ปรับปรุงการอัปโหลดบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ

เมื่ออัปโหลดวิดีโอจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณอาจทำการปรับเปลี่ยนวิดีโอได้เล็กน้อย

หากวิดีโอมียอดดูมากกว่า 100,000 ครั้ง ระบบอาจไม่บันทึกการแก้ไขวิดีโอของคุณ ทั้งนี้ ข้อจำกัดดังกล่าวไม่มีผลกับช่องที่อยู่ในโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube

หากบันทึกการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ คุณอาจสร้างวิดีโอใหม่ (ด้วย URL ของวิดีโอใหม่) แทนได้ โดยใช้ตัวเลือกบันทึกเป็นวิดีโอใหม่แล้วทำการเปลี่ยนแปลงได้เลย

เพิ่มการเพิ่มประสิทธิภาพ

วิธีใช้การเพิ่มประสิทธิภาพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่มีดังนี้

 1. แตะสร้าง  จากนั้น เพื่ออัปโหลดวิดีโอ
 2. บันทึกวิดีโอใหม่หรือเลือกวิดีโอที่มีอยู่เพื่ออัปโหลด
 3. ใช้การเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งได้แก่
  • ตัดวิดีโอ: หากต้องการเปลี่ยนจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของวิดีโอ ให้ลากจุดสีขาวในแถบฟิล์มภายใต้ตัวอย่างวิดีโอ กดแฮนเดิลค้างไว้เพื่อทำการปรับเปลี่ยนอย่างละเอียดยิ่งขึ้น
  • เพิ่มเพลงลงในวิดีโอ: แตะเพลง เพื่อเพิ่มแทร็กเพลงจากคลังเพลงและเสียงหรืออุปกรณ์
  • ใช้ตัวกรอง: แตะ  เพื่อเพิ่มตัวกรองวิดีโอ
 4. ป้อนรายละเอียดที่เหลือของวิดีโอแล้วแตะ "ถัดไป"
 5. เลือกว่าวิดีโอสร้างมาเพื่อเด็กหรือไม่ แล้วกดอัปโหลด

แก้ปัญหาการบันทึกการเพิ่มประสิทธิภาพ

หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบว่าวิดีโอตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้

 • ยอดดู: หากวิดีโอมียอดดูมากกว่า 100,000 ครั้ง ระบบอาจไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ (การเพิ่มประสิทธิภาพการเบลอใบหน้าจะยังใช้งานได้) ทั้งนี้ ข้อจำกัดดังกล่าวไม่มีผลกับผู้ใช้ที่อยู่ในโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android iPhone และ iPad
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
59
false