualiausius rezultatus pagal paieškai įvestus raktinius žodžius. Vaizdo įrašai reitinguojami atsižvelgiant į toliau nurodytus veiksnius.
 • Kiek pavadinimas, aprašas ir vaizdo įrašo turinys atitinka žiūrinčiojo paiešką. 
 • Kurie vaizdo įrašai skatina didžiausią įtraukimą pagal tam tikrą paieškos užklausą. 
Pastaba: paieškos rezultatai nėra dažniausiai žiūrimų vaizdo įrašų sąrašas pagal tam tikrą paieškos užklausą.

Ar pakeitus vaizdo įrašo pavadinimą arba miniatiūrą algoritmas reitinguos vaizdo įrašą kitaip?

Gali būti. Bet tik dėl to, kad sistemos reaguoja į pasikeitusią žiūrinčiųjų sąveiką su jūsų vaizdo įrašu, o ne dėl paties vaizdo įrašo pavadinimo arba miniatiūros pakeitimo. Kai vaizdo įrašas žiūrintiesiems atrodo kitoks, keičiasi ir jų sąveika su tuo vaizdo įrašu, radus jį tarp pasiūlymų. Pakeistas vaizdo įrašo pavadinimas ir miniatiūra gali būti veiksmingas būdas pritraukti daugiau peržiūrų, bet nekeiskite to, kas jau pasiteisina. 

Kaip optimizuoti pavadinimą ir miniatiūrą pritaikant atradimui?

Toliau pateikti patarimai padės optimizuoti pavadinimą ir miniatiūrą pritaikant atradimui.

 • Pasirūpinkite, kad miniatiūra atitiktų miniatiūrų politiką.
 • Naudokite patrauklius vaizdo įrašų pavadinimus, tiksliai atspindinčius turinį.
 • Kurkite miniatiūras, kurios tiksliai atspindi turinį. 
 • Geriau nenaudokite klaidinančių, masinančių arba sensacingų pavadinimų ir miniatiūrų. Tokie metodai gali atstumti potencialius naujus žiūrinčiuosius ir jie nenorės lankytis jūsų kanale. Be to, žmonės dėl to gali pranešti apie vaizdo įrašą, todėl jis bus rečiau rekomenduojamas naujiems žiūrintiesiems.

Ar pajamų gavimo būsena (geltona piktograma) turi įtakos mano vaizdo įrašų atradimui?

Ne, paieškos ir rekomendacijų sistema nežino, iš kurių vaizdo įrašų gaunama pajamų, o iš kurių ne. Siekiame rekomenduoti vaizdo įrašus, kurie atitiks auditorijos poreikius, nepriklausomai nuo to, ar iš jų gaunama pajamų. Jei vaizdo įraše yra smurtinio arba atviro turinio, pajamų gavimas gali būti nutrauktas. Be to, jis gali būti rečiau rekomenduojamas žiūrintiesiems, nes nėra priimtinas. Šio pavyzdžio atveju vaizdo įrašas rečiau rekomenduojamas ne dėl to, kad nutrauktas pajamų gavimas, o dėl vaizdo įrašo turinio.

Ar žymos – svarbios?

Nesvarbios. Pagrindinė žymų paskirtis – padėti taisyti dažnas rašybos klaidas (pvz., „YouTube“, palyginti su „U Tube“ ir „You-tube“).

Jei nustatant kanalo vietovę pasirenkama tam tikra šalis ar regionas, ar tai padės pasiekti daugiau žiūrinčiųjų iš atitinkamos auditorijos? (pvz., kaip vietovę pasirinkus JAV, net jei esu iš Brazilijos)

Ne, rekomenduojant vaizdo įrašus „YouTube“ tinkle, į vietovės nustatymus neatsižvelgiama.

Ar nuo surinktų mygtukų „Patinka“ ir „Nepatinka“ paspaudimų priklauso vaizdo įrašo rekomendavimas?

Iš dalies. Mygtukų „Patinka“ ir „Nepatinka“ paspaudimai – tik keli iš šimtų signalų, į kuriuos atsižvelgiame reitinguodami. Rekomendacijų sistema mokosi iš to, ar žiūrintieji nusprendžia žiūrėti vaizdo įrašą. Sistema nustato, kokią vaizdo įrašo dalį peržiūri žiūrintysis ir ar lieka patenkintas. Bendras vaizdo įrašo našumas nustatomas pagal šių veiksnių derinį.

Jei įkelsiu vaizdo įrašą kaip neįtrauktą į sąrašą, o vėliau nustatysiu, kad būtų viešas, ar dėl to nukentės jo našumas?

Ne. Svarbu, kaip paskelbus reaguoja žiūrintieji.

DUK apie našumą 

Jei vieno iš mano vaizdo įrašų našumas bus prastesnis, ar tai pakenks mano kanalui?

Svarbu, kaip žiūrintieji reaguoja į kiekvieną vaizdo įrašą, radę jį tarp rekomendacijų. Sprendžiant, kuriuos vaizdo įrašus verčiausia rekomenduoti auditorijai, sistemoms svarbiau vaizdo įrašo ir auditorijos lygio signalai. Bendras kanalo peržiūrų skaičius gali sumažėti, kai žiūrintieji nebežiūri daugumos jūsų vaizdo įrašų, radę juos tarp rekomendacijų.

Jei padarysiu pertrauką ir neįkelsiu nė vieno vaizdo įrašo, ar nukentės kanalo našumas?

Skatiname prireikus daryti pertraukas. Ištyrėme tūkstančius pertrauką padariusių kanalų ir neradome ryšio tarp pertraukos trukmės ir peržiūrų skaičiaus pokyčių. Atminkite, kad galite ne iš karto vėl pripratinti auditoriją, kol grįš prie įprastos žiūrėjimo tvarkos. 

Ar reikia įkelti kasdien arba bent kartą per savaitę?

Ne. Daug metų analizuojame duomenis ir nustatėme, kad įvairaus įkelto turinio peržiūrų skaičiaus didėjimas nėra susijęs su tarpu tarp įkėlimų. Daug kūrėjų sukūrė patikimą ryšį su auditorija, siūlydami kokybę, o ne kiekybę. Patariame rūpintis savimi, kad neperdegtumėte, nes tai svarbu tiek jūsų auditorijai, tiek jūsų gerovei.

Kada geriausias laikas skelbti vaizdo įrašus? 

Nenustatyta, kad nuo paskelbimo laiko priklausytų ilgalaikis vaizdo įrašo našumas. Taikant rekomendacijų sistemą siekiama, kad tinkami žiūrintieji gautų tinkamus vaizdo įrašus, nepriklausomai nuo to, kada vaizdo įrašas įkeltas. Tačiau tiesioginiams srautams ir premjeroms paskelbimo laikas svarbus. „YouTube Analytics“ peržiūrėkite ataskaitą „Kada jūsų žiūrintieji lankosi „YouTube“, kad suprastumėte, kada suplanuoti premjerą arba naują tiesioginį srautą.
Skelbti vaizdo įrašus tada, kai auditorija aktyviausia, gali būti naudinga renkant pirmąsias peržiūras, bet nenustatyta, kad tai darytų įtaką ilgalaikei vaizdo įrašo auditorijai.

Svarbiau vidutinė peržiūrėta dalis procentais ar vidutinė peržiūros trukmė?

Vertindama auditorijos įtraukimą, atradimo sistema atsižvelgia į absoliutų ir santykinį žiūrėjimo laiką. Jums patariame daryti tą patį. Mums galiausiai rūpi ir trumpų, ir ilgų vaizdo įrašų sėkmė, todėl patariame rinktis turiniui tinkamą vaizdo įrašų trukmę. Plačiąja prasme, trumpiems vaizdo įrašams svarbiau santykinis žiūrėjimo laikas, o ilgesniems – absoliutus. Auditorijos išlaikymo duomenys gali padėti suprasti, kiek laiko žiūrintieji nusiteikę žiūrėti, ir atitinkamai pakoreguoti turinį.

Kodėl peržiūrų skaičius mažesnis už prenumeratorių skaičių?

Prenumeratorių skaičius rodo, kiek žiūrinčiųjų užsiprenumeravo ir stebi „YouTube“ kanalą. Šis skaičius nenurodo, kiek žiūrinčiųjų žiūri jūsų vaizdo įrašus. Žiūrintieji vidutiniškai prenumeruoja tuzinus kanalų ir nebūtinai peržiūri kiekvieną naujai įkeltą prenumeruojamų kanalų vaizdo įrašą. Be to, žiūrintieji dažnai lieka užsiprenumeravę kanalus, kurių nebežiūri. Susipažinkite su auditorija naudodami „YouTube Analytics“.  

Kodėl mano kanalas sulaukia mažiau srauto iš pagrindinio puslapio arba siūlomų vaizdo įrašų?

Laikui bėgant kanalo auditorija gali didėti ir mažėti dėl įvairių priežasčių. Toliau nurodytos kelios dažniausios priežastys, kodėl sumažėja srautas iš rekomendacijų.
 • Jūsų auditorija žiūri daugiau kitų „YouTube“ vaizdo įrašų ir kanalų. 
 • Jūsų auditorija „YouTube“ praleidžia mažiau laiko.
 • Turėjote kelis labai našius vaizdo įrašus arba vaizdo įrašas išplito kaip „virusinis“, bet tie žiūrintieji negrįžo žiūrėti kito turinio.
 • Įkeliate rečiau nei įprastai.
 • Mažėja temos, kuriai vaizdo įrašuose skiriate pagrindinį dėmesį, populiarumas.
Atminkite, kad auditorijos pomėgiai gali ilgainiui keistis. Svarbu visada eksperimentuoti su naujomis temomis ir formatais. Norėdami plėsti auditoriją, kūrėjai turi ir išlaikyti esamus žiūrinčiuosius, ir pritraukti naujų.

Neseniai išpopuliarėjo senas vaizdo įrašas. Kodėl?

Žiūrintieji gana dažnai susidomi senais vaizdo įrašais. Daug žiūrinčiųjų žiūri vaizdo įrašus ne chronologine tvarka arba ką žiūrėti renkasi ne pagal vaizdo įrašo paskelbimo datą. Žiūrinčiųjų susidomėjimas senesniu vaizdo įrašu gali padidėti dėl toliau nurodytų priežasčių.
 • Didėja vaizdo įrašo temos populiarumas.
 • Nauji žiūrintieji atranda kanalą ir intensyviai žiūri senus vaizdo įrašus.
 • Daugiau žiūrinčiųjų pasirenka žiūrėti vaizdo įrašą, radę jį pasiūlytą rekomendacijose.
 • Kuriate vaizdo įrašų seriją ir ką tik išleidote naują vaizdo įrašą, o žiūrinčiuosius tai paskatino peržiūrėti senesnes serijas.
Padidėjus su senesniu vaizdo įrašu susijusiam srautui, pagalvokite, kokio tipo turinį galėtumėte įkelti toliau, kad paskatintumėte tuos žiūrinčiuosius grįžti žiūrėti daugiau turinio.

Kaip priskyrimas „Skirta vaikams“ veikia vaizdo įrašo našumą?

Nustačius, kad vaizdo įrašas yra skirtas vaikams, toks vaizdo įrašas gali būti dažniau rekomenduojamas kartu su kitais vaikams skirtais vaizdo įrašais. Savarankiškai tinkamai nepriskirtas turinys gali nebūti rekomenduojamas kartu su kitais panašiais vaizdo įrašais.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
Paieška pagalbos centre
true
59
false