Добавяне или редактиране на местоимения за канала ви

Можете да добавяте местоименията към канала си, така че да се показват на страницата му. Можете да изберете дали местоименията ви да се показват на всички, или само на абонатите ви.

Местоименията са важна част от самоличността и личностното изразяване. В някои държави има закони, свързани с половото изразяване. Имайте предвид местните закони, когато използвате тази публична функция за включване в YouTube.

Ако местоименията не са налице на страницата на канала ви, работим по разширяването на обхвата ѝ в още държави/региони и на повече езици.

Забележка: Функцията за местоимения не е налице за контролирани профили или такива в Workspace.

За да добавите или редактирате местоименията си:

Приложението YouTube за Android

 1. Докоснете снимката на потребителския си профил  и след това Вашият канал .
 2. Докоснете иконата за редактиране Настройка за редактиране, икона на молив под описанието на канала си.
 3. До „Местоимения“ докоснете „Редактиране“ Настройка за редактиране, икона на молив и след това Добавяне на местоимение .
 4. Започнете да въвеждате местоименията си и изберете онези, които са подходящи за вас. Можете да добавите до четири местоимения.
  1. Можете да редактирате избраното, като докоснете  до някое от местоименията за него.
 5. Изберете кой може да вижда местоименията ви:
  1. Всички в YouTube, ИЛИ
  2. Само абонатите ми.
 6. Докоснете Запазване.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню