Beleid tegen misleidende medische informatie

YouTube staat geen content toe die een aanzienlijk risico op ernstige schade vormt doordat er misleidende medische informatie wordt verspreid die in strijd is met de aanbevelingen van lokale gezondheidsautoriteiten of de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over specifieke gezondheidsproblemen en -stoffen. Dit beleid omvat de volgende categorieën:

 • Misleidende informatie over preventie 
 • Misleidende informatie over behandelingen 
 • Ontkennende misleidende informatie

Opmerking: Het beleid tegen misleidende medische informatie van YouTube kan worden gewijzigd naar aanleiding van veranderingen in de richtlijnen van gezondheidsautoriteiten of de WHO. Er kan tijd zitten tussen de nieuwe aanbevelingen van de WHO/lokale gezondheidsautoriteiten en onze beleidsupdates. Ook omvat ons beleid misschien niet alle aanbevelingen van de WHO/lokale gezondheidsautoriteiten over specifieke gezondheidsproblemen en stoffen.

Wat dit beleid voor jou betekent

Post geen content op YouTube die een van deze elementen bevat:

Misleidende informatie over preventie: we staan geen content toe die informatie promoot die in strijd is met de richtlijnen van de gezondheidsautoriteit over de preventie of overdracht van specifieke gezondheidsproblemen of over de veiligheid, werkzaamheid of ingrediënten van momenteel goedgekeurde en toegediende vaccins.

Misleidende informatie over behandelingen: we staan geen content toe die informatie promoot die in strijd is met de richtlijnen voor gezondheidsautoriteiten over behandelingen voor specifieke gezondheidsproblemen, waaronder de promotie van specifieke schadelijke stoffen of praktijken die niet zijn goedgekeurd door lokale gezondheidsautoriteiten of de Wereldgezondheidsorganisatie als veilig of effectief, of waarvan is bevestigd dat deze ernstige schade kunnen veroorzaken.

Misleidende ontkennende informatie: we staan geen content toe die het bestaan van specifieke gezondheidsproblemen ontkent.

Dit beleid is van toepassing op video's, videobeschrijvingen, reacties, livestreams en andere YouTube-producten en -functies. Dit is geen volledige lijst. Dit beleid is ook van toepassing op externe links in je content. Deze links kunnen verschillende vormen hebben, van klikbare URL's tot gesproken woorden van creators die kijkers via hun video doorsturen naar andere sites.

Voorbeelden

Hier zijn enkele voorbeelden van content die niet is toegestaan op YouTube. Dit is geen volledige lijst.

Misleidende informatie over preventie

Schadelijke stoffen en procedures als preventiemethoden
 • Promotie van de volgende stoffen en behandelingen die een inherent risico op ernstig lichamelijk letsel of de dood met zich meebrengen:
  • Miracle Mineral Solution (MMS)
  • Zwarte zalf
  • Terpentijnolie
  • B17/amygdaline/perzik- of abrikozenzaden
  • Waterstofperoxide
  • Chelatietherapie om autisme te behandelen
  • Zilverwater
  • Benzine, diesel en kerosine
 • Content die het gebruik van ivermectine of hydroxychloroquine promoot om COVID-19 te voorkomen.
Misleidende informatie over gegarandeerde preventie
 • Content waarin wordt geclaimd dat er een gegarandeerde methode bestaat die COVID-19 voorkomt.
 • Content waarin wordt geclaimd dat een vaccin of medicijn gegarandeerd voorkomt dat iemand COVID-19 krijgt.
Misleidende informatie over vaccins
 • Claims die in strijd zijn met de gezondheidsrichtlijnen en richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie over veiligheid, werkzaamheid en ingrediënten van momenteel toegediende en goedgekeurde vaccins 
  • Veiligheid van vaccins: content waarin wordt gesuggereerd dat vaccins andere chronische bijwerkingen veroorzaken, zoals kanker of verlamming, buiten zeldzame bijwerkingen die worden erkend door gezondheidsautoriteiten.
   • Voorbeelden:
    • Claims dat het BMR-vaccin autisme veroorzaakt.
    • Content waarin wordt geclaimd dat een vaccin ervoor zorgt dat mensen COVID-19 krijgen.
    • Claims dat vaccins worden gebruikt om de bevolking uit te dunnen.
    • Content waarin wordt geclaimd dat de griepprik chronische bijwerkingen veroorzaakt, zoals onvruchtbaarheid of besmetting met COVID-19.
    • Claims dat het HPV-vaccin chronische bijwerkingen veroorzaakt, zoals verlamming.
    • Content waarin wordt geclaimd dat een goedgekeurd COVID-19-vaccin dodelijk is, onvruchtbaarheid, miskramen of autisme veroorzaakt, of leidt tot andere infectieziekten.
    • Content waarin wordt geclaimd dat het veiliger is om via natuurlijke besmetting groepsimmuniteit op te bouwen dan om de bevolking te vaccineren.
    • Content waarin het gebruik van niet-goedgekeurde of zelfgemaakte COVID-19-vaccins wordt gepromoot.
  • Efficiëntie van vaccins: content waarin wordt geclaimd dat vaccins de overdracht of besmetting met ziekten niet verminderen.
   • Voorbeelden:
    • Claims dat vaccins het risico op besmetting met een ziekte niet verkleinen.
    • Claims dat vaccins de ernst van ziekten, waaronder ziekenhuisopnamen of overlijden, niet verminderen.
    • Content waarin wordt geclaimd dat een vaccin gegarandeerd voorkomt dat mensen COVID-19 krijgen.
  • Ingrediënten van vaccins: content die een verkeerde voorstelling geeft van de stoffen in vaccins.
   • Voorbeelden:
    • Claims dat vaccins stoffen bevatten die niet op de ingrediëntenlijst van het vaccin staan, zoals biologisch materiaal (bijvoorbeeld weefsel of cellijnen) van foetussen of dierlijke bijproducten.
    • Claims dat vaccins ingrediënten of apparatuur bevatten waarmee gevaccineerde mensen kunnen worden gevolgd of geïdentificeerd.
    • Claims dat vaccins tot genetische veranderingen leiden.
    • Claims dat vaccins mensen magnetisch maken.

Meer bronnen

Hieronder vind je meer informatie over vaccins, bijvoorbeeld over de veiligheid en doeltreffendheid ervan.

Vaccininformatie van gezondheidsautoriteiten:

Aanvullende informatie over vaccins:

Overdracht van informatie

 • Content die de overdracht van informatie promoot die in strijd is met lokale gezondheidsautoriteiten of de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
  • Content waarin wordt geclaimd dat COVID-19 niet door een virusinfectie wordt veroorzaakt.
  • Video's waarin wordt geclaimd dat COVID-19 wordt veroorzaakt door straling van 5G-netwerken.
  • Content waarin wordt geclaimd dat COVID-19 niet besmettelijk is.
  • Content waarin wordt geclaimd dat COVID-19 zich niet kan verspreiden in bepaalde klimaten of gebieden.
  • Content waarin wordt geclaimd dat bepaalde groepen of individuen immuun zijn voor het virus of het niet kunnen overdragen.

Misleidende informatie over behandelingen 

Schadelijke stoffen en procedures als behandelingsmethoden

 • Promotie van de volgende stoffen en behandelingen die een inherent risico op ernstig lichamelijk letsel of de dood met zich meebrengen.
  • Miracle Mineral Solution (MMS)
  • Zwarte zalf
  • Terpentijnolie
  • B17/amygdaline/perzik- of abrikozenzaden
  • Waterstofperoxide
  • Chelatietherapie om autisme te behandelen
  • Zilverwater
  • Benzine, diesel en kerosine
 • Content waarin het gebruik van specifieke methoden voor de behandeling van kanker wordt aanbevolen wanneer deze niet effectief of veilig zijn bevonden door lokale gezondheidsautoriteiten of de Wereldgezondheidsorganisatie of waarvan is bevestigd dat ze schadelijk of ineffectief zijn voor de behandeling van kanker.
  • Voorbeelden:
   • Content waarin het gebruik van de volgende methoden voor de behandeling van kanker, buiten klinische onderzoeken, wordt gepromoot:
    • Cesiumchloride (cesiumzouten)
    • Hoxsey-therapie
    • Koffieklysma
    • Gerson-therapie
   • Content waarin wordt geclaimd dat de volgende methoden buiten de klinische proeven veilig of effectief zijn voor de behandeling van kanker:
    • Antineoplastontherapie
    • Quercetin (intraveneuze injectie)
    • Methadon
    • Vrij verkoopbare chelatietherapie
 • Content die het gebruik van ivermectine of hydroxychloroquine promoot voor de behandeling van COVID-19.
Misleidende informatie over gegarandeerde behandeling
 • Content waarin wordt geclaimd dat er naast goedgekeurde behandeling een gegarandeerd geneesmiddel voor kanker is.
 • Content waarin wordt geclaimd dat er een bewezen geneesmiddel voor COVID-19 is.
Schadelijke alternatieve methoden en ontmoediging van professionele behandelingen
 • Content waarin wordt geclaimd dat goedgekeurde behandelingen tegen kanker nooit effectief zijn.
  • Voorbeelden:
   • Content waarin wordt geclaimd dat goedgekeurde behandelingen tegen kanker, zoals chemotherapie of bestraling, nooit effectief zijn.
   • Content die mensen ontmoedigt om goedgekeurde behandelingen tegen kanker te ondergaan.
 • Content waarin wordt geclaimd dat alternatieve behandelingen veiliger of effectiever zijn dan goedgekeurde behandelingen tegen kanker.
  • Content waarin wordt geclaimd dat het bereiden en drinken van sappen betere resultaten oplevert dan chemotherapie bij de behandeling van kanker.
 • Content waarin alternatieve behandelingen worden aanbevolen in plaats van goedgekeurde behandelingen tegen kanker.
  • Content die voeding en beweging promoot in plaats van een goedgekeurde behandeling tegen kanker te ondergaan.
 • Content waarin wordt afgeraden om een medisch professional in te schakelen of medisch advies in te winnen als ze lijden aan COVID-19.
 • Content waarin kijkers worden aangemoedigd om huismiddeltjes te gebruiken, te bidden of rituelen uit te voeren in plaats van medische hulp te zoeken bij COVID-19, bijvoorbeeld door een arts te raadplegen of naar het ziekenhuis te gaan.
 • Content die in strijd is met de aanbevelingen van lokale gezondheidsautoriteiten of de Wereldgezondheidsorganisatie over de veiligheid van chemische en chirurgische abortus:
  • Content waarin wordt geclaimd dat abortus borstkanker veroorzaakt.
  • Content waarin wordt geclaimd dat abortus vaak leidt tot een hoog risico op onvruchtbaarheid of toekomstige miskramen.
 • Promotie van alternatieve abortusmethoden in plaats van chemische of chirurgische methoden die door gezondheidsautoriteiten als veilig worden beschouwd.
 • Promotie van alternatieve babyvoeding voor zuigelingen in plaats van moedermelk of commerciële flesvoeding.

Ontkennende misleidende informatie  

 • Content waarin het bestaan van COVID-19 wordt ontkend of dat mensen zijn overleden aan COVID-19.
  • Voorbeelden:
   • Content waarin wordt ontkend dat COVID-19 bestaat
   • Content waarin wordt geclaimd dat niemand ziek is geworden van COVID-19 of eraan is overleden.
   • Content waarin wordt geclaimd dat er geen (sterf)gevallen van COVID-19 zijn geweest in landen waar deze wel zijn bevestigd door lokale gezondheidsautoriteiten of de WHO.

Content die educatief, informatief, wetenschappelijk of artistiek van aard is

We kunnen content toestaan die ons beleid tegen misleidende informatie schendt als die content extra context biedt in de video, audio, titel of beschrijving. Dit is geen vrijbrief om misleidende informatie te promoten. Met extra context bedoelen we bijvoorbeeld compenserende informatie van lokale gezondheidsautoriteiten of medische experts. We kunnen ook uitzonderingen toestaan als de content het doel heeft om de misleidende informatie die ons beleid schendt tegen te spreken, te ontkrachten of te persifleren. We kunnen ook uitzonderingen maken voor content waarin de resultaten van een specifiek medisch onderzoek worden besproken of waarin een openbaar forum wordt getoond, zoals een demonstratie of openbare hoorzitting, als deze content niet bedoeld is om misleidende informatie te promoten die ons beleid schendt.

YouTube vindt ook dat mensen hun eigen ervaringen moeten kunnen delen, bijvoorbeeld persoonlijke ervaringen met vaccinaties. Dit betekent dat we uitzonderingen kunnen maken voor content waarin creators eigen ervaringen of die van hun familie beschrijven. We beseffen wel dat er een verschil zit tussen het delen van persoonlijke ervaringen en het promoten van misleidende informatie. We proberen hierin een balans te vinden door alsnog content of kanalen te verwijderen als die op een andere manier ons beleid schenden of regelmatig misleidende medische informatie promoten.

Wat er gebeurt als content dit beleid schendt

Als je content dit beleid schendt, verwijderen we de content en sturen we je een e-mail om je dit te laten weten. Als we niet kunnen verifiëren dat een link die je plaatst veilig is, kunnen we de link verwijderen.

Als dit de eerste keer is dat je onze Communityrichtlijnen schendt, krijg je waarschijnlijk een melding, maar worden er geen maatregelen genomen tegen je account. Als het niet de eerste keer is, geven we je kanaal mogelijk een waarschuwing. Als je 3 waarschuwingen binnen 90 dagen krijgt, wordt je kanaal beëindigd. Hier vind je meer informatie over ons waarschuwingssysteem.

We kunnen je kanaal of account beëindigen vanwege herhaaldelijke schendingen van de Communityrichtlijnen of Servicevoorwaarden. We kunnen je kanaal of account ook beëindigen vanwege een afzonderlijk geval van ernstig misbruik of als het kanaal vooral content bevat die ons beleid schendt. Meer informatie over kanaal- en accountbeëindiging vind je hier

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu