Policy för felaktig medicinsk information

YouTube tillåter inte innehåll som utgör en stor risk för allvarlig skada genom att sprida felaktig medicinsk information som motsäger lokala hälsomyndigheters (LHA) eller Världshälsoorganisationens (WHO) vägledning om specifika hälsotillstånd och substanser. Policyn innefattar följande kategorier:

 • Felaktig information om förebyggande åtgärder 
 • Felaktig information om behandling 
 • Felaktig information om förnekelse

Obs! YouTubes policyer för felaktig medicinsk information kan komma att ändras som en följd av att hälsomyndigheter eller WHO ändrar sina riktlinjer. Det kan uppstå en viss fördröjning mellan nya riktlinjer från LHA/WHO och policyuppdateringar, och våra policyer kanske inte täcker alla riktlinjer från LHA/WHO som rör specifika hälsotillstånd och substanser.

Vad den här policyn innebär för dig

Lägg inte upp innehåll på YouTube om det innehåller något av följande:

Felaktig information om förebyggande åtgärder: Vi tillåter inte innehåll som främjar information som motsäger hälsomyndigheters riktlinjer för förebyggande eller vid smitta av specifika hälsotillstånd, eller om säkerhet, effektivitet eller ingredienser för de aktuella administrerade vacciner som har godkänts.

Felaktig information om behandling: Vi tillåter inte innehåll som främjar information som motsäger hälsomyndigheters riktlinjer om behandlingar för specifika hälsotillstånd, inklusive marknadsföring av specifika skadliga substanser eller behandlingar som inte har godkänts av lokala hälsomyndigheter eller Världshälsoorganisation som säkra eller effektiva, eller har bekräftats orsaka allvarlig skada.

Felaktig information om förnekelse: Vi tillåter inte innehåll som förnekar att specifika hälsotillstånd finns.

Dessa policyer gäller för videor, videobeskrivningar, kommentarer, livestreamar och alla andra produkter och funktioner på YouTube. Tänk på att det här inte är en fullständig lista. Tänk på att dessa policyer även gäller externa länkar i ditt innehåll. Det kan bland annat inbegripa klickbara webbadresser och att muntligt hänvisa användare till andra webbplatser.

Exempel

Här är några exempel på vad som inte är tillåtet på YouTube. Det här är inte en fullständig lista.

Felaktig information om förebyggande åtgärder

Skadliga substanser och procedurer som förebyggande metoder
 • Främjande av följande substanser och behandlingar som utgör en stor risk för allvarlig kroppsskada eller dödsfall:
  • MMS (Miracle Mineral Solution)
  • Svart salva
  • Terpentin
  • B17/amygdalin/persiko- eller aprikoskärnor
  • Högkoncentrerad väteperoxid
  • Kelatterapi för att behandla autism
  • Kolloidalt silver
  • Bensin, diesel och fotogen
 • Innehåll som rekommenderar att ivermektin eller hydroxiklorokin används för att förhindra covid-19
Felaktig information om förebyggande åtgärder
 • Påståenden om att det finns en garanterad metod för att förebygga covid-19. 
 • Påståenden om att ett läkemedel eller vaccinering är en garanterad metod för att förebygga covid-19.
Felaktig information om vaccinering
 • Påståenden som motsäger hälsomyndigheters och Världshälsoorganisationens riktlinjer om säkerhet, effektivitet och ingredienser i aktuella administrerade och godkända vacciner 
  • Vaccinsäkerhet: Innehåll som påstår att vaccin orsakar kroniska biverkningar, bland annat cancer eller förlamning, utöver de ovanliga biverkningar som rapporterats av hälsomyndigheter.
   • Exempel:
    • Påståenden om att MMR-vaccinet orsakar autism.
    • Påståenden om att vaccin gör att man blir smittad av covid-19.
    • Påståenden om att vacciner ingår i en plan att minska befolkningsmängden.
    • Påståenden om att influensavaccinet ger kroniska biverkningar, som infertilitet, eller gör att man smittas av covid-19.
    • Påståenden om att HPV-vaccinet orsakar kroniska biverkningar, som förlamning.
    • Påståenden om att ett godkänt covid-19-vaccin orsakar dödsfall, infertilitet, missfall, autism eller gör att man smittas av andra smittsamma sjukdomar.
    • Hävda att det är säkrare att uppnå flockimmunitet genom naturlig infektion än att vaccinera befolkningen.
    • Innehåll som förespråkar användning av icke godkända eller hemmagjorda covid-19-vaccin.
  • Vaccinets effektivitet: innehåll som hävdar att vaccin inte förhindrar att personer överför eller smittas av sjukdomen.
   • Exempel:
    • Påståenden om att vaccin inte minskar risken att bli sjuk.
    • Påståenden om att vaccin inte minskar svårighetsgraden av sjukdom, inklusive sjukhusinläggning eller dödsfall.
    • Hävda att ett vaccin garanterat skyddar mot covid-19.
  • Ingredienser i vacciner: innehåll som ger en felaktig framställning av ämnena i vaccinerna.
   • Exempel:
    • Påståenden om att vacciner innehåller ämnen som inte anges på vaccinets innehållslista, som biologiskt material från foster (t.ex. fostervävnad, fostercellinjer) eller djurprodukter.
    • Påståenden om att vacciner innehåller ämnen eller mikrochip som är tänkta att spåra eller identifiera mottagaren.
    • Påståenden om att vacciner orsakar en genetisk förändring hos en person.
    • Påståenden om att vacciner gör personer som får dem magnetiska.

Ytterligare resurser

Mer information om vacciner, inklusive deras säkerhet och effektivitet, finns nedan.

Hälsomyndigheters vaccininformation:

Ytterligare vaccininformation:

Felaktig information om överföring

 • Innehåll som förespråkar information om överföring som motsäger lokala hälsomyndigheter eller Världshälsoorganisationen.
  • Innehåll som hävdar att covid-19 inte orsakas av en virusinfektion.
  • Hävda att covid-19 orsakas av strålning från 5G-nätverk.
  • Innehåll som hävdar att covid-19 inte är smittsamt.
  • Innehåll som hävdar att covid-19 inte kan spridas i vissa klimat eller geografiska områden.
  • Innehåll som hävdar att någon grupp eller individ är immun mot viruset eller inte kan överföra det

Felaktig information om behandling 

Skadliga substanser och procedurer som behandlingsmetoder.

 • Främjande av följande substanser och behandlingar som utgör en stor risk för allvarlig kroppsskada eller dödsfall.
  • MMS (Miracle Mineral Solution)
  • Svart salva
  • Terpentin
  • B17/amygdalin/persiko- eller aprikoskärnor
  • Högkoncentrerad väteperoxid
  • Kelatterapi för att behandla autism
  • Kolloidalt silver
  • Bensin, diesel och fotogen
 • Innehåll som rekommenderar användningen av specifika metoder för att behandla cancer när dessa inte har godkänts av lokala hälsomyndigheter eller Världshälsoorganisationen som säkra eller effektiva eller har bekräftats vara skadliga eller ineffektiva för cancerbehandling.
  • Exempel:
   • Innehåll som förespråkar användning av följande metoder för behandling av cancer, utöver kliniska prövningar:
    • Cesiumklorid (cesiumsalter)
    • Hoxsey-metoden
    • Kaffelavemang
    • Gerson-metoden
   • Innehåll som hävdar att följande metoder är säkra eller effektiva för behandling av cancer, utöver kliniska prövningar:
    • Antineoplastonbehandling
    • Quercetin (intravenös injektion)
    • Metadon
    • Receptfri kelatterapi
 • Innehåll som rekommenderar att ivermektin eller hydroxiklorokin används vid behandling av covid-19
Felaktig information om garanterad behandling
 • Innehåll som hävdar att det finns ett garanterat botemedel mot cancer som inte räknas bland de godkända behandlingarna.
 • Innehåll som hävdar att det finns ett garanterat botemedel mot covid-19.
Skadliga alternativa metoder och avrådan från professionell behandling
 • Innehåll som hävdar att godkända cancerbehandlingar inte är effektiva.
  • Exempel:
   • Innehåll som hävdar att godkända cancerbehandlingar, som kemoterapi eller strålbehandling, aldrig fungerar.
   • Innehåll som avråder människor från att undergå godkända cancerbehandlingar.
 • Påståenden om att alternativa behandlingar är säkrare eller effektivare än godkända cancerbehandlingar.
  • Innehåll som hävdar att juicer ger bättre resultat än kemoterapi vid cancerbehandling.
 • Innehåll som rekommenderar alternativa behandlingar i stället för godkända cancerbehandlingar.
  • Innehåll som förespråkar kost och motion i stället för godkända cancerbehandlingar.
 • Avråda människor från att kontakta läkare eller söka medicinsk rådgivning om de har covid-19.
 • Innehåll som uppmuntrar användning av huskurer, bön eller ritualer i stället för medicinsk behandling av covid-19, som att rådfråga läkare eller uppsöka sjukhus.
 • Innehåll som motsäger lokala hälsomyndigheters eller Världshälsoorganisationens vägledning om säkerheten vid kemiska och kirurgiska aborter:
  • Påståenden om att abort orsakar bröstcancer.
  • Påståenden om att abort ofta leder till eller medför stor risk för infertilitet eller framtida missfall.
 • Främjande av alternativa abortmetoder i stället för kemiska eller kirurgiska metoder som hälsomyndigheterna bedömer som säkra.
 • Främjande av alternativ ersättning för spädbarn i stället för bröstmjölk eller kommersiell modersmjölksersättning.

Felaktig information om förnekelse  

 • Innehåll som förnekar existensen av covid-19 eller att människor har dött av covid-19.
  • Exempel:
   • förneka att covid-19 finns
   • påståenden om att inga människor har dött eller blivit sjuka av covid-19
   • hävda att det inte har varit några sjukdoms- eller dödsfall i länder där de lokala hälsomyndigheterna eller WHO har bekräftat sjukdoms- eller dödsfall.

Utbildande, dokumentärt, vetenskapligt eller konstnärligt innehåll

Vi kan tillåta innehåll som strider mot policyerna om felaktig information som anges på den här sidan om innehållet inkluderar ytterligare sammanhang i videon, ljudet, titeln eller beskrivningen. Detta undantag får inte användas till att sprida felaktig information. Ytterligare sammanhang kan vara motverkande uppfattningar från lokala hälsomyndigheter eller medicinska experter. Vi kan dessutom göra undantag om syftet med innehållet är att kritisera, bestrida eller driva med felaktig information som strider mot våra policyer. Vi kan även göra undantag för innehåll som tar upp resultaten i en specifik medicinsk studie eller visar ett öppet offentligt forum, till exempel en protest eller ett offentligt förhör, förutsatt att innehållet inte avser att förespråka felaktig information som bryter mot våra policyer.

YouTube anser även att människor ska kunna dela med sig av sina erfarenheter, inklusive personliga erfarenheter av vaccinationer. Det innebär att vi kan göra undantag i innehåll där kreatörer beskriver sina egna eller sin familjs personliga erfarenheter. Samtidigt inser vi att det finns en skillnad mellan att dela personliga erfarenheter och främja felaktig information. Vi tar fortfarande bort innehåll eller kanaler om de innehåller andra policyöverträdelser eller upprepade gånger främjar felaktig medicinsk information.

Vad händer om innehåll bryter mot den här policyn?

Om ditt innehåll bryter mot den här policyn tar vi bort innehållet och skickar ett e-postmeddelande till dig. Om vi inte kan verifiera att länken du lägger upp är säker kan vi ta bort den.

Om det är första gången du bryter mot våra riktlinjer för communityn får du troligen en anmärkning på kanalen utan påföljder. Om det inte är första gången kan du få en varning. Om du får tre varningar inom 90 dagar sägs din kanal upp. Du kan läsa mer om vårt varningssystem här.

Vi kan säga upp din kanal eller ditt konto vid upprepade brott mot riktlinjerna för communityn eller användarvillkoren. Vi kan även säga upp din kanal eller ditt konto vid enstaka fall av allvarlig otillåten användning, eller om kanalens syfte i sig är ett brott mot våra policyer. Du kan läsa mer om uppsägningar av kanaler och konton här

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
59